งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดเมนเนม ประเภท ต่าง ๆ จัดทำโดย... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ รหัสนิสิต 5510601698 กลุ่ม 11 ม. เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดเมนเนม ประเภท ต่าง ๆ จัดทำโดย... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ รหัสนิสิต 5510601698 กลุ่ม 11 ม. เกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดเมนเนม ประเภท ต่าง ๆ จัดทำโดย... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ รหัสนิสิต กลุ่ม 11 ม. เกษตรศาสตร์

2 . NET คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อ เครือข่าย

3 . COM คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์

4 . OR คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

5 . AC คือ สถาบันการศึกษา

6 . GO คือ องค์กรของรัฐบาล

7 . MIL คือ องค์กรทางทหาร

8 . IN คือ อินเดีย https://registry.in/http://www.disney.in/

9 . EDU คือ สถาบันการศึกษา

10 . ORG คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

11 . INFO คือ เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเป็นหลัก

12 . UK - U NITED K INGDOM

13 AF - A FGHANISTAN

14 . CH - S WITZERLAND

15 . BN - B RUNEI D ARUSSALAM

16 . BR - B RAZIL


ดาวน์โหลด ppt โดเมนเนม ประเภท ต่าง ๆ จัดทำโดย... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ รหัสนิสิต 5510601698 กลุ่ม 11 ม. เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google