งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กงจักร จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวน วิธีเล่น ผู้เล่นนำฝาเบียร์มาทับให้แบน เจาะรู ตรงกลาง นำเชือกร้อยเข้าไปในรูตรง กลางถือเชือกไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง แกร่งเชือกให้เป็นเกลียวมากที่สุดเท่าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กงจักร จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวน วิธีเล่น ผู้เล่นนำฝาเบียร์มาทับให้แบน เจาะรู ตรงกลาง นำเชือกร้อยเข้าไปในรูตรง กลางถือเชือกไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง แกร่งเชือกให้เป็นเกลียวมากที่สุดเท่าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กงจักร จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวน วิธีเล่น ผู้เล่นนำฝาเบียร์มาทับให้แบน เจาะรู ตรงกลาง นำเชือกร้อยเข้าไปในรูตรง กลางถือเชือกไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง แกร่งเชือกให้เป็นเกลียวมากที่สุดเท่าที่ จะมากได้ แล้วดึงให้ฝาเบียร์จะหมุน อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ ฝาเบียร์, ตะปู, ค้อน, เชือก

3 กระโดดกบ จำนวนผู้เล่น ไม่เกิน 10 คน วิธีเล่น เอาผ้าผูกขา 2 ข้างของผู้เล่นติดกัน เมื่อ กรรมการให้สัญญาณ ผู้เล่นทุกคนจะ กระโดดออกจากเส้นเริ่มต้นไปจนถึงเส้น ชัย ใครไปถึงก่อนเป็นผู้ชนะ อุปกรณ์ ผ้าสำหรับใช้ผูกขาเท่าจำนวนผู้เล่น

4 กระโดด ยาง จำนวนผู้เล่น 3 คนขึ้นไป วิธีเล่น นำหนังยางมาต่อกันคล้ายๆ โซ่ เวลาเล่น จะต้องมีผู้เล่น 2 คนถือยางคนละข้าง ดึงให้ ตึงพอสมควร แล้วให้ผู้เล่นที่เหลือกระโดด ข้าม แต่ละเกมการเล่นจะแบ่งเป็นระดับตาม ความสูงของการถือยาง คือจากต่ำไปจนถึง สูง หากผู้กระโดดไม่สามารถกระโดดข้ามได้ ในความสูงระดับใดถือว่าแพ้ ต้องหยุดเล่น แล้วนั่งดูผู้ที่เหลือเล่นจนจบเกม อุปกรณ์ ยาง

5 ก่อกอง ทราย จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวน วิธีเล่น นำทรายมากองไว้จำนวนมากๆ จากนั้นผู้ เล่นทำการก่อกองทราย โดยการโกย ทรายทำเป็นรูปร่างต่างๆ ตาม จินตนาการ เช่น ปราสาทใหญ่ บ้าน เป็น ต้น อุปกรณ์ ทราย

6 กำทาย จำนวนผู้เล่น จำนวน 2 คนขึ้นไป วิธีเล่น ก่อนเล่นผู้เล่นต้องจับไม้สั้นไม้ยาว เพื่อให้ผู้ชนะได้เป็นผู้กำทายก่อน และผู้ เล่นคนที่ 1 กำเมล็ดถั่วจำนวนเท่าใดก็ได้ ไว้ในมือ แล้วให้ผู้เล่นคนอื่นเป็นคนทาย ว่ามีกี่เมล็ด หากผู้เล่นคนใดทายถูกก็จะ ได้เป็นเจ้าของเมล็ดถั่วนั้น. อุปกรณ์ เมล็ดถั่วสำหรับการทาย

7 เ ก้าอี้ดนตรี จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวน วิธีเล่น ตั้งเก้าอี้เรียงเป็นวงกลมให้เก้าอี้มีจำนวนน้อยกว่าผู้ เล่น 1 ตัว แล้วให้ผู้เล่นยืนเป็นวงกลมล้อมเก้าอี้ เมื่อเพลงขึ้นให้ผู้เล่นเดินไปรอบวงพร้อมกับรำไป ด้วยให้เข้าจังหวะเพลง พอเพลงหยุดผู้เล่นต้องรีบ นั่งลงบนเก้าอี้ ผู้ใดที่ไม่มีที่นั่งต้องออกจากการ แข่งขันไป แล้วดึงเก้าอี้ออกไป 1 ตัว จากนั้นก็เริ่ม เล่นต่อไปจนกระทั่งเหลือผู้เล่น 2 คนสุดท้าย และ เหลือเก้าอี้ 1 ตัว ผู้ใดที่นั่งได้ก่อนเป็นผู้ชนะ อุปกรณ์ เก้าอี้

8 ขาไก่ติดกัน จำนวนผู้เล่น ไม่น้อยกว่า 4 คน ( ต้องเป็นจำนวนคู่ ) วิธีเล่น ให้จับคู่กันเป็นคู่ๆ แล้วเอาขาข้างใดข้างหนึ่ง ที่เป็นข้างเดียวกันไขว้กัน หรือเกี่ยวกันโดย หันหลังให้กัน เมื่อเกี่ยวกันได้แล้ว ให้ กระโดดอยู่กับที่ ถ้าขาของคู่ใดหลุดออกจาก กัน หรือล้มลง คู่นั้นต้องออกจากการแข่งขัน คนที่ยืนอยู่ได้โดยที่ขาไม่หลุดออกจากกันจะ เป็นผู้ชนะ อุปกรณ์ ไม่มี

9 ขี่ม้าส่งเมือง จำนวนผู้เล่น ผู้เล่นมีจำนวน 6-8 คน วิธีเล่น ผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ายเท่าๆกัน และจะมีผู้ เล่น 1 คนเป็น “ เจ้าเมือง ” แต่ละฝ่ายจะผลัดกัน เดินมากระซิบบอกชื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่ง กับเจ้าเมือง จากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องส่งผู้เล่น คนหนึ่งออกมาหาเจ้าเมืองบ้าง หากคนที่ ออกมาตรงกับชื่อที่อีกฝ่ายมาบอกไว้ เจ้าเมือง ก็จะร้องว่า “ โป้ง ” ผู้เล่นที่ถูกโป้งต้องตกเป็น เชลยและฝ่ายใดถูกจับเป็นเชลยหมดก่อน ก็ ต้องแพ้ไปกลายเป็น “ ม้า ” ให้ฝ่ายชนะขี่หลัง อุปกรณ์ ไม่มี

10 โคเกวียน จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวน วิธีเล่น แบ่งผู้เล่นเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดย ให้ 2 คนจับแขนกันให้แน่นทั้งสองแขน สมมุติว่าเป็น “ โค ” ส่วนคนที่ 3 สมมุติว่า เป็นเกวียน ต้องขึ้นไปนั่งบนแขนของคน ทั้ง 2 นั้น ใช้แขนโอบไหล่คนเป็นโคให้ แน่น เมื่อเริ่มการเล่น โคจะต้องวิ่งออก จากจุดเริ่มต้นให้เร็วที่สุด โดยมิให้คนที่ เป็นเกวียนตกลงมา และแขนต้องไม่หลุด ออกจากกัน กลุ่มใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ ชนะ อุปกรณ์ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt กงจักร จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวน วิธีเล่น ผู้เล่นนำฝาเบียร์มาทับให้แบน เจาะรู ตรงกลาง นำเชือกร้อยเข้าไปในรูตรง กลางถือเชือกไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง แกร่งเชือกให้เป็นเกลียวมากที่สุดเท่าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google