งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุกข์หลุด เพราะปล่อย. ทุกข์หลุด เพราะปล่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุกข์หลุด เพราะปล่อย. ทุกข์หลุด เพราะปล่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทุกข์หลุด เพราะปล่อย

3 ทุกข์หลุด เพราะปล่อย

4

5 ทุกสิ่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป มีความสุขอยู่ชั่วคราวก็หายไป
ทุกข์ชั่วคราวก็หายไป เฝ้ารู้เฝ้าดูไป ทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ปัญหาชีวิตผ่านมา เดี๋ยวมันก็ไป ไม่มีอะไรที่คงทนถาวรหรอก

6

7 ชีวิตมีปัญหา เราก็คอยรู้ทันใจเราไป เป็นกลางกับมัน พอเหตุของมันหมดไป
ชีวิตมีปัญหา เราก็คอยรู้ทันใจเราไป เป็นกลางกับมัน พอเหตุของมันหมดไป ปัญหาก็หมดไปเอง เราจะมีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางปัญหา เหมือนดอกบัวในโคลนตม

8

9 ภาวนานะ แล้วชีวิตจะดีขึ้น อย่าทิ้งธรรมะนะ แล้วธรรมะจะไม่ทิ้งเรา
เคยทำชั่ว เคยทำผิด อย่าทำอีก ตั้งอกตั้งใจต่อสู้กิเลสนะ ไม่มีใครให้โอกาสกับชีวิตเราได้ เท่าตัวเราเอง

10

11 ไม่ทำอีก จำไว้อย่างหนึ่ง ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะ
จำไว้อย่างหนึ่ง ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะ วันข้างหน้าเราต้องดีกว่านี้ แต่ถ้าเราทิ้งธรรมะ เราตามอธรรมไป วันข้างหน้าก็ต้องเลวกว่านี้แน่ อดทนนะ อดทน ใครเคยผิดเคยพลาดก็ตั้งอกตั้งใจเอาใหม่ ไม่ทำอีก

12

13 ดูท่อนไม้นี้ซิ สั้นหรือยาว สมมุติว่าคุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้
ไม้ท่อนนี้มันก็สั้น แต่ถ้าคุณอยากได้ไม้สั้นกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็ยาว หมายความว่า ตัณหา ของคุณต่างหาก ที่ทำให้ มีสั้น มียาว มีทุกข์ มีสุข ขึ้นมา

14

15 ทุกข์มี เพราะยึด ทุกข์ยืด เพราะอยาก ทุกข์มาก เพราะพลอย ทุกข์น้อย เพราะหยุด ทุกข์หลุด เพราะปล่อย

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 ว.หาญ

26 ว.หาญ


ดาวน์โหลด ppt ทุกข์หลุด เพราะปล่อย. ทุกข์หลุด เพราะปล่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google