งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด
สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ  วันที่  20 มีนาคม  2553 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ+ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 79.3 % งานพื้น Post-Tension งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 72.2 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 80.3 % งานกระจกอลูมิเนียม 74.2% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟต์ 60.0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 72.5% Supalai Mar 2010 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2553 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 50 วัน เท่ากับ 7.71 % : - งานเสาเข็มเจาะ+ตอก แล้วเสร็จ : - งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม เร็วกว่าแผนงาน 26 วัน เท่ากับ 4.30 %

2 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Feb 2010 – 20 Mar 2010 Supalai ภาพรวมทั้งโครงการ

3 อาคาร C เข้าแบบ และเทคอนกรีต Roof Floor
Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Feb 2010 – 20 Mar 2010 Supalai อาคาร C เข้าแบบ และเทคอนกรีต Roof Floor

4 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Feb 2010 – 20 Mar 2010 Supalai อาคาร D1 อาคาร D2,D3

5 งานปูกระเบื้องพื้นห้องพักชั้น 22
Monthly Photo Progress As of 21 Feb 2010 – 20 Mar 2010 Supalai งานปูกระเบื้องพื้นห้องพักชั้น 22

6 งานฉาบภายนอก ชั้น3-Roof 100%
Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Feb 2010 – 20 Mar 2010 Supalai งานฉาบภายนอก ชั้น3-Roof 100%


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google