งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรธรรมชาติ - พลังงาน รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ รัตน เสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรธรรมชาติ - พลังงาน รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ รัตน เสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรธรรมชาติ - พลังงาน รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ รัตน เสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ทรัพยากร พลังงาน Conventional Energy พลังงานใช้แล้วหมดไป Non- Conventional Energy พลังงานใช้แล้วไม่หมด Alternative energy พลังงาน ทดแทน

3 ทรัพย์ใน ดิน สิน ในน้ำ

4 การใช้พลังงานในศตวรรษที่แล้ว

5 น้ำมัน

6

7 ปิโตรเลียม

8 แหล่ง ปิโตรเลียม ในประเทศ ไทย

9 แหล่ง ปิโตรเลียมบน บก แหล่งน้ำมัน ฝาง แหล่งน้ำมัน สิริกิติ์ แหล่งน้ำมัน อู่ทอง แหล่งน้ำมัน วิเชียรบุรี แหล่งก๊าซน้ำ พอง

10 หินน้ำมัน

11 ถ่าน หิน

12 แหล่งถ่าน หินประเทศ ไทย

13 เหมืองถ่านหิน แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง

14 เหมืองถ่านหินบ้านปู อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

15 เหมืองถ่านหิน นา ทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

16 เหมืองถ่านหินบางปูดำ จังหวัด กระบี่

17 เหมืองบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน

18 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

19 โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส

20 โรงไฟฟ้า พลัง ความร้อน จากถ่าน หิน

21 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน

22

23

24

25 การผลิต กระแสไฟฟ้า ในประเทศ ไทย และสายส่ง

26 เราใช้พลังงานฟุ่มเฟือย เกินไปไหม

27 สิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากการใช้ พลังงาน

28 สิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากโรงงาน และการใช้พลังงาน

29 ภัยจากแหล่งยูเรเนียม

30


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรธรรมชาติ - พลังงาน รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ รัตน เสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google