งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Millennium : Import-Export Step by Step

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Millennium : Import-Export Step by Step"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Millennium : Import-Export Step by Step
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 ??? แซว ๆ เล่น จาก IUG #12 “จะพูดให้นะ”
ทุกคนน่าจะรู้แล้ว ทำแล้ว จะพูดทำไม??? เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน??? สอนสังฆราช??? ไม่พูดก็ได้นะ ให้ท่านอื่นพูดก็ได้… หาวิทยากรอื่นพูดแทนดีกว่านะ… พูดก็พูด แต่ จะพูดอะไรดีล่ะ

3 Import … Remote Data Exchange - - Load Bib Rec - Load Patron Rec
- Load Purged Rec

4 Export ... Create list - List Record Create list - Export Record
Data Exchange - Output MARC Record (ISO 2709) Statistics – Export Exporting Records in the WebPAC

5 ข้อดี - ข้อเสีย ช่วยทำรายการ (Catalog) ได้เร็วขึ้น
ข้อดี - ข้อเสีย ช่วยทำรายการ (Catalog) ได้เร็วขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวกและมาตรฐาน แยกฐานข้อมูล Union Catalog รวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง เฉพาะสาขา บริษัทให้ความสามารถในการทำงานมาไม่หมดและไม่เหมือนกันทุกแห่ง เช่น Output บางแห่ง ได้เฉพาะข้อมูล Bib บางแห่ง ได้ทั้ง Bib และ Item ...ถ้าเราไม่รู้ว่าต้องออกมาพร้อมกัน เราต้องถาม และร้องขอ ต้องซื้อหลายตังค์

6 Authorizations ... 018 Create Lists of Records
019 Create statistical reports 024 Read/Write MARC Record 119 Allow Z39.50 searches (WindowCat) 273 Export MARC Records

7 Import …Remote การสืบค้น Bib ผ่าน Millennium ไปยังฐานข้อมูลอื่นที่กำหนดไว้โดยใช้ Z39.50 protocal เพื่อ Save ข้อมูล Bib ที่ต้องการลงใน Millennium

8 Z39.50 searches

9 Z39.50 Protocal Z Server Z Client

10

11 Remote: step by step Remote Select Database Search by Remote
Select Bib Save To Millennium

12 Remote: step by step

13

14

15

16

17 Import: Load Bib Rec เป็นการนำข้อมูล Bib เข้าสู่ ฐานข้อมูลMillennium โดยข้อมูลที่นำเข้าต้องเป็น MARC File หรือ ISO 2709 File

18 ปัญหาเก่า

19 Load Bib Rec : step by step
Search from other Database Save Export MARC ISO 2709 Load Bib Rec from FTS Update Bib Rec Save New Rec to Millennium

20 Get PC: Select ISO 2709 file

21 Preprocess

22 LOAD: Select MARC file LOAD a MARC file

23

24

25 ลปรร.

26 Export ... Create list - List Record Create list - Export Record
Data Exchange - Output MARC Record (ISO 2709) Statistics – Export Exporting Records in the WebPAC

27 Create List of Record List Record เป็นการนำข้อมูลที่ Create ได้ออกจาก Millennium ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ออกทางเครื่องพิมพ์ ออกเป็นไฟล์ผ่าน FTP Export เป็นการนำข้อมูลที่ Create ได้ออกจาก Millennium โดยข้อมูลที่นำออกสามารถ Sort ก่อนแล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ ได้ 18 Create Lists of Records

28 List Record : S-b-S Boolean Search Sort Record List Record
Printer or FTS file save

29

30

31

32 Export Record : S-b-S Boolean Search Sort Record Export Record
Save To PC (.txt file)

33

34

35 Data Exchange - Output MARC Record (ISO 2709)
Output MARC Record เป็นการนำข้อมูลออกในรูปของ MARC File (ISO 2709 Format) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ แยก ยุบ รวมฐานข้อมูล 24 Read/Write MARC Record

36 Output MARC Record: S-b-S
Create List Data Exchange Menu Select Process: Output MARC record (out) Create botton Select Data:Review ,Index, Range Start Process Select file for Output Put to PC botton

37

38

39

40

41 Millennium Manual page #106000
Load records, including: Bibliographic records and their associated item, order, and holdings records. Patron and authority records. Resource records for Electronic Resource Management. Media files, to attach to bibliographic records, using the 962 fields.

42 Statistics: Export Statistics: Export เป็นการนำข้อมูลสถิติที่ต้องการออกในรูปของ Excel, Word, print a file, csv, text Authoriz : 19 Create Statistical Reports

43 Export: S-b-S New Query จัดทำ Stat ตามความต้องการ หรือทำจากReview file ที่ Create ไว้แล้ว View Report Export Select file format: excel,word,txt

44

45 ลปรร.

46 หากว่ายังบรรยายพอฟังได้ และมีประโยชน์อยู่บ้าง ก็ขอขอบคุณที่ ฟังอย่างลึกซึ้ง และไม่เผลอหลับ
สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Millennium : Import-Export Step by Step

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google