งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Soil Mechanics Laboratory การทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนโดยวิธีแรงเฉือนโดยตรง Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong Civil.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Soil Mechanics Laboratory การทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนโดยวิธีแรงเฉือนโดยตรง Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong Civil."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Soil Mechanics Laboratory การทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนโดยวิธีแรงเฉือนโดยตรง Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong Civil Engineering ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ คีรีรัตน์  มาตรฐานการทดสอบ  ทฤษฎีการทดสอบ  การแปลผลการทดสอบ  การนำไปใช้งาน Lab 13: Direct Shear Test Asst.Prof.Chusak Kererat

2 มาตรฐานการทดสอบทางวิศวกรรมปฐพี ASTM D 3080-98 Test Method for Direct Shear Test of Soils under Consolidated Drained Conditions.

3 ทฤษฎีการทดสอบ การทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนโดยวิธีแรง เฉือนโดยตรง เป็นการทดสอบหาพารามิเตอร์กำลัง ต้านทานแรงเฉือนของดินทรายและดินเหนียวคง สภาพ

4 ทฤษฎีการทดสอบ Shearing Force = T Normal Force = N Soil Shear Resistan ce หลักการทดสอบ เริ่มทดสอบ กำลังทดสอบ

5 ทฤษฎีการทดสอบ S = c +  tan   f tan  c ff Cohesion Internal Friction Angle

6 ทฤษฎีการทดสอบ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างวัสดุและระหว่างเม็ดดิน ระหว่างวัสดุระหว่างเม็ดดิน

7 ทฤษฎีการทดสอบ พฤติกรรมการเกิดแรงเสียด ทานในดิน A B การขัดยึดระหว่างเม็ดดิน (Particle Interlocking) ความฝืดของผิวหน้าเม็ดดิน (Particle Surface Friction) B C

8 ทฤษฎีการทดสอบ พฤติกรรมการเกิดแรงยึด เกาะในดิน  ความเชื่อมแน่น (Cementation)  แรงดึงดูดระหว่างเม็ดดิน (Particle Attraction)

9 ทฤษฎีการทดสอบ แผนภาพการทดสอบ ลักษณะการเฉือน

10 ทฤษฎีการทดสอบ Dial Gaug e Proving Ring

11 ทฤษฎีการทดสอบ กล่องแรงเฉือน (Shear Box)

12 ทฤษฎีการทดสอบ ประเภทของการทดสอบ Direct Shear Test การทดสอบแบบ Stress Control

13 ทฤษฎีการทดสอบ การทดสอบแบบ Strain Control

14 ทฤษฎีการทดสอบ ชนิดของการทดสอบ Direct Shear Test 1.Quick Test 2.Consolidated-Quick Test 3.Consolidation-Slow Test 4. การทดสอบกับตัวอย่างทราย

15 ทฤษฎีการทดสอบ ผลการ ทดสอบ (OC - Soil) (NC - Soil)

16 ทฤษฎีการทดสอบ

17

18 การแปลผลการทดสอบหาพารามิเตอร์กำลัง ต้านทานแรงเฉือน อุปกรณ์กล่องแรงเฉือน

19 การแปลผลการทดสอบหาพารามิเตอร์กำลัง ต้านทานแรงเฉือน

20

21

22 การเตรียมตัวอย่างดิน เหนียว การแปลผลการทดสอบหาพารามิเตอร์กำลัง ต้านทานแรงเฉือน

23 การเตรียมตัวอย่าง ดินทราย การแปลผลการทดสอบหาพารามิเตอร์กำลัง ต้านทานแรงเฉือน

24 การคำนวณแผ่น น้ำหนักบรรทุก การแปลผลการทดสอบหาพารามิเตอร์กำลัง ต้านทานแรงเฉือน

25 1. คำนวณหน่วยแรงกดทับ (Total Stress or Effective Stress) 2. คำนวณพื้นที่หน้าตัดของตัวอย่าง (Cross Section Area) 3. คำนวณหน่วยแรงกดเนื่องจากน้ำหนักคานงัดและห่วงแขวน นน. คานแขวนตรง (Wh)= 6.4 กก. นน. คานงัด (Wa)= 5.23 (y/x) = 5.23 (200/50)= 20.92kg นน. ห่วงแขวนปลายคาน (W1)= 0.96 (z/y) = 0.96 (500/50)= 9.60kg หน่วยแรงกดทับ = 36.97/31.67 = 1.166ksc

26 การแปลผลการทดสอบหาพารามิเตอร์กำลัง ต้านทานแรงเฉือน 4. กำหนดหน่วยแรงกดทับ 3 ค่า 5. คำนวณหาขนาดของแผ่นน้ำหนักกดทับ 1.5  VO = 1.5(59.4)= 8.91 ksc หน่วยแรงที่ต้องเพิ่ม = 8.91-1.166 = 7.744ksc ขนาดแผ่นน้ำหนักกดทับ = 7.744 [A/ อัตราส่วนคานงัด (z/x)] = 7.744 [31.67/(500/50)] = 24.5kg หมายเหตุ ควรเลือกใช้ค่าน้ำหนักที่ลงตัวตามแผ่น น้ำหนักที่มีอยู่

27 ขั้นตอนการ ทดสอบ การแปลผลการทดสอบหาพารามิเตอร์กำลัง ต้านทานแรงเฉือน นำกล่องแรงเฉือนวาง ในเครื่องทดสอบ วางที่แขวนน้ำหนัก กดทับบนก่องแรงเฉือน จัดตำแหน่งของมาตรวัด การยุบตัวเท่ากับศูนย์ แขวนน้ำหนักกดทับ ตามที่ได้คำนวณไว้ หมุนเพิ่มแรงเฉือน ด้วยอัตราคงที่ หมุนเพิ่มแรงเฉือน จนตัวอย่างวิบัติ

28 ทฤษฎีการทดสอบ การแปลผลการทดสอบหาพารามิเตอร์กำลัง ต้านทานแรงเฉือน

29 การหาค่า Shear Strength Parameters การแปลผลการทดสอบหาพารามิเตอร์กำลัง ต้านทานแรงเฉือน

30 การ นำไปใช้ งาน พิจารณาในช่วง Short Term หน่วย แรงที่เกิดขึ้นเป็น แบบ Total Stress และปริมาณ ความชื้นไม่ เปลี่ยนแปลงภายใต้ น้ำหนักระทำ

31 ดูวีดีโอแสดงขั้นตอนการทดสอบ และ การกรอกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt Soil Mechanics Laboratory การทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนโดยวิธีแรงเฉือนโดยตรง Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong Civil.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google