งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Millennium : Import-Export Step by Step รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Millennium : Import-Export Step by Step รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Millennium : Import-Export Step by Step รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

2 2 ??? แซว ๆ เล่น จาก IUG #12 “ จะพูด ให้นะ ” แซว ๆ เล่น จาก IUG #12 “ จะพูด ให้นะ ” ทุกคนน่าจะรู้แล้ว ทำแล้ว จะพูด ทำไม ??? ทุกคนน่าจะรู้แล้ว ทำแล้ว จะพูด ทำไม ??? เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน ??? เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน ??? สอนสังฆราช ??? สอนสังฆราช ??? ไม่พูดก็ได้นะ ให้ท่านอื่นพูดก็ได้ … ไม่พูดก็ได้นะ ให้ท่านอื่นพูดก็ได้ … หาวิทยากรอื่นพูดแทนดีกว่านะ … หาวิทยากรอื่นพูดแทนดีกว่านะ … พูดก็พูด แต่ จะพูดอะไรดีล่ะ พูดก็พูด แต่ จะพูดอะไรดีล่ะ

3 3 Import … Remote Data Exchange - - Load Bib Rec - Load Patron Rec - Load Purged Rec

4 4 Export... Create list - List Record Create list - List Record Create list - Export Record Create list - Export Record Data Exchange - Output MARC Record (ISO 2709) Data Exchange - Output MARC Record (ISO 2709) Statistics – Export Statistics – Export Exporting Records in the WebPAC Exporting Records in the WebPAC

5 5 ข้อดี - ข้อเสีย ช่วยทำรายการ (Catalog) ได้เร็ว ขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้สะดวกและ มาตรฐาน แยก ฐานข้อมูล Union Catalog แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้สะดวกและ มาตรฐาน แยก ฐานข้อมูล Union Catalog รวบรวม บรรณานุกรมเฉพาะ เรื่อง เฉพาะสาขา รวบรวม บรรณานุกรมเฉพาะ เรื่อง เฉพาะสาขา บริษัทให้ ความสามารถในการ ทำงานมาไม่หมดและ ไม่เหมือนกันทุกแห่ง เช่น Output บาง แห่ง ได้เฉพาะข้อมูล Bib บางแห่ง ได้ทั้ง Bib และ Item... ถ้าเราไม่รู้ว่าต้อง ออกมาพร้อมกัน เรา ต้องถาม และร้องขอ ต้องซื้อหลายตังค์

6 6 Authorizations... 018 Create Lists of Records 018 Create Lists of Records 019 Create statistical reports 019 Create statistical reports 024 Read/Write MARC Record 024 Read/Write MARC Record 119 Allow Z39.50 searches (WindowCat) 119 Allow Z39.50 searches (WindowCat) 273 Export MARC Records 273 Export MARC Records

7 7 Import …Remote การสืบค้น Bib ผ่าน Millennium ไปยังฐานข้อมูล อื่นที่กำหนดไว้โดยใช้ Z39.50 protocal เพื่อ Save ข้อมูล Bib ที่ต้องการลงใน Millennium

8 8 Z39.50 searches

9 9 Z39.50 Protocal Z39.50 Server Z39.50 Client

10 10

11 11 Remote: step by step Remote Select Database Search by Remote Select Bib Save To Millennium

12 12 Remote: step by step

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Import: Load Bib Rec เป็นการนำข้อมูล Bib เข้าสู่ ฐานข้อมูล Millennium โดย ข้อมูลที่นำเข้าต้องเป็น MARC File หรือ ISO 2709 File

18 18 ปัญหาเก่า

19 19 Load Bib Rec : step by step Search from other Database Search from other Database Save Export MARC ISO 2709 Save Export MARC ISO 2709 Load Bib Rec from FTS Load Bib Rec from FTS Update Bib Rec Update Bib Rec Save New Rec to Millennium Save New Rec to Millennium

20 20 Get PC: Select ISO 2709 file

21 21 Preprocess

22 22 LOAD: Select MARC file LOAD a MARC file

23 23

24 24

25 25 ลปรร.

26 26 Export... Create list - List Record Create list - List Record Create list - Export Record Create list - Export Record Data Exchange - Output MARC Record (ISO 2709) Data Exchange - Output MARC Record (ISO 2709) Statistics – Export Statistics – Export Exporting Records in the WebPAC Exporting Records in the WebPAC

27 27 Create List of Record List Record เป็นการนำข้อมูลที่ Create ได้ออกจาก Millennium ใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น ออกทางเครื่องพิมพ์ ออกเป็นไฟล์ผ่าน FTP Export เป็นการนำข้อมูลที่ Create ได้ออกจาก Millennium โดยข้อมูลที่นำออกสามารถ Sort ก่อน แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ ได้ โดยข้อมูลที่นำออกสามารถ Sort ก่อน แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ ได้ 18 Create Lists of Records 18 Create Lists of Records

28 28 List Record : S-b-S Boolean Search Sort Record List Record Printer or FTS file save

29 29

30 30

31 31

32 32 Export Record : S-b-S Boolean Search Sort Record Export Record Save To PC (.txt file)

33 33

34 34

35 35 Data Exchange - Output MARC Record (ISO 2709) Output MARC Record เป็น การนำข้อมูลออกในรูปของ MARC File (ISO 2709 Format) เพื่อประโยชน์ในการ แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ แยก ยุบ รวมฐานข้ อมูล 24 Read/Write MARC Record

36 36 Output MARC Record : S-b-S Create List Data Exchange Menu Select Process: Output MARC record (out) Create botton Select Data:Review,Index, Range Start Process Select file for Output Put to PC botton

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41 Millennium Manual page #106000 Load recordsLoad records, including: Load records –Bibliographic records and their associated item, order, and holdings records. –Patron and authority records. –Resource records for Electronic Resource Management. –Media files, to attach to bibliographic records, using the 962 fields.

42 42 Statistics: Export Statistics: Export เป็นการนำข้อมูลสถิติที่ต้องการออกใน รูปของ Excel, Word, print a file, csv, text Authoriz : 19 Create Statistical Reports

43 43 Export: S-b-S New Query จัดทำ Stat ตามความ ต้องการ หรือทำจาก Review file ที่ Create ไว้แล้ว View Report Export Select file format: excel,word,txt

44 44

45 45 ลปรร.

46 46 หากว่ายังบรรยาย พอฟังได้ และมี ประโยชน์อยู่บ้าง ก็ ขอขอบคุณที่ ฟัง อย่างลึกซึ้ง และไม่ เผลอหลับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 Millennium : Import-Export Step by Step รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google