งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา โรงเรียนฉวาง รัชดาภิเษก

3 การวิ่งผลัด 4X100 เมตร ( การถือคทาและการ ออกวิ่ง ) เรื่อง พฤติกรรมบ่งชี้ ด้านทักษะ

4 การถือคทาในท่า เริ่มต้นออกวิ่ง การวางมือและวาง เท้าเหมือนกับการ ออกวิ่งระยะสั้น ทั่วไป ถือคทาตามแบบที่ ถนัด ปลายคทาจะล้ำไปข้างหน้าก็ได้ แต่ต้องไม่สัมผัสพื้น

5 ลักษณะของสะโพก เมื่อได้ยินเสียงระวัง ให้ออกแรงยัน เท้าทั้งสองเบา ๆ ยกสะโพกขึ้น ก้มศรีษะลงเล็กน้อย ระหว่างยกสะโพก ต้องรักษาการ ทรงตัวให้มั่นคง

6 ลักษณะการเหวี่ยง แขน กรณีใช้เท้าขวายันที่ยันเท้า ให้เหวี่ยง แขนซ้ายไปข้างหลังข้อศอก อยู่ระดับ ไหล่ มือขวาเหวี่ยงไปข้างหน้าข้อมือ อยู่ระดับหน้าผาก

7 ลักษณะการถีบเท้า ถีบเท้าทั้งสองไปข้างหลัง โดยเริ่ม จากเท้าที่ถนัด กระตุกเข่าหลังไป ข้างหน้าอย่างรวดเร็ว มือดันพื้น เหวี่ยงไปข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google