งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติการทำงาน S B อาจารย์สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติการทำงาน S B อาจารย์สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติการทำงาน S B อาจารย์สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการ เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษากรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร S B

2 ประวัติการทำงาน S B กรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษากรรมาธิการ การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร กรรมการ อ.ก.ม. สามัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ อ.ก.ม. อุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น S B

3 งานบรรยาย S B วิทยากร หลักสูตร การพัฒนาทีมงาน (O.D.)
วิทยากร หลักสูตร ศิลปะการสอนงาน (OJT) วิทยากร หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (E.S.B.) วิทยากรพัฒนาธุรกิจ แบบ CEFE S B

4 ปัจจุบัน S B นักวิชาการศึกษา 8 ชำนาญการ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น S B

5 รางวัลเกียรติคุณ S B ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 โล่ห์เกียรติคุณผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการสังคม ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 S B

6 บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย สวัสดีครับ...

7 ชีวิตประจำวันล้วนมีปัญหา
มีปัญญา ใช้คิด วินิจฉัย มีสติ คอยรั้ง ระวังภัย มีขันติ อดทนไว้ ไม่เดือดร้อน

8 S B

9 สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน ใครเป็นใครเรามารู้จักกัน
แสนสนุก สุขฤทัย ใครเป็นใครเรามารู้จักกัน ฉันชื่อ ฉันชื่อ.....

10 ชื่อของใคร ย่อมเป็นเสียง สำเนียงที่ไพเราะ เพราะพริ้งสำหรับเขาเสมอ
ชื่อของใคร ย่อมเป็นเสียง สำเนียงที่ไพเราะ เพราะพริ้งสำหรับเขาเสมอ S B

11 บันไดมนุษยสัมพันธ์ มองหน้าสบตา ยิ้มไหว้ ทักทาย ธรรมเนียมไทยนำ
รู้จักจำ รู้จักใจ รู้ให้ไมตรี

12 คน นอน 23 ปี เรียน 17 ปี เดินทาง 7 ปี เที่ยว พักผ่อน 8 ปี กิน 6 ปี
นอน 23 ปี เรียน 17 ปี เดินทาง 7 ปี เที่ยว พักผ่อน 8 ปี กิน 6 ปี ล้างหน้า แปรงฟัน 6 ปี สนทนา นินทาชาวบ้าน 3 ปี

13 รูปร่างหน้าตา สติปัญญา/นิสัย ความสามารถ ความสนใจ/ความถนัด
คน แตกต่าง รูปร่างหน้าตา สติปัญญา/นิสัย ความสามารถ ความสนใจ/ความถนัด

14 ธรรมชาติคน ชอบสบาย ชอบคำชม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
อยากได้กำไรมากลงทุนน้อย ชอบเรื่องดีของตัวเอง ชอบเรื่องไม่ดีของคนอื่น S B

15 การอบรม ตั้งใจมา เต็มใจมา จำใจมา ทุลักทุเลมา พะวักพะวงมา ม่วนซื่นมา
มา ซือซือ

16 โลกนี้คือละครโรงใหญ่ หญิงชายไซร้คือตัวละครนั่น
ต่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกัน คนหนึ่งนั้นย่อมเล่นตัวนานา

17 ปลูกต้นไม้แห่งไมตรี เพาะต้นกล้า รดน้ำต้นกล้า เพิ่มปุ๋ยให้ต้นกล้า

18 ฉงน ฉกรรจ์ ฉลุย 3–5 ปี 16–25 ปี 26–35 ปี อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง
ใครบอกมัก ไม่เชื่อ ร้อนแรง ร้อนวิชา คิดเองว่ารู้ดีแล้วเพราะได้เล่าเรียน ได้ตั้งสติ ยั้งคิด ได้รู้แจ้งเห็นจริงมากขึ้นกว่าเดิม

19 ฉกาจ ฉมัง ฉลาม 36–45 ปี 46–55 ปี 56… ปี ได้มรรคได้ผล
ได้กลวิธี มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ได้ชื่อได้เสียง ได้คุณค่า ของชีวิต ได้ประจักษ์แจ้ง แต่บางคน ได้เสี่ยง ได้รับการยกย่อง ยอมรับในสังคม มีคนชื่นชม ศรัทธาบารมี

20 คนต่างกัน ต้องมาอยู่ร่วมกัน
ต้องปรับ ต้องเปลี่ยน ต้องปรุง ต้องแต่ง ต้องเติมเต็มให้กัน S B

21 ฉันแย่ เธอเก่ง ฉันแย่ เธอแย่ ฉันเก่ง เธอแย่ ฉันเก่ง เธอเก่ง

22 เก่งแต่เวอร์ เก่งแต่เงียบ : หมั่นไส้ , จ้องจับผิด
มนุษย์ เก่งแต่เวอร์ : หมั่นไส้ , จ้องจับผิด เก่งแต่เงียบ : ชอบ , ศรัทธา , ชื่นชม ไม่เก่งแต่เวอร์ : สมเพช , ทุเรศ ไม่เก่งแต่ไม่เวอร์ : รัก , เห็นใจ ,อยากช่วยเหลือ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติการทำงาน S B อาจารย์สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google