งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการครู โรงเรียนต้นแบบ WORKSHOP 4 ( กลุ่มครู )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมเชิงปฏิบัติการครู โรงเรียนต้นแบบ WORKSHOP 4 ( กลุ่มครู )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครู โรงเรียนต้นแบบ WORKSHOP 4 ( กลุ่มครู )

2 การดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา

3  แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ทีม A โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม ทีม B โรงเรียนวัดบางกะพ้อม โรงเรียนวัดบางขันแตก ทีม C โรงเรียนวัดช่องลม ( ธรรมโชติ ) โรงเรียนวัดลาดเป้ง โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ ทีม D

4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามคู่มือ กระบวนการ  ตรวจสอบและบันทึกผลการดำเนินงานตาม กระบวนการที่ 6 รายบุคคล  ครูส่งรายงานกระบวนการที่ 6  ครูส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ  นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป กิจกรรมที่จะดำเนินการ

5  ครูที่ไม่ได้นำแบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการมาใน การประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาส่งได้ในการประชุม ครั้งถัดไป  ครูที่ไม่ได้ส่งรายงานกระบวนการที่ 6 หรือ ส่ง แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์สามารถนำมาส่งได้ในการ ประชุมครั้งถัดไปพร้อมกับรายงานของ กระบวนการที่ 7  ครูที่ไม่ได้ส่งรายงานกระบวนการที่ 6 และ 7 พร้อม แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการในการประชุมครั้ง ต่อไป ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ข้อตกลงร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt ประชุมเชิงปฏิบัติการครู โรงเรียนต้นแบบ WORKSHOP 4 ( กลุ่มครู )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google