งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยาธิใบไม้ ปอด (Lung Fluke). พยาธิใบไม้ปอด (Lung Fluke) - เป็นพวกที่อาศัยอยู่ใน ปอดของโฮสต์ - ทำให้เกิดโรค Paragonimiasis - ได้แก่ Paragonimus spp.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยาธิใบไม้ ปอด (Lung Fluke). พยาธิใบไม้ปอด (Lung Fluke) - เป็นพวกที่อาศัยอยู่ใน ปอดของโฮสต์ - ทำให้เกิดโรค Paragonimiasis - ได้แก่ Paragonimus spp."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยาธิใบไม้ ปอด (Lung Fluke)

2 พยาธิใบไม้ปอด (Lung Fluke) - เป็นพวกที่อาศัยอยู่ใน ปอดของโฮสต์ - ทำให้เกิดโรค Paragonimiasis - ได้แก่ Paragonimus spp.

3 - พบ 6 species ใน คนและในสัตว์ คือ 1. Paragonimus westermani (Kerbert, 1878) 2. Paragonimus heterotremus (Chen & Hsia, 1964) 3. Paragonimus siamensis (Miyazaki & Wykoff, 1965) 4. Paragonimus bankokensis (Miyazaki & Vajarasthira, 1966) 5. Paragonimus harinasutai (Miyazaki & Vajarasthira, 1968) 6. Paragonimus macrorchis (Chen, 1962)

4 พบที่เป็นสาเหตุของโรค ในคน ได้แก่ Paragonimus westermani (Kerbert, 1878) Paragonimus heterotremus (Chen & Hsia, 1964)

5 การแพร่กระจาย (Distribution) - พบได้ทั่วโลก - พบมากแถบตะวันออกไกล ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ - ในประเทศไทย พบครั้งแรก พ. ศ. 2470 โดย ศาสตราจารย์ น. พ. เฉลิม พรหมมาส พ. ศ. 2498 พบแหล่งระบาด ในภาคกลางแถวจังหวัดสระบุรี นครนายก ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก

6 รูปร่าง (Morphology) - เป็นพยาธิใบไม้ที่ตัวหนา - ขนาด Paragonimus westermani ยาว 8 –20 mm กว้าง 5 – 9 mm Paragonimus heterotremus ยาว 10 mm กว้าง 5 mm

7 - ด้าน Posterior เรียวกว่า Anterior - สีน้ำตาลแดง - ผิว เป็น Scale – like – spine - Testes Paragonimus westermani เป็น lobe เรียงตัวแบบ Opposite Paragonimus heterotremus เป็น branch

8 - ขนาด sucker P. westermani Oral & Ventral sucker ขนาด ใกล้เคียงกัน P. heterotremus Oral sucker ใหญ่กว่า ventral 2 เท่า - ไข่ สีน้ำตาลปนเหลือง Ovoid shape เปลือกหนา ขนาด 80 –118 X 48 – 60 um มี Operculum เป็น Unembryonated egg

9

10 Pa

11 วงชีวิต (Life cycle) - Adult อยู่ในปอด ของ Definitive host - Form cyst อยู่เป็นคู่ๆ - ไข่พยาธิออกมากับเสมหะ หรือ อุจจาระ ลงน้ำ แล้วฟักเป็นตัว - miracidium ไชเข้าหอย ( 1 st I.H. ) - cercaria เข้าไป form cyst ใน กุ้งน้ำตก และ ปูน้ำจืด ( 2 nd I.H. )

12 - ภายในโฮสต์ metacercaria จะ excyst ที่ duodenum แล้วไชเข้า peritoneal cavity Diaphragm ปอด (encapsulate ภายในปอด )

13

14

15 ตัวอ่อนระยะ cercaria

16 ปูขน

17

18 ระยะ metacercaria ของ P. westermani

19 ระยะ metacercaria ของ P. heterotremus

20 พยาธิสภาพ (Pathology) - เกิด โรค : Paragonimiasis หรือ : Pulmonary distomiasis : Endemic hemoptysis ปอดอักเสบ เกิด Leukocyte infiltration บริเวณที่มี พยาธิเกิด Extrapulmonary paragonimiasis

21

22 อาการ (Sign and Symtom) - เกิดอาการ 2 – 20 วัน หลังจากกิน cyst เข้าไป - มีอาการไอแห้งๆ เจ็บหน้าอก - เสมหะ มีเลือดปน ( สีสนิม เหล็ก ) - รายที่ขึ้นสมองจะมีอาการชัก ปวดศีรษะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

23 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) - ตรวจไข่พยาธิจาหก อุจจาระ (stool) และ เสมหะ (Sputum) การรักษา (Treatment) - ใช้ยา Praziquantel

24 การควบคุมและป้องกัน (Control and Prevention) 1. ให้ความรู้กับประชาชน ไม่รับประทาน กุ้งและปู ดิบๆ 2. จัดการสุขาภิบาลให้ ถูกต้อง 3. ทำลายโฮสต์กึ่งกลาง 4. ให้ยารักษา


ดาวน์โหลด ppt พยาธิใบไม้ ปอด (Lung Fluke). พยาธิใบไม้ปอด (Lung Fluke) - เป็นพวกที่อาศัยอยู่ใน ปอดของโฮสต์ - ทำให้เกิดโรค Paragonimiasis - ได้แก่ Paragonimus spp.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google