งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุรเชษฐ์ สมไชย ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯ พระนคร เหนือ Computer Skill : VB6, VB.NET, ASP, ASP.NET, Database Design, MS-Office (Expert) i-Square.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุรเชษฐ์ สมไชย ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯ พระนคร เหนือ Computer Skill : VB6, VB.NET, ASP, ASP.NET, Database Design, MS-Office (Expert) i-Square."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุรเชษฐ์ สมไชย ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯ พระนคร เหนือ Computer Skill : VB6, VB.NET, ASP, ASP.NET, Database Design, MS-Office (Expert) i-Square Training Center

2  มารู้จักกับโปรแกรม Visio Visio เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยใน การสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขา ต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของ การสร้าง Flow Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรม พื้นฐานต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้ ข้อดีของโปรแกรม Visio คือ เป็นโปรแกรมที่ ถูกสร้างให้สนับสนุนการทำงานกับโปรแกรมออฟฟิศ อื่นๆได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Ms Office

3 1. Title Bar 2. Menu Bar 3. and 4. Standard Toolbar and Formatting toolbar 5. Shapes Pane 6. Task Pane 7. Diagram /Chart area 8. Status Bar

4  Basic Shape  Auto Connect  Menu Connect Shape  Page Setup  Ruler  Grid  Guide  Pan & Zoom  Background  Border

5  การเลือก  Select All (Ctrl+A)  Selected Type  Move  Rotate  Resize  Cut Copy  Group

6  Line Style  Fill Color  Using Theme ◦ Color ◦ Effect

7  TextBox ◦ Text Format ◦ Rotate Text  Symbol

8  Insert Pages  Delete  Rename  Reorder

9  Drawing Tool  Shape Screen Tip  Shape Order  Flip  Operator  Align Shape  Distribute

10  Shape > Configure Layout

11

12

13

14  Clip Art  Picture

15


ดาวน์โหลด ppt สุรเชษฐ์ สมไชย ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯ พระนคร เหนือ Computer Skill : VB6, VB.NET, ASP, ASP.NET, Database Design, MS-Office (Expert) i-Square.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google