งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการยุติธรรม สำหรับผู้เยาว์ ต้องยึด หลัก สิทธิ มนุษยชน สิทธิ มนุษยชน ส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัย ความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการยุติธรรม สำหรับผู้เยาว์ ต้องยึด หลัก สิทธิ มนุษยชน สิทธิ มนุษยชน ส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัย ความปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการยุติธรรม สำหรับผู้เยาว์ ต้องยึด หลัก สิทธิ มนุษยชน สิทธิ มนุษยชน ส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัย ความปลอดภัย

2 การควบคุม ตัวผู้เยาว์ เป็นวิธีการสุดท้าย สั้นที่สุด โดยศาล มีโอกาสปล่อยตัวก่อนกำหนด มีโอกาสสัมผัสชุมชนภายนอก เตรียม คืน สู่สังคม

3 การปฏิบัติระหว่างควบคุมการปฏิบัติระหว่างควบคุม 1. มีกิจกรรมส่งเสริม ทักษะ ความรับผิดชอบ สุขภาพ ทัศนคติ 2. มีการ ตรวจสอบจาก องค์กรภายนอก ที่อิสระ

4 มาตรฐานการควบคุมต่อผู้เยาว์ เก็บเป็นความลับ ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นอ่านได้ ผู้เยาว์ต้องอ่านแฟ้มตัวเองได้ เมื่อผู้เยาว์พ้นการควบคุมต้องทำลายแฟ้ม

5 มาตรฐานการควบคุมตัวฯ จัดกลุ่มให้เหมาะสมจัดกลุ่มให้เหมาะสม สัมภาษณ์ / ทำรายงานด้านสังคม จิตใจ ถ้าบำบัดพิเศษ ต้องมีแผนการบำบัด กรอบเวลา วิธีบำบัด แยกอายุ เพศ ความผิด ต้องเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เยาว์ต้องเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เยาว์

6 สภาพแวดล้อม และที่พัก ควรเป็นสถานที่เปิด ควบคุมน้อย ควรเป็นสถานที่เปิด ควบคุมน้อย สิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เน้นการฟื้นฟู / ปลอดภัย เน้นการฟื้นฟู / ปลอดภัย สุขภัณฑ์ / ของใช้ส่วนตัว สุขภัณฑ์ / ของใช้ส่วนตัว

7 การศึกษา การฝึก อาชีพ การทำงาน ถ้าอยู่ในวัยเรียน ต้องได้เรียน ให้การศึกษาเท่าเทียม ไม่แยกต่างด้าว ถ้าอายุเกินการศึกษาภาคบังคับ ต้องได้รับอนุญาต ควรมี ห้องสมุดในสถานควบคุม การฝึกอบรมอาชีพเหมาะสม มาตรการคุ้มครองแรงงานนำมาใช้ โอกาสทำงานมีรายได้ / ควรกันเป็นเงินออมไว้ให้

8 กิจกรรมสันทนาการและศาสนากิจกรรมสันทนาการและศาสนา ออกกำลังกาย ทักษะ ศิลปประดิษฐ์ กิจกรรมศาสนา สม่ำเสมอ การ รักษาพยาบาล รวดเร็ว ย่านสถานพยาบาลในชุมชน ต้องตรวจสุขภาพทันทีที่คุมตัว ทางจิต ต้องรักษาโดยผู้ชำนาญ ควรมีมาตรการพิเศษเรื่องยาเสพติดและฟื้นฟู ต้องไม่ให้ยาเพื่อเอาข้อมูลจากผู้เยาว์

9 การติดต่อกับภายนอก ผู้เยาว์มีสิทธิติดต่อกับภายนอกได้ ได้รับการเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ เขียนจดหมาย / โทรศัพท์ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีโอกาสรับข่าวสารจากภายนอก

10 กระบวนการด้านวินัยกระบวนการด้านวินัย ศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิมนุษยชน ห้ามทารุณ / ขังห้องมืด / เฆี่ยนตี / ลดอาหาร มุ่งการศึกษา / เคารพตัวเอง / เตรียมตัวสู่สังคม ไม่ควรลงโทษซ้ำในความผิดเดียวกัน ต้องมีการกำหนดมาตรฐานวินัย จะลงโทษได้เมื่อมีข้อกำหนดไว้ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการยุติธรรม สำหรับผู้เยาว์ ต้องยึด หลัก สิทธิ มนุษยชน สิทธิ มนุษยชน ส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัย ความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google