งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
ไกวัลย์ ถนอมสิน รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6.วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี.ปีที่ 31 ฉบับที่ 129.หน้า

2 เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง 2 1 5 3 4 3 2 7 4 5 5 4 6 7 4 3 9 5 6 11

3 เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง 6 5 13 7 8 7 6 15 8 9 8 7 17 9 10 9 8 10 19 11

4 เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง 10 9 21 11 12 11 10 23 12 13 12 11 25 13 14 13 12 15 27 14

5 เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง 2 1 4 4 2 16 8 6 3 36 12 8 4 64 16

6 เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง 10 5 100 20 12 6 144 24 14 7 196 28 16 8 32 256

7 เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง 2 1 6 8 3 2 14 17 7 4 3 24 28 8 5 4 9 36 41

8 เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนลงใน ให้ถูกต้อง 6 5 50 56 10 7 6 66 73 11 8 7 84 92 12 9 8 13 104 113


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google