งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 8 วัน เท่ากับ 95.42 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 8 วัน เท่ากับ 95.42 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 8 วัน เท่ากับ 95.42 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รามคำแหง รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ 100.00 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 99.07 % งานพื้น Post-Tension 100.00 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 100.00 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกัน อัคคีภัย 100.00 % งานกระจกอลูมิเนียม 100.00% งานระบบปรับอากาศ และระบาย อากาศ 100.00 % งานลิฟท์ 100.00 % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 95.42 % December 2010 1

2 2 ภาพรวมอาคาร A และ B Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010 Project Report

3 3 Supalai City Resort Ramkhamhaeng ภาพรวมอาคาร A และ B ภาพรวมอาคาร A Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010 งานฉาบปูน ภายนอก 100% งานทาสีภายใน ชั้น 3 – 19 ( 100 %) Defect 1 ชั้น 3 – 16 Defect 2 ชั้น 3 - 6 งานทาสีภายนอก ชั้น 3-19 (100%) งานติดตั้งประตู ห้องพัก 100% งานฝ้าทางเดิน 100% และฝ้าห้องน้ำ 100% งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 100% งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ 10% งานบันได ST-1, ST-2 100 % งานแต่งผิวสำหรับทำ Texture Paint 100%

4 4 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานชั้นดาดฟ้าและงานบัว ปูนปั้น Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

5 5 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง อาคาร A งานพื้นปาเก้ลามิ เนต Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

6 6 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานทางเดินอาคาร A งานประตู - หน้าต่าง ห้องพัก Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

7 7 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานทาสีภายนอกอาคาร A งานทาสีภายใน Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

8 8 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ อาคาร A งานติดตั้งชุดครัว Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

9 9 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานติดตั้งชุดเฟอร์นิเจอร์ ห้องพัก Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

10 10 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานโถงลิฟท์ชั้น 1 อาคาร A Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

11 11 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report ภาพรวมอาคาร B Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010 งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 100% งานติดตั้งประตู ห้องพัก 100% งานฉาบปูน ภายนอก 100% งานทาสีภายใน ชั้น 2-8 (100%) งานทาสีภายนอก ชั้น 2-8 (100%) งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ 100% งานบันได ST-1, ST-2 100 % งานแต่งผิวสำหรับทำ Texture Paint 100% งานฝ้าทางเดิน 100% ฝ้าห้องน้ำ 100 % งานคอนกรีตบล๊อค C-PAC 100% Defect 1 ชั้น 2 – 8 Defect 2 ชั้น 2 - 6

12 12 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานชั้นดาดฟ้าและงานบัว ปูนปั้น Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

13 13 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานพื้นปาเก้ลามิ เนต อาคาร B งานกระเบื้องพื้น ทางเดิน Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

14 14 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานทาสีภายนอกอาคาร B งานสีภายใน Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

15 15 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ อาคาร B งานติดตั้งชุดครัว Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

16 16 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานติดตั้งชุดเฟอร์นิเจอร์ ห้องพัก Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

17 17 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010 อาคาร B งานโถงลิฟท์ชั้น 1 อาคาร B

18 18 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานสี Texture Paint อาคาร B งานสี Texture Paint Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

19 19 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานปูคอนกรีตบล๊อค C-PAC งานที่จอดรถใต้ตึก B Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

20 20 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานตกแต่งลายผิวถนน Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

21 21 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานรั้วและปลูกต้นไม้รอบ โครงการ Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010

22 22 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานก่อสร้างอาคารสโมสร Monthly Photo Progress As of 21 Nov 2010 – 20 Dec 2010


ดาวน์โหลด ppt กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 8 วัน เท่ากับ 95.42 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google