งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดเมนเนม ประเภท ต่าง ๆ จัดทำโดย... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ รหัสนิสิต 5510601698 กลุ่ม 11 ม. เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดเมนเนม ประเภท ต่าง ๆ จัดทำโดย... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ รหัสนิสิต 5510601698 กลุ่ม 11 ม. เกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดเมนเนม ประเภท ต่าง ๆ จัดทำโดย... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ รหัสนิสิต 5510601698 กลุ่ม 11 ม. เกษตรศาสตร์

2 . NET คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อ เครือข่าย http://www.mcot.net/

3 . COM คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ http://www.sanook.com/http://www.mthai.com/

4 . OR คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร http://www.bot.or.th/http://www.set.or.th/

5 . AC คือ สถาบันการศึกษา http://www.ru.ac.th/http://www.chula.ac.th/

6 . GO คือ องค์กรของรัฐบาล http://www.rd.go.th/http://www.thaigov.go.th/

7 . MIL คือ องค์กรทางทหาร http://www.af.mil/http://www.marines.mil/

8 . IN คือ อินเดีย https://registry.in/http://www.disney.in/

9 . EDU คือ สถาบันการศึกษา http://www.stanford.edu/http://www.berkeley.edu

10 . ORG คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร http://www.nominet.org.uk/http://www.groundwork.org.uk/

11 . INFO คือ เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเป็นหลัก http://www.applethai.info/ http://www.foucault.info/

12 . UK - U NITED K INGDOM http://www.nominet.org.uk/http://www.groundwork.org.uk/

13 AF - A FGHANISTAN http://www.td.af/http://www.azadbazar.af/

14 . CH - S WITZERLAND http://www.switch.ch/https://www.nic.ch/

15 . BN - B RUNEI D ARUSSALAM http://www.espeed.com.bn/ http://www.bt.com.bn

16 . BR - B RAZIL http://www.nic.br/http://registro.br/


ดาวน์โหลด ppt โดเมนเนม ประเภท ต่าง ๆ จัดทำโดย... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ รหัสนิสิต 5510601698 กลุ่ม 11 ม. เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google