งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด
สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ  วันที่  20 พฤศจิกายน  2552 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ+ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 56.0 % งานพื้น Post-Tension 94.5 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 26.4 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 50.7 % งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานลิฟท์ สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 48.4% Supalai Nov 2009 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2553 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 45 วัน เท่ากับ 6.92 % : - งานเสาเข็มเจาะ+ตอก แล้วเสร็จ : - งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม เร็วกว่าแผนงาน 17 วัน เท่ากับ 2.59 %

2 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai Jun ผังโครงการ 2

3 Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009
Supalai ภาพรวมทั้งโครงการ

4 Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009
Supalai อาคาร C เข้าแบบ และวางเหล็กคานชั้น P3 อาคาร D1 ส่วนสำนักงานขาย

5 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai อาคาร A งานก่ออิฐผนังห้อง บริเวณทางเดิน ชั้น 19 อาคาร B งานก่ออิฐผนังห้อง บริเวณทางเดิน ชั้น 19

6 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai อาคาร A งานฉาบผนังห้อง บริเวณทางเดิน ชั้น 15 อาคาร B งานฉาบผนังห้อง บริเวณทางเดิน ชั้น 15

7 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai อาคาร A งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้น 11 อาคาร B งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้น 11

8 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai อาคาร A งานปูกระเบื้องพื้นห้องครัวชั้น 3 อาคาร B งานปูกระเบื้องพื้นห้องครัวชั้น 3

9 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai อาคาร A งานท้องพื้นโครงสร้าง ผิวเรียบทาสี ชั้น 12 อาคาร B งานท้องพื้นโครงสร้าง ผิวเรียบทาสี ชั้น 12

10 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai อาคาร A งานฉาบภายนอกและทาสีรองพื้น อาคาร Bงานฉาบภายนอกและทาสีรองพื้น

11 ระบบป้องกันฝุ่นละออง
Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2009 – 20 Nov 2009 Supalai ระบบป้องกันฝุ่นละออง


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google