งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมสืบสานการละเล่นแบบไทย โดย มิส. พันทิพา บุญเกื้อ เกม วิ่งกะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมสืบสานการละเล่นแบบไทย โดย มิส. พันทิพา บุญเกื้อ เกม วิ่งกะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมสืบสานการละเล่นแบบไทย โดย มิส. พันทิพา บุญเกื้อ เกม วิ่งกะลา

2 เกม งูกินหาง

3 เกม มอญซ่อนผ้า

4 เกม กระรอกเข้าโพรง

5

6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานการละเล่น แบบไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2550 ลำดั บที่ ห้องจำน วน ชื่อเกมประจกสัปดาห์ / จำนวนการเล่น มอญ ซ่อน ผ้า วิ่ง กะลา กระต่ าย เข้า โพรง วิ่งเปี้ ยว งุกิน หาง รวมร้อย ละ 11/1201-1--250 % 21/2261---1250 % 31/3271---1250 % 42/116-1--1250 % 52/231111--375 % 62/331-11-1375 % 73/119-11--250 % 83/238-1-1-250 % 93/3361-11-375 % รวม 2442158 % * หมายเหตุ ในการลงเล่นกิจกรรมกลางแจ้งแต่ละห้องลงได 4 ครั้ง / เดือน จำนวนที่ลงเล่นกิจกรรมรวมทุกสายชั้นได้ร้อยละ 58%

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมสืบสานการละเล่นแบบไทย โดย มิส. พันทิพา บุญเกื้อ เกม วิ่งกะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google