งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานอย่างมี ความสุข อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานอย่างมี ความสุข อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ วัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การทำงานอย่างมี ความสุข อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ วัฒนธรรม

3 ความสุข … ความสุขเมื่อเด็กคือ เล่น ความสุขเมื่อหนุ่มสาว คือรัก ความสุขเมื่อกลางคน คืองาน ความสุขเมื่อแก่คือ นึกถึงความหลัง ความสุขเมื่อเด็กคือ เล่น ความสุขเมื่อหนุ่มสาว คือรัก ความสุขเมื่อกลางคน คืองาน ความสุขเมื่อแก่คือ นึกถึงความหลัง

4 ความ ฝัน ความจริง

5 จงภูมิใจกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ มี อยู่ ได้อยู่ มากกว่าถามหาสิ่งที่ยังไม่เป็น ยังไม่มี หรือยังไม่ได้

6

7

8

9

10

11 ข้อคิดสำหรับชีวิตการสร้าง สุข ต้องเข้าใจบทบาทในหน้าที่นั้นอย่าง ถ่องแท้ ต้องเข้าใจบทบาทในหน้าที่นั้นอย่าง ถ่องแท้ ต้องปรับอารมณ์ให้เข้ากับบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ต้องปรับอารมณ์ให้เข้ากับบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ต้องพร้อมที่จะซ้อมบทบาทใหม่อยู่ ตลอดเวลา ต้องพร้อมที่จะซ้อมบทบาทใหม่อยู่ ตลอดเวลา ต้องคิดว่า “ ทุกครั้งที่ทำเต็มที่ เราได้ มากกว่า...” ต้องคิดว่า “ ทุกครั้งที่ทำเต็มที่ เราได้ มากกว่า...” ต้องมีจรรยาบรรณ ต้องมีจรรยาบรรณ ต้องไม่เอาผลตอบแทนเป็นตัวนำ เพราะจะทำให้บทบาทการแสดง เปลี่ยนไป ต้องไม่เอาผลตอบแทนเป็นตัวนำ เพราะจะทำให้บทบาทการแสดง เปลี่ยนไป

12 ข้อคิดสำหรับชีวิตการสร้าง สุข เปิดการทักทายกับทุกคน เปิดการทักทายกับทุกคน จดจำบุคคลสำคัญในองค์กรให้ได้ จดจำบุคคลสำคัญในองค์กรให้ได้ เรียนลัดจากคนเก่าและเอกสาร เรียนลัดจากคนเก่าและเอกสาร อย่าคบคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพียงกลุ่มเดียว อย่าคบคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพียงกลุ่มเดียว ฟังและถามให้มากกว่าพูด ฟังและถามให้มากกว่าพูด เก็บข้อมูลโดยการจดบันทึก เก็บข้อมูลโดยการจดบันทึก เข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด เข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด อย่าเพิ่งแสดงความคิดเห็นในเชิง ลบ อย่าเพิ่งแสดงความคิดเห็นในเชิง ลบ

13 คนคิดลบ เปรียบเสมือนถัง ขยะที่เก็บแต่สิ่งที่ไร้ ค่า ในขณะที่ … คนคิด บวกเปรียบเสมือน คลังสมบัติที่เก็บแต่ สิ่งที่ล้ำค่า

14 จงทำงานให้ มากกว่าเงินเดือน เหตุผลสำคัญที่ สนับสนุนแนวคิด ทำมาก... ได้ประสบการณ์มาก  ทำมาก... ได้ประสบการณ์มาก  ทำมาก... ได้สร้างผลงานให้ ปรากฏ  ทำมาก … มีโอกาสเป็นบุคคล สำคัญขององค์กรมาก  ทำมาก... สบายในภายหลัง

15 เทคนิคการสร้าง ความก้าวหน้า ป้อนข้อมูลใหม่ๆ ให้กับตัวเอง คิดและเตรียมสิ่งใหม่ๆ ไว้ล่วงหน้า อย่าเสี่ยง !! เถียงกับผู้อาวุโสในขณะที่กำลังร้อน วิชา จงลองทำเองก่อนและค่อยใช้คนนอกมาช่วย

16 การบริหารชีวิตในระหว่าง เดินทาง บนถนนคนสร้างสุข มองไปข้างหน้าให้มากกว่ายึด อยู่กับอดีตและติดอยู่กับปัจจุบัน มองไปข้างหน้าให้มากกว่ายึด อยู่กับอดีตและติดอยู่กับปัจจุบัน คิดเสียว่าไม่มีใครอยู่กับเรา ตลอดชีวิต คิดเสียว่าไม่มีใครอยู่กับเรา ตลอดชีวิต ไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรในที่ ทำงาน ไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรในที่ ทำงาน ทุกคนเป็นคนดี แต่เส้นทางเดิน อาจจะทับกันบ้าง ทุกคนเป็นคนดี แต่เส้นทางเดิน อาจจะทับกันบ้าง คิดว่าเราเพิ่งรู้จักทุกคนในทุก วัน คิดว่าเราเพิ่งรู้จักทุกคนในทุก วัน

17 เสริมสร้างทัศนคติให้มี ประสิทธิภาพเพื่อชีวิตที่มีสุข การวางแผนงานที่ดีรอบคอบและ เป็นไปได้ การวางแผนงานที่ดีรอบคอบและ เป็นไปได้ ความทันสมัยและทันเทคโนโลยี ความทันสมัยและทันเทคโนโลยี ความรักและศรัทธาในการทำงาน ความรักและศรัทธาในการทำงาน ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น การเปิดใจกว้าง การเปิดใจกว้าง ความมีน้ำใจ ความมีน้ำใจ การปรับเปลี่ยนพัฒนาไม่ลดละ การปรับเปลี่ยนพัฒนาไม่ลดละ

18 ทัศนคติที่ สร้างสรรค์ ความปรารถนาที่จะทำให้ดีกว่าเดิม 1 ความปรารถนาที่จะทำให้ดีกว่าเดิม 2 ความตื่นตัวเปิดหู เปิดตา เปิดใจ สำหรับรับรู้ทุกสิ่งและสิ่งต่างๆ 3 ความสนใจที่จะศึกษาให้ลึกซึ้ง 4 ความอยากรู้อยากเห็นที่จะเรียนรู้ ตลอดเวลา 5 ความละเอียดรอบคอบในการคิด หลายๆด้านก่อนตัดสินใจ 6 ความมีสมาธิหรือความมีสติ

19 7 การลงมือทำอย่างจริงจัง 8 ความอดทนไม่ยอมแพ้ 9 การมองโลกในแง่ดี 10 ความร่วมมือและมีใจเปิดกว้างที่จะรับ ฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น

20 11 เคล็ดลับการทำงาน อย่างมีความสุข

21 1. เริ่มงานอย่างสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ปลอดโปร่ง 2. ปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะกับ ตำแหน่งและลักษณะงาน 3. สนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอ 4. ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งกว่าเดิม 5. ใส่ความกระตือรือร้น และพลังวังชา ลงไปในงาน

22 6. หมั่นบันทึกคำเตือนเพื่อกันลืมสำหรับ ตนเอง 7. หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 8. หากต้องการคลายเครียด ลองหาหนังสือ ธรรมะมาอ่าน 9. อย่าจริงจังกับงานและชีวิตจน เคร่งเครียด 10. แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ แล้วลำดับ ความสำคัญของงาน 11. กำหนดเวลาพักผ่อน เวลาทำงาน และ เวลานั่งสมาธิให้ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt การทำงานอย่างมี ความสุข อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google