งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุกข์หลุด เพราะ ปล่อย ทุกข์หลุด เพราะ ปล่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุกข์หลุด เพราะ ปล่อย ทุกข์หลุด เพราะ ปล่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ทุกข์หลุด เพราะ ปล่อย

4 ทุกข์หลุด เพราะ ปล่อย

5

6 ทุกสิ่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ หายไป มีความสุขอยู่ชั่วคราวก็ หายไป ทุกข์ชั่วคราวก็หายไป เฝ้ารู้ เฝ้าดูไป ทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่าน ไป ปัญหาชีวิตผ่านมา เดี๋ยวมันก็ ไป ไม่มีอะไรที่คงทนถาวรหรอก

7

8 ชีวิตมีปัญหา เราก็คอยรู้ ทันใจเราไป เป็นกลางกับมัน พอเหตุ ของมันหมดไป ปัญหาก็หมดไปเอง เราจะมีชีวิตอยู่ได้ ท่ามกลางปัญหา เหมือนดอกบัวในโคลนตม

9

10 ภาวนานะ แล้วชีวิตจะดีขึ้น อย่าทิ้งธรรมะนะ แล้วธรรมะจะไม่ ทิ้งเรา เคยทำชั่ว เคยทำผิด อย่าทำอีก ตั้งอกตั้งใจต่อสู้กิเลสนะ ไม่มีใครให้โอกาสกับชีวิตเราได้ เท่าตัวเราเอง

11

12 จำไว้อย่างหนึ่ง ถ้าเราไม่ทิ้ง ธรรมะ วันข้างหน้าเราต้องดีกว่านี้ แต่ถ้าเราทิ้งธรรมะ เราตาม อธรรมไป วันข้างหน้าก็ต้องเลวกว่านี้แน่ อดทนนะ อดทน ใครเคยผิดเคยพลาดก็ตั้งอก ตั้งใจเอาใหม่ ไม่ทำอีก

13

14 ดูท่อนไม้นี้ซิ สั้นหรือยาว สมมุติว่าคุณอยากได้ไม้ที่ ยาวกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็สั้น แต่ถ้าคุณอยากได้ไม้สั้นกว่า นี้ ไม้ท่อนนี้มันก็ยาว หมายความว่า ตัณหา ของ คุณต่างหาก ที่ทำให้ มีสั้น มียาว มีทุกข์ มีสุข ขึ้นมา

15

16 ทุกข์มี เพราะยึด ทุกข์ยืด เพราะอยาก ทุกข์มาก เพราะพลอย ทุกข์น้อย เพราะหยุด ทุกข์หลุด เพราะ ปล่อย

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ว. หาญ

27


ดาวน์โหลด ppt ทุกข์หลุด เพราะ ปล่อย ทุกข์หลุด เพราะ ปล่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google