งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากไฟล์ save_db.php. $id = $_POST["id"]; ตัวแปรสำหรับรับ ข้อมูลจาก ฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากไฟล์ save_db.php. $id = $_POST["id"]; ตัวแปรสำหรับรับ ข้อมูลจาก ฟอร์ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากไฟล์ save_db.php

2 $id = $_POST["id"]; ตัวแปรสำหรับรับ ข้อมูลจาก ฟอร์ม

3 $id = $_POST["id"];

4

5 POST เป็นการส่งข้อมูลจากฟอร์มไป ยังสคริปต์โดยตรงโดยไม่ผ่าน URL ทำ ให้เราไม่สามารถมองเห็นข้อมูลกล่าว ได้ด้วยวิธีปกติ แบบนี้จึงเหมาะกับการ ทำหน้าจอล็อกอิน หรือมีข้อมูลจำนวน มากๆ

6 GET เป็นการส่งข้อมูลจากฟอร์มผ่าน ทาง URL ของเว็บเพจโดยตรง วิธีนี้ไม่ปลอดภัย เพราะข้อมูลที่ส่งผ่านไปให้สคริปต์นั้น จะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของ ข้อความธรรมดาใน URL ซึ่งเราจะเห็น ในช่อง Address Bar ของ Browser ทำให้ไม่เหมาะกับข้อมูลที่เราต้องการ ให้เป็นความลับ

7

8 การแสดงผลข้อความ

9 ไฟล์ save_db.php เพิ่ม code สำหรับแสดงข้อมูลที่กรอกลงไป หลังจากติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วและกรอกข้อมูลสำเร็จแล้ว

10 print "id = $id"; print "username = $username"; print " ชื่อ = $name"; print " นามสกุล = $surname"; print " ที่อยู่ = $address"; print " เบอร์โทรศัพท์ = $tel"; print "email = $email";

11

12 print "id = $id " ; print "username = $username " ; print " ชื่อ = $name " ; print " นามสกุล = $surname " ; print " ที่อยู่ = $address " ; print " เบอร์โทรศัพท์ = $tel " ; print "email = $email " ;

13

14 องค์ประกอบต่างๆ ของฟอร์มรับข้อมูลมี หลายประเภท เช่น Checkbox, Radio Button เป็นต้น

15 การใช้งานปุ่มตัวเลือก ( ปุ่ม กลม : Radio) Radio Group

16

17

18

19

20 การใช้งานปุ่มตัวเลือก ( ปุ่ม เหลี่ยม : Checkbox) Checkb ox

21

22

23

24 การใช้กล่องตัวเลือกแบบ popup menu List/Me nu

25

26

27 เลือก List Values…

28

29 ทดลองเปิดใน web browser โดยกด ปุ่ม F12 ( อย่าลืม save ก่อน )

30 เลือกค่า เริ่มต้น

31 Assignment 2 จาก Assignment 1 ให้เพิ่ม field อีก 2 field สำหรับเก็บข้อมูล 1. เพศ (sex) 2. ปีพ. ศ. เกิด (year_birth) โดยฟอร์มรับข้อมูลที่สร้างใน Dreamweaver มีลักษณะเป็น 1. เพศ เป็น ปุ่มตัวเลือกซึ่งจะเป็น Radio หรือ Checkbox ก็ได้ 2. ปีพ. ศ. เกิด เป็น popup menu

32 Assignment 1 1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ใน phpMyAdmin เพื่อเก็บประวัตินักศึกษา โดย ฐานข้อมูลชื่อ Resume ตารางชื่อ Student มี 7 field คือ id, name, surname, nickname, address, tel, email

33 2. สร้าง form จาก Dreamweaver เพื่อรับข้อมูลนักศึกษามาเก็บลง ในฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt จากไฟล์ save_db.php. $id = $_POST["id"]; ตัวแปรสำหรับรับ ข้อมูลจาก ฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google