งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ka-ki-masu かきます เขียน Ta-be-masu たべますกิน, รับประทาน No-mi-masu のみます ดื่ม Mi-masu みます ดู Yo-mi-masu よみます อ่าน Kai-masu かいます ซื้อ Ki-ki-masu ききます ฟัง Shi-masu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ka-ki-masu かきます เขียน Ta-be-masu たべますกิน, รับประทาน No-mi-masu のみます ดื่ม Mi-masu みます ดู Yo-mi-masu よみます อ่าน Kai-masu かいます ซื้อ Ki-ki-masu ききます ฟัง Shi-masu."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Ka-ki-masu かきます เขียน Ta-be-masu たべますกิน, รับประทาน No-mi-masu のみます ดื่ม Mi-masu みます ดู Yo-mi-masu よみます อ่าน Kai-masu かいます ซื้อ Ki-ki-masu ききます ฟัง Shi-masu します ทำ

3 I-ki-masu いきます ไป Ka-e-ri-masu かえりますกลับ Ki-masu きます มา De-paa-to デパート ห้างสรรพสินค้า Ho-te-ru ホテル โรงแรม Dai-ga-ku だいがく มหาวิทยาลัย Gin-kou ぎんこう ธนาคาร To-sho-kan としょかん ห้องสมุด

4 Pan パン ขนมปัง Ke-ki ケーキ เค้ก Pu-re-zen-to プレゼントของขวัญ Shim-bun しんぶん หนังสือพิมพ์ Zas-shi ざっし นิตยสาร Ya-sai やさい ผัก Ku-da-mo-no くだもの ผลไม้ Fu-ku ふく เสื้อผ้า

5 Gohan ごはん ข้าว Ongaku おんがく เพลง Sakkaa サッガーฟุตบอล Yakyu やきゅうเบสบอล Eiga えいがภาพยนตร์ Rajio ラジオวิทยุ Terebi テレビ ทีวี Nani なにอะไร

6 I-ki-masu ka Anata wa ( วันเวลา ) Doko E Ki-masu ka Ka-e-ri-masu ka ( วันเวลา ) คุณจะไปไหน............ ครับ / ค่ะ Anata wa Ashita Doko E Ikimasu ka あなた は(あした) どこ へ いきますか。

7 I-ki-masu Watashi wa ( วันเวลา ) …( สถานที่ ).. E Ki-masu (Uchi/Kuni) Ka-e-ri- masu ฉันไป / มา / กลับ............ ครับ / ค่ะ Watashi wa Ashita Lotasu to Bikkushii E Ikimasu わたし は(あした)ロータス と ビックシー へ い きます。

8 I-ki-masu ka Anata wa ( วันเวลา ) ( สถานที่ ) E Ki-masu ka Ka-e-ri-masu ka ( วันเวลา ) คุณจะไป............ รึเปล่าครับ / ค่ะ Anata wa Ashita Lotasu E Ikimasu ka あなた は(あした) どこ へ いきますか。

9 I-ki-masu Hai, Watashi wa ( วันเวลา ) ( สถานที่ )..E Ki- masu (Uchi/Kuni) Ka-e-ri-masu ใช่, ฉันไป / มา / กลับ............ ครับ / ค่ะ Hai, Watashi wa Ashita Lotasu E Ikimasu わたし は(あした)ロータス へ いきます。

10 I-ki-masu Iie, Watashi wa ( วันเวลา ) ( สถานที่ )..E Ki- masu (Uchi/Kuni) Ka-e-ri-masu ไม่ใช่, ฉันไป / มา / กลับ............ ครับ / ค่ะ Iie, Watashi wa Ashita Lotasu E Ikimasu わたし は(あした)ロータス へ いきます。

11 Ka Anata Ashita Doko wa Ikimasu E. พรุ่งนี้คุณจะไปที่ไหน

12 Ka Anata Ashita Doko wa Ikimasu E. พรุ่งนี้คุณจะไปที่ไหน Anata wa Ashita Doko E Ikimasu ka. พรุ่งนี้คุณจะไปที่ไหน

13 Ikimasu Watashi Lotus wa Ashita E. พรุ่งนี้ฉันจะไปโลตัส

14 Ikimasu Watashi Lotus wa Ashita E. Watashi wa Ashita Lotus E Ikimasu. พรุ่งนี้ฉันจะไปโลตัส

15 การผัน คำกริยา รูปปัจจุบัน รูปอดีต I-ki-masu จะไป I-ki-ma-shita ไปแล้ว Ki-masu จะมา Ki-ma-shita มาแล้ว Ka-e-ri-masu จะกลับ Ka-e- ri-ma-shita กลับแล้ว --Masu --Ma-shita

16 Anata wa Ashita Doko E Ikimasu ka. พรุ่งนี้คุณจะไปที่ไหน Watashi wa Ashita Lotasu E Ikimasu. พรุ่งนี้ฉันจะไปโลตัส u Anata wa Kinou Doko E Ikimashita ka. เมื่อวานนี้คุณไปที่ไหนมา Watashi wa Kinou Lotasu E Ikimashita. เมื่อวานนี้ฉันไปโลตัสมา

17 I-ki-masu ka Anata wa Dare( ใคร ) To ( สถานที่ ) E Ki-masu ka Ka-e-ri-masu ka คุณจะไป............ กับใครครับ / ค่ะ Anata wa Dare To Ginkou E Ikimasu ka?

18 I-ki-masu Watashi wa ชื่อคน To ( สถานที่ ) E Ki-masu Ka-e-ri-masu ฉันไป............ กับใครครับ / ค่ะ Watashi wa Jintana san To Ginkou E Ikimasu

19 Anata wa Ashita Dare to BigC E Ikimasu ka. พรุ่งนี้คุณจะไปบิ๊กซีกับใคร Watashi wa Ashita Surassawadee to BigC E Ikimasu. พรุ่งนี้ฉันจะไปบิ๊กซีกับสุรัสวดี

20 Anata wa nani Wo Shi-masu ka? N1 N2 V คุณทำอะไรครับ / ค่ะ Watashi wa Mikan Wo Tabemasu N1 N2 V ฉันกินส้มครับ / ค่ะ

21 Anata wa nani Wo Shi-masu ka? คุณทำอะไรครับ / ค่ะ あなた は なに を しますか。

22 คำช่วย ( คำที่แสดงหน้าที่ หรือ ประเภทของคำ ) Wa แสดงประธานของประโยค หรือหัวข้อเรื่อง To มีความหมายว่า กับ และ โดยเชื่อมระหว่าง N กับ N No แสดงความเป็นเจ้าของ E แสดงสถานที่ไป Wo แสดงกรรม

23 Watashi wa Okashi Wo Tabemasu. ฉันกินขนมครับ / ค่ะ わたし は おかし を たべます。

24 Anata wa nani Wo Shi-masu ka? คุณทำอะไรครับ / ค่ะ あなた は なに を しますか。

25 Watashi wa Empitsu Wo Kaimasu. ฉันซื้อดินสอครับ / ค่ะ わたし は えんぴつ を かいます。

26 Ka-ki-masu Ta-be-masu No-mi-masu Anata wa ( วันเวลา ) nani Wo Mi-masu ka? ( อะไร ) Yo-mi-masu Kai-masu Ki-ki-masu คุณฟังอะไรครับ / ค่ะ Anata wa ( วันเวลา ) Nani Wo Kikimasu ka? あなた は なに を ききますか。

27 Ka-ki-masu Ta-be- masu No-mi-masu watashi wa ( วันเวลา ) ( สิ่งของ / สัตว์ / กีฬา ) Wo Mi- masu คำนาม ( กรรม ) Yo-mi- masu Kai-masu Ki-ki-masu ฉันฟังวิทยุครับ / ค่ะ Watashi wa ( วันเวลา ) Rajio Wo Kikimasu わたし は ラジオ を ききます。

28 การผัน คำกริยา รูปปัจจุบัน รูปอดีต Ta-be-masu จะกิน Ta-be-ma-shita กิน แล้ว Ki-Ki-masu จะฟัง Ki-ki-ma-shita ฟัง แล้ว Kai-masu จะซื้อ Kai-ma- shita ซื้อแล้ว --Masu --Ma-shita

29 เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว Anata wa Kinou Nani Wo Tabemashita ka เมื่อวาน ( อะไร ) watashi wa Kinou Keki Wo Tabemashita เมื่อวาน กินแล้ว

30 เปรียบเทียบสองเหตุการณ์ watashi wa ashita tegami Wo Kaki masu พรุ่งนี้ จะเขียน watashi wa Kinou tegami Wo Kaki mashita เมื่อวาน เขียนแล้ว

31 เปรียบเทียบสองเหตุการณ์ watashi wa ashita kohii Wo Kai masu พรุ่งนี้ จะซื้อ watashi wa Kinou Kohii Wo Kai mashita เมื่อวาน ซื้อแล้ว

32 การถามแบบตัวเลือก ชักชวน Voon san wa (ashita) sakkaa Wo shi masu ka Yakyu Wo Shimasu ka watashi wa (Ashita) sakkaa Wo shimasu พรุ่งนี้ เล่น

33 การถามแบบตัวเลือก Voon san wa (Kyo) Gyunyu Wo Nomi masu ka Biiru Wo Nomimasu ka watashi wa (Kyo) Biiru Wo Nomimasu วันนี้ ดื่ม

34 Plug san wa (Kyo) Dare( ใคร ) To Gohan wo Tabemasu ka ปลั๊กจะกินข้าวกับใครครับ / ค่ะ Watashi wa (Kyo) Taa san To Gohan wo Tabemasu. ผมจะกินข้าวกับตา

35 Anata wa (Kinou) Dare( ใคร ) To Eiga wo Mimashita ka เมื่อวานคุณดูหนังกับใครครับ / ค่ะ Watashi wa (Kinou) Nook san To Eiga wo Mimashita. เมื่อวานผมดูหนังกับนุ๊ก

36 แต่งประโยค 1. เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว โดยใช้ คำกริยาตัวใดก็ได้ และเป็นประโยค แบบไหนก็ได้ 2 ประโยค 2. ประโยคถามและตอบ โดยใช้การถาม แบบตัวเลือก 2 ประโยค 3. กับใคร...... เป็นอดีตหรือยังไม่เกิดขึ้น ก็ได้ ถามและตอบ 2 ประโยค

37 A: Konnichiwa B San B: Hai. Nan desu ka? A: Ashita wa Kaigi ga Arimasu ka. B: Hai, Arimasu A: Kinou wa Doko e ikimashita ka. B: Daigaku to Ginkou e ikimashita. A: Dare to ikimashita ka B: Pop san to ikimashita.

38 A: Kyo wa Apaato e Ikimasu ka? Hoteru e Ikimasu ka? B: Kyo wa Bank san to Apaato e Ikimasu. Anata wa? A: Korekara Depaato e ikimasu. B: Nani wo Shimasu ka? A: Sasitorn san to hon to kudamono wo Kaimasu. B: Un, wakarimashita


ดาวน์โหลด ppt Ka-ki-masu かきます เขียน Ta-be-masu たべますกิน, รับประทาน No-mi-masu のみます ดื่ม Mi-masu みます ดู Yo-mi-masu よみます อ่าน Kai-masu かいます ซื้อ Ki-ki-masu ききます ฟัง Shi-masu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google