งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่ 31 ฉบับที่ 129.หน้า ไกวัลย์ ถนอมสิน

2 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง

3 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง

4 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง

5 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง

6 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง

7 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง

8 เติมจำนวนลงใน ให้ ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี.ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google