งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานนำเสนอ เรื่อง การเล่น มอญซ่อนผ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานนำเสนอ เรื่อง การเล่น มอญซ่อนผ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานนำเสนอ เรื่อง การเล่น มอญซ่อนผ้า

2 จัดทำโดย นายณัฐวุฒิ วงค์คำ จันทร์ ชั้น ม. 6/2 เลขที่ 12

3 รายวิชา ค 43101 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ครูผู้สอน ครูธีธัช กิติ คุณ

4 วิธีการเล่น การเล่นเป็นกลุ่ม กี่คนก็ได้ ผู้เล่น ทั้งหมดนั่งล้อมวงหันหน้าเข้าหา กัน ให้ผู้เล่นคนหนึ่งเป็นมอญเดิน อยู่นอกวงรอบๆ ผู้เล่นที่นั่ง ผู้เล่น ทุกคนร้องคำกลอน " มอญซ่อนผ้า...... ระวังให้ดีฉันจะตีก้นเธอ " จะ เดินกี่รอบก็ได้ ขณะเดินต้องพลาง ไม่ให้ผุ้นั่งมองเห็นผ้า เมื่อผู้ใดด เผลอให้วางผ้าข้างหลังแล้วเดินวน อีกรอบ ถ้าผู้นั่งยังไม่รู้ตัวก็จะหยิบ ผ้าไล่ตีมอญ มอญจะต้องรีบวิ่งมา นั่งแทนที่ และผู้ไดได้ผ้าก็จะเป็น มอญ แล้วเล่นต่อไปเหมือนเดิม

5 วิเคราะห์การละเล่น โอกาสที่ผู้ที่เป็นมอญจะวางผ้าไว้หลัง เรา โอกาสที่เราจะได้เป็นมอญหรือเป็นผู้ เล่น โอกาสที่ผู้เล่นจะตีมอญถูก โอกาสที่มอญจะได้กลับมาเป็นผู้เล่น

6 สิ้นสุดการ นำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานนำเสนอ เรื่อง การเล่น มอญซ่อนผ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google