งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรธรรมชาติ- พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรธรรมชาติ- พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรธรรมชาติ- พลังงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ทรัพยากรพลังงาน Conventional Energy พลังงานใช้แล้วหมดไป
Non- Conventional Energy พลังงานใช้แล้วไม่หมด Alternative energy พลังงานทดแทน

3 ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ

4 การใช้พลังงานในศตวรรษที่แล้ว

5 น้ำมัน

6

7 ปิโตรเลียม

8 แหล่งปิโตรเลียม ในประเทศไทย

9 แหล่งปิโตรเลียมบนบก แหล่งน้ำมันฝาง แหล่งน้ำมัน สิริกิติ์ แหล่งน้ำมัน อู่ทอง แหล่งน้ำมัน วิเชียรบุรี แหล่งก๊าซน้ำพอง

10 หินน้ำมัน

11 ถ่านหิน

12 แหล่งถ่านหินประเทศไทย

13 เหมืองถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

14 เหมืองถ่านหินบ้านปู อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

15 เหมืองถ่านหิน นาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

16 เหมืองถ่านหินบางปูดำ จังหวัดกระบี่

17 เหมืองบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

18 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

19 โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส

20 โรงไฟฟ้า พลังความร้อนจากถ่านหิน

21 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน

22

23

24

25 การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย และสายส่ง

26 เราใช้พลังงานฟุ่มเฟือยเกินไปไหม

27 สิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากการใช้พลังงาน

28 สิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากโรงงานและการใช้พลังงาน

29 ภัยจากแหล่งยูเรเนียม

30


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรธรรมชาติ- พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google