งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัด จรรยา สินถาวร. หน่วยของการวัด มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร, กิโลเมตร มาตราการวัด 10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร 100 เซนติเมตร = 1 เมตร 100 เมตร = 1 กิโลเมตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัด จรรยา สินถาวร. หน่วยของการวัด มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร, กิโลเมตร มาตราการวัด 10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร 100 เซนติเมตร = 1 เมตร 100 เมตร = 1 กิโลเมตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัด จรรยา สินถาวร

2 หน่วยของการวัด มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร, กิโลเมตร มาตราการวัด 10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร 100 เซนติเมตร = 1 เมตร 100 เมตร = 1 กิโลเมตร

3 โจทย์ปัญหาการวัด คุณแม่ซื้อผ้ามา 5 เมตร 20 เซนติเมตรคุณป้าซื้อผ้ามา 3 เมตร 50 เซนติเมตรคุณแม่และคุณป้าซื้อ ผ้าทั้งหมดกี่เมตร

4 แสดงวิธีทำ เมตร เซนติเมตร คุณแม่ซื้อผ้ามา 5 20 คุณป้าซื้อผ้ามา 3 50 คุณแม่และคุณป้าซื้อผ้าทั้งหมด 8 70 ตอบ 8 เมตร 70 เซนติเมตร +

5 การวัดมีความสำคัญยิ่งสำหรับการ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ของมนุษย์เช่นการประมาณ ระยะทางในการเดินทางจาก สถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ว่ามีระยะทางกี่กิโลเมตร

6 อ้างอิง แบบเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3


ดาวน์โหลด ppt การวัด จรรยา สินถาวร. หน่วยของการวัด มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร, กิโลเมตร มาตราการวัด 10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร 100 เซนติเมตร = 1 เมตร 100 เมตร = 1 กิโลเมตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google