งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือคือเพื่อน เรา รากฐานของตึกคือ อิฐ รากฐานของชีวิตคือ หนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือคือเพื่อน เรา รากฐานของตึกคือ อิฐ รากฐานของชีวิตคือ หนังสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนังสือคือเพื่อน เรา รากฐานของตึกคือ อิฐ รากฐานของชีวิตคือ หนังสือ

3 การฝึกตนเองให้เป็นนัก อ่านที่ดี การฝึกตนเองให้เป็นนัก อ่านที่ดี 1. รักการอ่าน อ่านหนังสือ ทุกชนิด อ่านบ่อยจนเป็น กิจวัตร 2. รู้จักประเภทและ ส่วนประกอบของหนังสือ จะ ช่วยให้รู้จักเลือก หนังสือ และเข้าใจลักษณะเนื้อหา ของหนังสือได้ดียิ่งขึ้น

4 การฝึกตนเองให้เป็นนัก อ่านที่ดี การฝึกตนเองให้เป็นนัก อ่านที่ดี 3. มีสมาธิในการอ่าน จับ ใจความสำคัญของเรื่องที่ อ่านให้ได้ 4. อ่านด้วยอัตราความเร็ว ที่ต่างกันแล้วแต่ชนิดของ หนังสือ

5 5. พัฒนาการอ่าน ให้เร็วขึ้น 6. ควรสรุปหลังการ อ่านด้วยภาษาของ ตนเอง 7. ฝึกบุคลิกภาพ ในการอ่านที่ดี 8. มีมารยาทในการ อ่าน

6 9. เปิด พจนานุกรมเสมอ เมื่อพบคำที่ไม่ เข้าใจ ความหมาย 10. สร้าง ภาพพจน์ที่เกิดขึ้น ตามเรื่องที่อ่านใน ใจ

7 11. ขณะอ่านตั้งคำถามไว้ ในใจ และพยายามหา คำตอบ 12. อ่านในที่มีแสงสว่าง พอเหมาะ หนังสือควรอยู่ ห่างประมาณ 15-20 นิ้ว และหยุดพักสายตาบ้าง 13. อ่านหนังสือทุก ประเภท และแยกให้ออก ว่าเล่มไหนอยู่ในประเภท ใด

8 14. มีวิจารณญาณใน การอ่าน 15. รู้จักเลือกอ่าน หนังสือที่มีคุณค่า 16. ควรนำข้อความที่ อ่านมาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt หนังสือคือเพื่อน เรา รากฐานของตึกคือ อิฐ รากฐานของชีวิตคือ หนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google