งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NEXT. BACK NEXTBACKHOME NEXTBACKHOME NEXTBACKHOME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NEXT. BACK NEXTBACKHOME NEXTBACKHOME NEXTBACKHOME."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NEXT

2 BACK

3 NEXTBACKHOME

4 NEXTBACKHOME

5 NEXTBACKHOME

6 NEXTBACKHOME

7 NEXTBACKHOME

8 NEXTBACKHOME

9 NEXTBACKHOME

10 NEXTBACKHOME

11 NEXTBACKHOME

12 NEXTBACKHOME

13 NEXTBACKHOME

14 NEXTBACKHOME

15 NEXTBACKHOME

16 NEXTBACKHOME

17 NEXTBACKHOME

18 NEXTBACKHOME

19 NEXTBACKHOME

20 NEXTBACKHOME

21 NEXTBACKHOME

22 NEXTBACKHOME

23 NEXTBACKHOME

24 NEXTBACKHOME

25 NEXTBACKHOME

26 NEXTBACKHOME

27 ข้อที่ 1. ศาสนาคืออะไร สิ่งที่คนต้องนำเงินมาบูชา สิ่งที่ทุกคนยึดเหนี่ยวจิตใจ สิ่งที่คนจนยึดเหนี่ยวจิตใจ สิ่งที่คนรวยยึดเหนี่ยวจิตใจ

28 ถูก NEXT

29 ผิด NEXT

30 ข้อที่ 2. ผู้ที่ก่อตั้งศาสนาคือ ใคร พระสงฆ์ แม่ชี กษัตริย์ ศาสดา

31 ถูก NEXT

32 ผิด NEXT

33 ข้อที่ 3. ศาสนาทุกศาสนาสอน ให้ประชาชนเป็นอย่างไรเหมือนกัน ทุกศาสนา เป็นคนดี เป็นคนรวย เป็นคนจน เป็นคนเดินทางสายกลาง

34 ถูก NEXT

35 ผิด NEXT

36

37 ถูก NEXT

38 ผิด NEXT

39 ข้อที่ 5. สถานการณ์ใดที่ถือ ว่าเป็นปฏิบัติตนเหมือนกับ. คำว่า ” หน้าที่พลเมือง ” การนำเงินส่วนตัวไปบริจาคให้ เด็กกำพร้า การเก็บขยะข้างถนน การทิ้งขยะลงบนถนน การทาสีโรงเรียนโดยเก็บเงิน จากทางโรงเรียน

40 ถูก NEXT

41 ผิด NEXT

42 ข้อที่ 6. หน้าที่พลเมืองอยู่ ในสาขาวิชาอะไร วิทยาศาสตร์ ชีวิตศาสตร์ ฟิสิกซ์ สังคม

43 ถูก NEXT

44 ผิด NEXT

45 ข้อที่ 7. ความหมายของ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดถูกต้อง แผนที่แสดงข้อมูล พื้นผิวโลกในรูป ของกราฟิกด้วยมาตราส่วน ขนาด ต่างๆ ลูกโลกคือ หุนจำลองที่สร้างด้วย วัสดุทรงพีระมิด GPS คือ การนำล่องด้วยจานข้าว กล้องวัดระดับ ใช้วัดระยะความกว้าง

46 ถูก NEXT

47 ผิด NEXT

48 ข้อที่ 8. ข้อใดคือ การใช้ ประโยชน์ของแผนที่ การหาระยะทางจากแผนที่ ค่าใช้จ่ายสูง แผนที่หาได้ยาก แผนที่ไม่การวางจำหน่าย

49 ถูก NEXT

50 ผิด NEXT

51

52 ถูก NEXT

53 ผิด NEXT

54 ข้อที่ 10. สหกรณ์แห่งแรกขอ องประเทศไทยชื่อว่าอะไร วัดจันทร์จำกัดสินใช้ สหกรณ์อดัม สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โรงเรียน

55 ถูก THE END

56 ผิด THE END


ดาวน์โหลด ppt NEXT. BACK NEXTBACKHOME NEXTBACKHOME NEXTBACKHOME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google