งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

700 207 Immunology. ระบบภูมิคุ้มกัน คำว่า Immune มาจาก ภาษาลาติน ซึ่งแปลว่า ปลอดจากภาษีหรือปลอด จากภาระ สมัยก่อนได้ถูก นำไปใช้ โดยหมายความ ถึงความต้านทานในตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "700 207 Immunology. ระบบภูมิคุ้มกัน คำว่า Immune มาจาก ภาษาลาติน ซึ่งแปลว่า ปลอดจากภาษีหรือปลอด จากภาระ สมัยก่อนได้ถูก นำไปใช้ โดยหมายความ ถึงความต้านทานในตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 700 207 Immunology

2 ระบบภูมิคุ้มกัน คำว่า Immune มาจาก ภาษาลาติน ซึ่งแปลว่า ปลอดจากภาษีหรือปลอด จากภาระ สมัยก่อนได้ถูก นำไปใช้ โดยหมายความ ถึงความต้านทานในตัว บุคคลที่จะไม่เป็นโรคซ้ำ จากเชื้อโรคตัวเดิม

3 แต่ความหมายที่ถูกต้อง ในปัจจุบัน หมายถึง กลไกตามธรรมชาติที่ทำ ให้ร่างกายสามารถจำสิ่ง แปลกปลอมได้และ พยายามกำจัดสิ่ง แปลกปลอมนั้นออกด้วย วิธีต่างๆ ซึ่งมีผลทำให้ เกิดหรือไม่เกิดอันตราย ต่อเนื้อเยื่อตนเอง

4 ส่วนประกอบของระบบ ภูมิคุ้มกันในร่างกาย 1. อวัยวะ ที่ทำหน้าที่ของ ระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ไขกระดูก ธัยมัส ตับ ม้าม และต่อม น้ำเหลือง 2. เซลล์ ที่ทำหน้าที่ของ ระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ เซลล์เม็ด เลือดขาวทุกชนิด ซึ่งได้แก่ ลิม โฟซัยท์ โมโนซัยท์ / มาโครฟาจ นิวโทรฟิล อีโอซิโนฟิล เบโซ ฟิล และมาสท์เซลล์

5 3. สารน้ำของระบบ ภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่โดยตรง ต่อเซลล์เป้าหมาย ได้แก่ แอน ติบอดี้ ( อิมมูโนโกลบูลิน ) และ คอมพลีเมนต์ ส่วนสารน้ำโม โนไคน์ซึ่งหลั่งจากโมโนซัยท์ / มาโครฟาจ ( เช่น IL-1 ฯลฯ )

6 และสารน้ำลิมโฟไคน์ซึ่งหลั่ง จากลิมโฟซัยท์ ( เช่น IL-2, IL-3 ฯลฯ ) ไม่ได้ ทำหน้าที่โดยตรงต่อเซลล์ เป้าหมาย แต่มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยส่งเสริมการทำงาน ของเซลล์ต่างๆของระบบ ภูมิคุ้มกัน

7 หน้าที่โดยสังเขปของ ระบบภูมิคุ้มกัน 1. Defense เพื่อป้องกันร่างกาย และเพิ่มความต้านทานของ ร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม ภายนอก กลไกนี้อาจก่อให้เกิด ผลร้ายต่อร่างกายได้ เช่น เกิด ภาวะภูมิไวเกิน ( Hypersensitivity ) และหากเกิดความบกพร่องของ กลไกนี้จะทำให้ความต้านทาน ของร่างกายลดลง แบ่งออกได้เป็น 3 อย่างคือ

8 2. Homeostasis เพื่อ กำจัดเซลล์ปกติของ ร่างกายที่ใช้งานไม่ได้แล้ว เช่น คอยทำลายเซลล์ เนื้อเยื่อ เซลล์เม็ดเลือดที่ อายุมาก ความผิดปกติ ของกลไกนี้จะทำให้เกิด โรคออโตอิมมูน

9 3. Surveillance เพื่อ คอยจับตาดูการ เปลี่ยนแปลงของเซลล์ ต่างๆในร่างกาย และคอย กำจัดเซลล์ที่มีการ เปลี่ยนแปลงผิดไปจาก ปกติ เช่น ทำลายเซลล์ เนื้องอก ถ้ามีความ บกพร่องของกลไกนี้ จะทำ ให้เกิดโรคมะเร็ง


ดาวน์โหลด ppt 700 207 Immunology. ระบบภูมิคุ้มกัน คำว่า Immune มาจาก ภาษาลาติน ซึ่งแปลว่า ปลอดจากภาษีหรือปลอด จากภาระ สมัยก่อนได้ถูก นำไปใช้ โดยหมายความ ถึงความต้านทานในตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google