งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! ศิลปะแห่งการมอง แง่ดี “ ผู้มองแง่ดีมองเห็นโอกาสในทุกๆ หายนะ ผู้มองแง่ร้ายมองเห็นหายนะในทุกๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! ศิลปะแห่งการมอง แง่ดี “ ผู้มองแง่ดีมองเห็นโอกาสในทุกๆ หายนะ ผู้มองแง่ร้ายมองเห็นหายนะในทุกๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! ศิลปะแห่งการมอง แง่ดี “ ผู้มองแง่ดีมองเห็นโอกาสในทุกๆ หายนะ ผู้มองแง่ร้ายมองเห็นหายนะในทุกๆ โอกาส ” --Sir Winston Churchill

3 จงพูดถึง ความสุข โลกเศร้าพอแล้ว โดยที่ไม่ต้องมีหายนะ ของคุณ ไม่มีหนทางใดขรุขระ ตลอดทาง จงมองหาทางที่เรียบ แล้วพูดถึงมัน อย่าเอาแต่ฟังเรื่อง ระคายหู

4 จงพูดถึงความเชื่อ ความโง่เขลาและความสงสัยของ คุณ ไม่ได้ช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นได้ ถ้าคุณมีความเชื่อในพระเจ้า หรือ ในมนุษย์ หรือในตนเอง ก็จงพูดออกไป ถ้าไม่มี ก็จงเงียบ จนกว่าความเชื่อ จะมา ไม่มีใครเป็นทุกข์เพราะคุณเงียบ เสียงดอก

5 จงพูดถึงสุขภาพ จงพูดว่าคุณสบายดี และทุกสิ่งก็ดี กับคุณ แล้วพระเจ้าจะฟังคำพูดของคุณ และพระองค์จะทรงทำให้เป็นจริง --Ella Wheeler Wilcox

6 จงเงยหน้าขึ้นเสมอ จำไว้ว่ามีเพียงแค่โคลน เท่านั้นที่อยู่ใต้เท้า หากจะพบความ สวยงาม เราก็ ต้องนำความ สวยงามไปกับเรา ด้วย มิฉะนั้นเรา จะไม่มีทางพบ --Ralph Waldo Emerson “ เมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งมีสองด้าน เราจงมอง แต่ด้านสว่างเท่านั้น ” --Mahatma Gandhi

7 เราเอาแต่รู้สึกว่าด้อย กว่า ในเรื่องความงาม ความมีเสน่ห์ และปัญญา เราจึงมีชีวิตหมกมุ่นอยู่ กับความสูญเสีย แล้ว กลับลืมสิ่งที่เราได้มา สิ่งที่เราคิดว่าเราขาด ทำให้เรากลายเป็นผู้น่า สมเพชไป คุณไม่พอใจกับตัวเองหรือ ? “ มนุษย์มองที่รูปปรากฏภายนอก แต่พระเจ้าทรงมองที่หัวใจ " (1 ซามูแอล 16:7).

8 พระคัมภีร์สอนเราว่า “ มนุษย์คิดในใจของตน อย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้น " ( สุภาษิต 23:7) “ สิ่งใดจริง สิ่งใดประเสริฐ สิ่ง ใดชอบธรรม สิ่งใดบริสุทธิ์ สิ่งใดน่ารัก สิ่งใดควรยกย่อง ถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรม ถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญ ท่าน จงพิจารณาสิ่งเหล่านั้นด้วย การใคร่ครวญเถิด ” ( ฟิลิปปี 4:8). FEEL FREE TO SHARE THIS SLIDE SHOW WITH OTHERS! FEEL FREE TO SHARE THIS SLIDE SHOW WITH OTHERS! For more PowerPoint shows visit:www.tommyswindow.com


ดาวน์โหลด ppt CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! ศิลปะแห่งการมอง แง่ดี “ ผู้มองแง่ดีมองเห็นโอกาสในทุกๆ หายนะ ผู้มองแง่ร้ายมองเห็นหายนะในทุกๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google