งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ
ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2 การวิ่งผลัด 4X100 เมตร (การถือคทาและการออกวิ่ง)
พฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะ เรื่อง การวิ่งผลัด 4X100 เมตร (การถือคทาและการออกวิ่ง)

3 การถือคทาในท่าเริ่มต้นออกวิ่ง
การวางมือและวางเท้าเหมือนกับการออกวิ่งระยะสั้นทั่วไป ถือคทาตามแบบที่ถนัด ปลายคทาจะล้ำไปข้างหน้าก็ได้ แต่ต้องไม่สัมผัสพื้น

4 เมื่อได้ยินเสียงระวัง ให้ออกแรงยันเท้าทั้งสองเบา ๆ
ลักษณะของสะโพก เมื่อได้ยินเสียงระวัง ให้ออกแรงยันเท้าทั้งสองเบา ๆ ยกสะโพกขึ้น ก้มศรีษะลงเล็กน้อย ระหว่างยกสะโพก ต้องรักษาการทรงตัวให้มั่นคง

5 ลักษณะการเหวี่ยงแขน กรณีใช้เท้าขวายันที่ยันเท้า ให้เหวี่ยงแขนซ้ายไปข้างหลังข้อศอก อยู่ระดับไหล่ มือขวาเหวี่ยงไปข้างหน้าข้อมืออยู่ระดับหน้าผาก

6 ลักษณะการถีบเท้า ถีบเท้าทั้งสองไปข้างหลัง โดยเริ่มจากเท้าที่ถนัด กระตุกเข่าหลังไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว มือดันพื้นเหวี่ยงไปข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google