งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2553 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2553 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2553 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 79.3 % งานพื้น Post-Tension 100 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 72.2 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 80.3 % งานกระจกอลูมิเนียม 74.2% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟต์ 60.0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 72.5% Supalai Park @Kaset กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2553 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 50 วัน เท่ากับ 7.71 % : - งานเสาเข็มเจาะ + ตอก แล้วเสร็จ : - งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม เร็วกว่าแผนงาน 26 วัน เท่ากับ 4.30 % Mar 2010

2 2 Supalai Park@Kaset ภาพรวมทั้งโครงการ Monthly Photo Progress As of 21 Feb 2010 – 20 Mar 2010 Project Report

3 3 Supalai Park@Kaset อาคาร C เข้าแบบ และเทคอนกรีต Roof Floor Monthly Photo Progress As of 21 Feb 2010 – 20 Mar 2010 Project Report

4 4 Supalai Park@Kaset อาคาร D1 อาคาร D2,D3 Monthly Photo Progress As of 21 Feb 2010 – 20 Mar 2010 Project Report

5 5 Supalai Park@Kaset งานปูกระเบื้องพื้นห้องพักชั้น 22 Monthly Photo Progress As of 21 Feb 2010 – 20 Mar 2010

6 6 Supalai Park@Kaset งานฉาบภายนอก ชั้น 3-Roof 100% Monthly Photo Progress As of 21 Feb 2010 – 20 Mar 2010 Project Report


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2553 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google