งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการ เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการ เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการ เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษากรรมาธิการ การทหาร สภา ผู้แทนราษฎร ประวัติการทำงาน S B

2 กรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษากรรมาธิการ การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร กรรมการ อ. ก. ม. สามัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ อ. ก. ม. อุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการทำงาน S B

3 วิทยากร หลักสูตร การ พัฒนาทีมงาน (O.D.) วิทยากร หลักสูตร ศิลปะการ สอนงาน (OJT) วิทยากร หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (E.S.B.) วิทยากรพัฒนาธุรกิจ แบบ CEFE งานบรรยาย S B

4 นักวิชาการศึกษา 8 ชำนาญการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมเพื่อ การพัฒนา กรรมการสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน S B

5  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546  โล่ห์เกียรติคุณผลงานดีเด่นด้าน การบริการวิชาการสังคม ในวาระ ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 รางวัลเกียรติคุณ S B

6 บุญญฤทธิ์ สมบัติ หลาย สวัสดี ครับ...

7 ชีวิตประจำวันล้วนมี ปัญหา มีปัญญา ใช้คิด วินิจฉัย มีสติ คอยรั้ง ระวัง ภัย มีขันติ อดทนไว้ ไม่เดือดร้อน

8 S B

9 สวัสดี สวัสดี วันนี้ เรามาพบกัน แสนสนุก สุขฤทัย ใครเป็นใครเรามา รู้จักกัน ฉันชื่อ..... ฉันชื่อ.....

10 ชื่ อของใคร ย่อม เป็นเสียง สำเนียง ที่ไพเราะ เพราะ พริ้งสำหรับเขา เสมอ S B

11 บันไดมนุษย สัมพันธ์ มองหน้าสบตา ยิ้มไหว้ ทักทาย ธรรมเนียมไทย นำ รู้จักจำ รู้จักใจ รู้ให้ไมตรี มองหน้าสบตา ยิ้มไหว้ ทักทาย ธรรมเนียมไทย นำ รู้จักจำ รู้จักใจ รู้ให้ไมตรี

12 คนคน นอน 23 ปี เรียน 17 ปี เดินทาง 7 ปี เที่ยว พักผ่อน 8 ปี กิน 6 ปี ล้างหน้า แปรงฟัน 6 ปี สนทนา นินทา ชาวบ้าน 3 ปี

13 คน รูปร่าง หน้าตา สติปัญญา / นิสัย ค วามสามารถ ความสนใจ / ความถนัด แตกต่ าง

14 ธรรมชาติคน ชอบสบาย ชอบคำชม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง อยากได้กำไรมากลงทุนน้อย ชอบเรื่องดีของตัวเอง ชอบเรื่องไม่ดีของคนอื่น S B

15 การ อบรม ตั้งใจมา เต็มใจมา จำใจมา ทุลักทุเล มา พะวัก พะวงมา ม่วนซื่นมา มา ซือซือ

16 โลกนี้คือละครโรงใหญ่ หญิงชายไซร้คือตัว ละครนั่น ต่างผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนไปตามกัน คนหนึ่งนั้นย่อมเล่นตัว นานา

17 ปลูกต้นไม้แห่ง ไมตรี เพาะต้น กล้า รดน้ำต้น กล้า เพิ่มปุ๋ยให้ ต้นกล้า

18 3–5 ปี ฉงน อยากรู้ อยาก เห็น อยาก ลอง ใคร บอกมัก ไม่เชื่อ 16– 25 ปี ฉกรร จ์ ร้อนแรง ร้อน วิชา คิดเอง ว่ารู้ดี แล้ว เพราะ ได้เล่า เรียน 26– 35 ปี ฉลุย ได้ตั้ง สติ ยั้งคิด ได้รู้ แจ้งเห็น จริงมาก ขึ้น กว่าเดิม

19 36– 45 ปี ฉกาจ ได้มรรค ได้ผล ได้กลวิธี มีความ เชี่ยวชาญ มากขึ้น 46– 55 ปี ฉมัง ได้ชื่อได้ เสียง ได้ คุณค่า ของชีวิต ได้ ประจักษ์ แจ้ง แต่บาง คน ได้เสี่ยง 56… ปี ฉลาม ได้รับการ ยกย่อง ยอมรับใน สังคม มีคนชื่น ชม ศรัทธา บารมี

20 คนต่างกัน ต้องมาอยู่ ร่วมกัน ต้องปรับ ต้องเปลี่ยน ต้องปรุง ต้องแต่ง ต้องเติมเต็มให้กัน คนต่างกัน ต้องมาอยู่ ร่วมกัน ต้องปรับ ต้องเปลี่ยน ต้องปรุง ต้องแต่ง ต้องเติมเต็มให้กัน S B

21 ฉันแย่ เธอเก่ง ฉันแย่ เธอแย่ ฉันเก่ง เธอแย่ ฉันเก่ง เธอเก่ง

22 เก่งแต่เวอร์ : หมั่นไส้, จ้องจับผิด เก่งแต่เงียบ : ชอบ, ศรัทธา, ชื่นชม ไม่เก่งแต่เวอร์ : สมเพช, ทุเรศ ไม่เก่งแต่ไม่เวอร์ : รัก, เห็นใจ, อยากช่วยเหลือ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการ เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google