งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดเมนเนม ประเภทต่าง ๆ จัดทำโดย ... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดเมนเนม ประเภทต่าง ๆ จัดทำโดย ... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดเมนเนม ประเภทต่าง ๆ จัดทำโดย ... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ
รหัสนิสิต กลุ่ม 11 ม.เกษตรศาสตร์

2 .net คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย

3 .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์

4 .or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

5 .ac คือ สถาบันการศึกษา

6 .go คือ องค์กรของรัฐบาล

7 .mil คือ องค์กรทางทหาร

8 .in คือ อินเดีย

9 .edu คือ สถาบันการศึกษา

10 .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

11 .info คือ เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเป็นหลัก

12 .uk - United Kingdom http://www.nominet.org.uk/

13 af - Afghanistan 

14 .ch - Switzerland

15 .bn - Brunei Darussalam 

16 .br - Brazil 


ดาวน์โหลด ppt โดเมนเนม ประเภทต่าง ๆ จัดทำโดย ... นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google