งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson 3 HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson 3 HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson 3 HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。

2 คำศัพท์ Ka-ki-masu かきます เขียน Ta-be-masu たべます กิน, รับประทาน No-mi-masu のみます ดื่ม Mi-masu みます ดู Yo-mi-masu よみます อ่าน Kai-masu かいます ซื้อ Ki-ki-masu ききます ฟัง Shi-masu します ทำ

3 คำศัพท์ I-ki-masu いきます ไป Ka-e-ri-masu かえります กลับ Ki-masu きます มา De-paa-to デパート ห้างสรรพสินค้า Ho-te-ru ホテル โรงแรม Dai-ga-ku だいがく มหาวิทยาลัย Gin-kou ぎんこう ธนาคาร To-sho-kan としょかん ห้องสมุด

4 คำศัพท์ Pan パン ขนมปัง Ke-ki ケーキ เค้ก Pu-re-zen-to プレゼント ของขวัญ Shim-bun しんぶん หนังสือพิมพ์ Zas-shi ざっし นิตยสาร Ya-sai やさい ผัก Ku-da-mo-no くだもの ผลไม้ Fu-ku ふく เสื้อผ้า

5 คำศัพท์ Gohan ごはん ข้าว Ongaku おんがく เพลง Sakkaa サッガー ฟุตบอล Yakyu やきゅう เบสบอล Eiga えいが ภาพยนตร์ Rajio ラジオ วิทยุ Terebi テレビ ทีวี Nani なに อะไร

6 รูปประโยค N1 Wa N2 E Verb(เคลื่อนที่)
 I-ki-masu ka  Anata wa (วันเวลา) Doko E Ki-masu ka Ka-e-ri-masu ka (วันเวลา) คุณจะไปไหน ครับ/ค่ะ Anata wa Ashita Doko E Ikimasu ka あなた は(あした) どこ へ いきますか。

7 รูปประโยค N1 Wa N2 E Verb(เคลื่อนที่)
 I-ki-masu  Watashi wa (วันเวลา) …(สถานที่).. E Ki-masu (Uchi/Kuni) Ka-e-ri-masu ฉันไป/มา/กลับ ครับ/ค่ะ Watashi wa Ashita Lotasu to Bikkushii E Ikimasu わたし は(あした)ロータス と ビックシー へ い きます。

8 Anata wa Ashita Lotasu E Ikimasu ka
กรณีที่ถามระบุลงไป  I-ki-masu ka  Anata wa (วันเวลา) (สถานที่) E Ki-masu ka Ka-e-ri-masu ka (วันเวลา) คุณจะไป รึเปล่าครับ/ค่ะ Anata wa Ashita Lotasu E Ikimasu ka あなた は(あした) どこ へ いきますか。

9 Hai, Watashi wa Ashita Lotasu E Ikimasu
Hai, Watashi wa (วันเวลา) (สถานที่)..E Ki-masu (Uchi/Kuni) Ka-e-ri-masu ใช่,ฉันไป/มา/กลับ ครับ/ค่ะ Hai, Watashi wa Ashita Lotasu E Ikimasu わたし は(あした)ロータス へ いきます。

10 Iie, Watashi wa Ashita Lotasu E Ikimasu
Iie, Watashi wa (วันเวลา) (สถานที่)..E Ki-masu (Uchi/Kuni) Ka-e-ri-masu ไม่ใช่,ฉันไป/มา/กลับ ครับ/ค่ะ Iie, Watashi wa Ashita Lotasu E Ikimasu わたし は(あした)ロータス へ いきます。

11 Ka Anata Ashita Doko wa Ikimasu E.
พรุ่งนี้คุณจะไปที่ไหน

12 Ka Anata Ashita Doko wa Ikimasu E
Ka Anata Ashita Doko wa Ikimasu E. พรุ่งนี้คุณจะไปที่ไหน Anata wa Ashita Doko E Ikimasu ka.

13 Ikimasu Watashi Lotus wa Ashita E.
พรุ่งนี้ฉันจะไปโลตัส

14 Watashi wa Ashita Lotus E Ikimasu. พรุ่งนี้ฉันจะไปโลตัส
Ikimasu Watashi Lotus wa Ashita E. Watashi wa Ashita Lotus E Ikimasu. พรุ่งนี้ฉันจะไปโลตัส

15 การผันคำกริยา --Masu --Ma-shita
รูปปัจจุบัน รูปอดีต I-ki-masu จะไป I-ki-ma-shita ไปแล้ว Ki-masu จะมา Ki-ma-shita มาแล้ว Ka-e-ri-masu จะกลับ Ka-e-ri-ma-shita กลับแล้ว --Masu --Ma-shita

16 รูปประโยค N1 Wa N2 E Verb(เคลื่อนที่)
Anata wa Ashita Doko E Ikimasu ka. พรุ่งนี้คุณจะไปที่ไหน Watashi wa Ashita Lotasu E Ikimasu. พรุ่งนี้ฉันจะไปโลตัส u Anata wa Kinou Doko E Ikimashita ka. เมื่อวานนี้คุณไปที่ไหนมา Watashi wa Kinou Lotasu E Ikimashita. เมื่อวานนี้ฉันไปโลตัสมา

17 รูปประโยค N1 Wa N2 E Verb(เคลื่อนที่)
 I-ki-masu ka  Anata wa Dare(ใคร) To (สถานที่) E Ki-masu ka Ka-e-ri-masu ka คุณจะไป กับใครครับ/ค่ะ Anata wa Dare To Ginkou E Ikimasu ka?

18 รูปประโยค N1 Wa N2 E Verb(เคลื่อนที่)
 I-ki-masu  Watashi wa ชื่อคน To (สถานที่) E Ki-masu Ka-e-ri-masu ฉันไป กับใครครับ/ค่ะ Watashi wa Jintana san To Ginkou E Ikimasu

19 รูปประโยค N1 Wa N2 E Verb(เคลื่อนที่)
Anata wa Ashita Dare to BigC E Ikimasu ka. พรุ่งนี้คุณจะไปบิ๊กซีกับใคร Watashi wa Ashita Surassawadee to BigC E Ikimasu. พรุ่งนี้ฉันจะไปบิ๊กซีกับสุรัสวดี

20 รูปประโยค N1 Wa N2 Wo Verb Anata wa nani Wo Shi-masu ka? N1 N2 V
 Anata wa nani Wo Shi-masu ka? N N V คุณทำอะไรครับ/ค่ะ Watashi wa Mikan Wo Tabemasu N N V ฉันกินส้มครับ/ค่ะ

21 Anata wa nani Wo Shi-masu ka?
รูปประโยค N1 Wa N2 Wo Verb  Anata wa nani Wo Shi-masu ka? คุณทำอะไรครับ/ค่ะ あなた は なに を しますか。

22 คำช่วย (คำที่แสดงหน้าที่ หรือประเภทของคำ)
Wa แสดงประธานของประโยค หรือหัวข้อเรื่อง To มีความหมายว่า กับ และ โดยเชื่อมระหว่าง N กับ N No แสดงความเป็นเจ้าของ E แสดงสถานที่ไป Wo แสดงกรรม

23 รูปประโยค N1 Wa N2 Wo Verb ฉันกินขนมครับ/ค่ะ
Watashi wa Okashi Wo Tabemasu. ฉันกินขนมครับ/ค่ะ わたし は おかし を たべます。

24 Anata wa nani Wo Shi-masu ka?
รูปประโยค N1 Wa N2 Wo Verb  Anata wa nani Wo Shi-masu ka? คุณทำอะไรครับ/ค่ะ あなた は なに を しますか。

25 ฉันซื้อดินสอครับ/ค่ะ
รูปประโยค N1 Wa N2 Wo Verb Watashi wa Empitsu Wo Kaimasu. ฉันซื้อดินสอครับ/ค่ะ わたし は えんぴつ を かいます。

26 ถามแบบเจาะจงตามคำกริยาแต่ละตัว
Ka-ki-masu   Ta-be-masu No-mi-masu  Anata wa (วันเวลา) nani Wo Mi-masu  ka? (อะไร) Yo-mi-masu Kai-masu Ki-ki-masu คุณฟังอะไรครับ/ค่ะ Anata wa (วันเวลา) Nani Wo Kikimasu ka? あなた は なに を ききますか。

27 ถามแบบเจาะจงตามคำกริยาแต่ละตัว
Ka-ki-masu      Ta-be-masu No-mi-masu  watashi wa (วันเวลา) (สิ่งของ/สัตว์/กีฬา) Wo Mi-masu   คำนาม(กรรม) Yo-mi-masu Kai-masu Ki-ki-masu ฉันฟังวิทยุครับ/ค่ะ Watashi wa (วันเวลา) Rajio Wo Kikimasu わたし は ラジオ を ききます。

28 การผันคำกริยา --Masu --Ma-shita
รูปปัจจุบัน รูปอดีต Ta-be-masu จะกิน Ta-be-ma-shita กินแล้ว Ki-Ki-masu จะฟัง Ki-ki-ma-shita ฟังแล้ว Kai-masu จะซื้อ Kai-ma-shita ซื้อแล้ว --Masu --Ma-shita

29 เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
Anata wa Kinou Nani Wo Tabemashita ka เมื่อวาน (อะไร) watashi wa Kinou Keki Wo Tabemashita เมื่อวาน กินแล้ว

30 เปรียบเทียบสองเหตุการณ์
watashi wa ashita tegami Wo Kakimasu พรุ่งนี้ จะเขียน watashi wa Kinou tegami Wo Kakimashita เมื่อวาน เขียนแล้ว

31 เปรียบเทียบสองเหตุการณ์
watashi wa ashita kohii Wo Kaimasu พรุ่งนี้ จะซื้อ watashi wa Kinou Kohii Wo Kaimashita เมื่อวาน ซื้อแล้ว

32 การถามแบบตัวเลือก ชักชวน
Voon san wa (ashita) sakkaa Wo shimasu ka Yakyu Wo Shimasu ka watashi wa (Ashita) sakkaa Wo shimasu พรุ่งนี้ เล่น

33 การถามแบบตัวเลือก Voon san wa (Kyo) Gyunyu Wo Nomimasu ka
Biiru Wo Nomimasu ka watashi wa (Kyo) Biiru Wo Nomimasu วันนี้ ดื่ม

34 กับใคร..... Plug san wa (Kyo) Dare(ใคร) To Gohan wo Tabemasu ka ปลั๊กจะกินข้าวกับใครครับ/ค่ะ Watashi wa (Kyo) Taa san To Gohan wo Tabemasu. ผมจะกินข้าวกับตา

35 กับใคร..... Anata wa (Kinou) Dare(ใคร) To Eiga wo Mimashita ka เมื่อวานคุณดูหนังกับใครครับ/ค่ะ Watashi wa (Kinou) Nook san To Eiga wo Mimashita. เมื่อวานผมดูหนังกับนุ๊ก

36 แต่งประโยค เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว โดยใช้คำกริยาตัวใดก็ได้ และเป็น ประโยคแบบไหนก็ได้ 2 ประโยค ประโยคถามและตอบ โดยใช้การถามแบบตัวเลือก 2 ประโยค กับใคร เป็นอดีตหรือยังไม่เกิดขึ้นก็ได้ ถามและตอบ 2 ประโยค

37 บทสนทนา A: Konnichiwa B San B: Hai. Nan desu ka? A: Ashita wa Kaigi ga Arimasu ka. B: Hai, Arimasu A: Kinou wa Doko e ikimashita ka. B: Daigaku to Ginkou e ikimashita. A: Dare to ikimashita ka B: Pop san to ikimashita.

38 บทสนทนา A: Kyo wa Apaato e Ikimasu ka? Hoteru e Ikimasu ka? B: Kyo wa Bank san to Apaato e Ikimasu . Anata wa? A: Korekara Depaato e ikimasu. B: Nani wo Shimasu ka? A: Sasitorn san to hon to kudamono wo Kaimasu. B: Un, wakarimashita


ดาวน์โหลด ppt Lesson 3 HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google