งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมสืบสานการละเล่นแบบไทย โดย มิส. พันทิพา บุญเกื้อ เกม วิ่งกะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมสืบสานการละเล่นแบบไทย โดย มิส. พันทิพา บุญเกื้อ เกม วิ่งกะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมสืบสานการละเล่นแบบไทย โดย มิส. พันทิพา บุญเกื้อ เกม วิ่งกะลา

2 เกม งูกินหาง

3 เกม มอญซ่อนผ้า

4 เกม กระรอกเข้าโพรง

5

6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานการละเล่น แบบไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2550 ลำดั บที่ ห้องจำน วน ชื่อเกมประจกสัปดาห์ / จำนวนการเล่น มอญ ซ่อน ผ้า วิ่ง กะลา กระต่ าย เข้า โพรง วิ่งเปี้ ยว งุกิน หาง รวมร้อย ละ 11/ % 21/ % 31/ % 42/ % 52/ % 62/ % 73/ % 83/ % 93/ % รวม % * หมายเหตุ ในการลงเล่นกิจกรรมกลางแจ้งแต่ละห้องลงได 4 ครั้ง / เดือน จำนวนที่ลงเล่นกิจกรรมรวมทุกสายชั้นได้ร้อยละ 58%

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมสืบสานการละเล่นแบบไทย โดย มิส. พันทิพา บุญเกื้อ เกม วิ่งกะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google