งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากไฟล์ save_db.php.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากไฟล์ save_db.php."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากไฟล์ save_db.php

2 $id = $_POST["id"]; ตัวแปรสำหรับรับข้อมูลจาก ฟอร์ม

3 $id = $_POST["id"];

4

5 $id = $_POST["id"]; POST เป็นการส่งข้อมูลจากฟอร์มไปยังสคริปต์โดยตรงโดยไม่ผ่าน URL ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นข้อมูลกล่าวได้ด้วยวิธีปกติ แบบนี้จึงเหมาะกับการทำหน้าจอล็อกอิน หรือมีข้อมูลจำนวนมากๆ

6 GET เป็นการส่งข้อมูลจากฟอร์มผ่านทาง URL ของเว็บเพจโดยตรง วิธีนี้ไม่ปลอดภัยเพราะข้อมูลที่ส่งผ่านไปให้สคริปต์นั้นจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของข้อความธรรมดาใน URL ซึ่งเราจะเห็นในช่อง Address Bar ของ Browser ทำให้ไม่เหมาะกับข้อมูลที่เราต้องการให้เป็นความลับ

7

8 การแสดงผลข้อความ

9 ไฟล์ save_db.php เพิ่ม code สำหรับแสดงข้อมูลที่กรอกลงไปหลังจากติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วและกรอกข้อมูลสำเร็จแล้ว

10 print "id = $id"; print "username = $username"; print "ชื่อ = $name"; print "นามสกุล = $surname"; print "ที่อยู่ = $address"; print "เบอร์โทรศัพท์ = $tel"; print " = $ ";

11

12 print "id = $id <br> " ;
print "username = $username <br>" ; print "ชื่อ = $name <br> " ; print "นามสกุล = $surname <br>" ; print "ที่อยู่ = $address <br>" ; print "เบอร์โทรศัพท์ = $tel <br>" ; print " = $ <br>" ;

13

14 องค์ประกอบต่างๆ ของฟอร์มรับข้อมูลมีหลายประเภท เช่น Checkbox, Radio Button เป็นต้น

15 การใช้งานปุ่มตัวเลือก (ปุ่มกลม: Radio)
Radio Group

16

17

18

19

20 การใช้งานปุ่มตัวเลือก (ปุ่มเหลี่ยม: Checkbox)

21

22

23

24 การใช้กล่องตัวเลือกแบบ popup menu
List/Menu

25

26

27 เลือก List Values…

28

29 ทดลองเปิดใน web browser โดยกดปุ่ม F12 (อย่าลืม save ก่อน)

30 เลือกค่าเริ่มต้น

31 Assignment 2 จาก Assignment 1 ให้เพิ่ม field อีก 2 field สำหรับเก็บข้อมูล เพศ (sex) ปีพ.ศ.เกิด (year_birth) โดยฟอร์มรับข้อมูลที่สร้างใน Dreamweaver มีลักษณะเป็น เพศ เป็น ปุ่มตัวเลือกซึ่งจะเป็น Radio หรือ Checkbox ก็ได้ ปีพ.ศ.เกิด เป็น popup menu

32 Assignment 1 1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ใน phpMyAdmin เพื่อเก็บประวัตินักศึกษา โดย ฐานข้อมูลชื่อ Resume ตารางชื่อ Student มี 7 field คือ id, name, surname, nickname, address, tel,

33 2. สร้าง form จาก Dreamweaver เพื่อรับข้อมูลนักศึกษามาเก็บลงในฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt จากไฟล์ save_db.php.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google