งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่ 31 ฉบับที่ 129.หน้า 27 - 30 ไกวัลย์ ถนอมสิน

2 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง 2 15 3 4 4 39 5 6 3 27 4 5 5 4 6 7 11

3 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง 6 513 7 8 8 717 9 10 7 615 8 9 9 8 10 1911

4 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง 10 921 11 12 1125 13 14 11 1023 12 13 12 14 15 27

5 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง 2 14 2 4 6 336 6 12 4 216 4 8 8 4 8 64

6 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง 10 5100 10 20 14 7196 14 28 12 6 144 12 24 16 8 256 32

7 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง 2 16 8 6 4 324 28 8 3 214 17 7 5 4936 41

8 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง 6 550 56 10 8 784 92 12 7 666 73 11 9 813 104 113


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google