งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มกราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 16 วัน เท่ากับ 3.15 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มกราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 16 วัน เท่ากับ 3.15 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มกราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 16 วัน เท่ากับ 3.15 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รามคำแหง รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ 100.0 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 91.6 % งานพื้น Post-Tension 100.0 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 92.7 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกัน อัคคีภัย 92.4% งานกระจกอลูมิเนียม 22.4% งานระบบปรับอากาศ และระบาย อากาศ - งานลิฟท์ 100.0 % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 87.6 % October 2010 1

2 2 ภาพรวมอาคาร A และ B Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010 Project Report

3 3 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010 ภาพรวมอาคาร A และ B ภาพรวมอาคาร A Project Report งานฉาบปูน ภายนอก 100% งานทาสีภายใน ชั้น 3 – 19 ( 60 %) บัวปูนปั้นยอดอาคาร 100% งานทาสีภายนอก ชั้น 3-19 (50%) งานติดตั้งประตู ห้องพัก 90% งานฝ้าทางเดิน 100% และฝ้าห้องน้ำ 85% งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 85% งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ 65% งานบันได ST-1, ST-2 85 % งานแต่งผิวสำหรับทำ Texture Paint 30%

4 4 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานชั้นดาดฟ้าและงานบัว ปูนปั้น Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010

5 5 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานปูกระเบื้องพื้นและ ผนัง อาคาร A งานพื้นปาเก้ลามิ เนต Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010

6 6 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010 อาคาร A งานทาสีภายนอกและสี Texture Paint อาคาร A งานทาสีภายใน

7 7 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานกระเบื้องและฝ้า ทางเดิน อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชั้น 19 Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010

8 8 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. ห้องน้ำ อาคาร A งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010

9 9 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานติดตั้งประตูและ หน้าต่าง อาคาร A งานติดตั้งชุดครัว Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010

10 10 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานบันได ST-1 อาคาร A งานบันได ST-2 Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010

11 11 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report ภาพรวมอาคาร B Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010 งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 85% งานติดตั้งประตู ห้องพัก 95% งานฉาบปูน ภายนอก 100% งานทาสีภายใน ชั้น 2-8 (70%) งานทาสีภายนอก ชั้น 2-8 (55%) งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ 60% บัวปูนปั้น ยอดอาคาร (100%) งานบันได ST-1, ST-2 85 % งานแต่งผิวสำหรับทำ Texture Paint 45% งานฝ้าทางเดิน 100% ฝ้าห้องน้ำ 85 % งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง 100%

12 12 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานชั้นดาดฟ้าและงานบัว ปูนปั้น Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010

13 13 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานพื้นปาเก้ลามิ เนต Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010 อาคาร B งานปูกระเบื้องพื้น และผัง

14 14 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานทาสีภายนอก Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010 อาคาร B งานสีภายใน

15 15 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010 อาคาร B งานฝ้าชั้น 8 อาคาร B งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทางเดิน

16 16 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ห้องน้ำ อาคาร B งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010

17 17 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010 อาคาร B งานติดตั้งประตูและ หน้าต่าง อาคาร B งานติดตั้งชุดครัว

18 18 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานบันได ST-1 อาคาร B งานบันได ST-2 Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010

19 19 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานภายนอก งานบ่อหน่วง Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010 อาคาร B งานสี Texture Paint

20 20 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานก่อสร้างอาคารสโมสร Monthly Photo Progress As of 21 Sep 2010 – 20 Oct 2010 งานภายนอก งานปู Block หญ้า


ดาวน์โหลด ppt กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มกราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 16 วัน เท่ากับ 3.15 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google