งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 56.0 % งานพื้น Post-Tension 94.5 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 26.4 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 50.7 % งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟท์ 0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 48.4% Supalai Park @Kaset กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2553 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 45 วัน เท่ากับ 6.92 % : - งานเสาเข็มเจาะ + ตอก แล้วเสร็จ : - งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม เร็วกว่าแผนงาน 17 วัน เท่ากับ 2.59 % Nov 2009

2 2 Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai Park@Kaset ผังโครงการ Jun Project Report

3 3 Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai Park@Kaset ภาพรวมทั้ง โครงการ

4 4 อาคาร D1 ส่วนสำนักงาน ขาย Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai Park@Kaset อาคาร C เข้าแบบ และวาง เหล็กคานชั้น P3

5 5 Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai Park@Kaset อาคาร A งานก่ออิฐผนังห้อง บริเวณ ทางเดิน ชั้น 19 อาคาร B งานก่ออิฐผนังห้อง บริเวณ ทางเดิน ชั้น 19 Project Report

6 6 Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai Park@Kaset อาคาร A งานฉาบผนังห้อง บริเวณ ทางเดิน ชั้น 15 อาคาร B งานฉาบผนังห้อง บริเวณ ทางเดิน ชั้น 15 Project Report

7 7 Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai Park@Kaset อาคาร A งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น 11 อาคาร B งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น 11 Project Report

8 8 Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai Park@Kaset อาคาร A งานปูกระเบื้องพื้นห้องครัว ชั้น 3 อาคาร B งานปูกระเบื้องพื้นห้องครัว ชั้น 3 Project Report

9 9 Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai Park@Kaset อาคาร A งานท้องพื้นโครงสร้าง ผิว เรียบทาสี ชั้น 12 อาคาร B งานท้องพื้นโครงสร้าง ผิว เรียบทาสี ชั้น 12 Project Report

10 10 Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai Park@Kaset อาคาร A งานฉาบภายนอกและทาสี รองพื้น 3 - 11 อาคาร B งานฉาบภายนอกและทาสี รองพื้น 3 - 11 Project Report

11 11 Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai Park@Kaset ระบบป้องกันฝุ่นละออง Project Report


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google