งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES

3 “ ข้าพเจ้า คิดว่า ความทุกข์ ทรมานใน ปัจจุบัน เปรียบไม่ได้ เลยกับพระ สิริรุ่งโรจน์ที่ จะทรง บันดาลให้ ปรากฏแก่ เรา ” “ ข้าพเจ้า คิดว่า ความทุกข์ ทรมานใน ปัจจุบัน เปรียบไม่ได้ เลยกับพระ สิริรุ่งโรจน์ที่ จะทรง บันดาลให้ ปรากฏแก่ เรา ” โรม 8:18

4 ผมเก็บรังไหมผีเสื้อ ไว้เกือบหนึ่งปี แล้ววันหนึ่ง แมลง ตัวน้อยก็เริ่ม ที่จะออกมา รังไหมมีโครงสร้าง พิเศษ มันมีช่องแคบๆอยู่ ข้างบน เป็นทางออกให้กับ แมลงตัวน้อย ขนาดของทางออก ทำให้ผมฉงนใจ ว่าแมลงที่ตัวใหญ่ กว่าทางออกมากนั้น จะออกมาได้อย่างไร !

5 ผมดูมันต่อสู้ดิ้นรนที่จะ ออกมา ดูเท่าไรก็ไม่เห็นว่าจะ สำเร็จได้ ที่สุด ผมก็หมดความ อดทน ผมนึกสงสารมัน และคิด ว่า ผมฉลาดกว่าพระ ผู้สร้างมัน ผมจึงตัดสินใจ ช่วยมัน ออกมาดีกว่า ผมใช้ปลายกรรไกร ตัดทางออกให้ กว้างขึ้น มันจะได้ออกมาง่ายๆ ผมใช้ปลายกรรไกร ตัดทางออกให้ กว้างขึ้น มันจะได้ออกมาง่ายๆ

6 ผมกระหายอยากเห็นกระบวนการที่มันจะ กางปีกของมันต่อหน้าต่อตา ผมอยากจะเห็นมันบิน ให้ปรากฏเป็นสัตว์ โลกที่สวยงามจริงๆ แต่ผมก็เสียเวลา เปล่า ! แต่ผมก็เสียเวลา เปล่า !... และแล้ว ทันใดนั้น ผีเสื้อ ของผม ก็คลานออกมาอย่าง ง่ายดาย... แต่มันลากเอา ตัวบวมใหญ่ของมัน และ ปีกที่หดตัวอยู่ออกมา !

7 ผีเสื้อที่น่าสงสาร ของผม ไม่ต่างอะไรกับ ซากสัตว์ มันคลานออกมา ด้วยความเจ็บปวด มาสู่ชีวิตที่แสนสั้น มันควรจะได้โบย บินไปสู่อากาศ ด้วยปีกที่มีสี สวยงามดั่งรุ้ง !

8 ผมเรียนรู้ ภายหลังว่า การที่มันต้อง ออกแรงต่อสู้ ดิ้นรนเป็น เวลานาน ใน การหาทางออก จากรังไหมนั้น ที่แท้เป็น กระบวนการ ตามธรรมชาติ ในการพัฒนา ปีกของมัน มิฉะนั้น มันจะ ไม่สามารถกาง ปีกออกได้เลย ความใจดีแต่ผิดพลาด ของผม กลับทำลาย กระบวนการนั้น

9 ผมกลับมาคิดถึง เรื่องนี้บ่อยๆ เมื่อนึกสงสาร ผู้คนที่กำลังต่อสู้ กับ ความ โศกเศร้า ความ ทุกข์ทรมานและ ความยากลำบาก จนอยากที่จะคิด สั้น และทำผิด บาป ผมพูดกับตัวเอง ว่า : “ เจ้าคนความคิด แคบ ! เจ้าจะไปรู้ อะไรว่า การต่อสู้ นี้ จะนำไปสู่ อะไร ?”

10 ข้าพเจ้าทูลขอความ เข้มแข็ง พระองค์ประทาน ความยากลำบาก เพื่อข้าพเจ้าจะ เข้มแข็ง ข้าพเจ้าทูลขอปรีชา ญาณ พระองค์ประทาน ปัญหาให้แก้ไข ข้าพเจ้าทูลขอความ มั่งคั่ง พระองค์ประทาน สติปัญญา และพละกำลังเพื่อให้ ทำงาน

11 ข้าพเจ้าทูล ขอความ กล้าหาญ... พระองค์ ประทาน อุปสรรค เพื่อให้ เอาชนะ ข้าพเจ้าทูล ขอความรัก... พระองค์ ให้ผู้คนที่มี ปัญหา เดิน เข้ามาใน ชีวิต

12 เราอาจไม่ได้ รับ ตรงตามที่ ขอนัก เราอาจไม่ได้ รับ ตรงตามที่ ขอนัก แต่เราจะ ได้รับ ทุกสิ่งที่ จำเป็น ! แต่เราจะ ได้รับ ทุกสิ่งที่ จำเป็น !

13 เราทุกคน จำเป็นต้อง เผชิญความ ท้าทายและ ความ ยากลำบาก ต่างๆในชีวิต ปราศจาก อุปสรรคต่างๆ เสียเลย ชีวิต ของเราก็จะ อ่อนแอ และ ไม่มีวัน เข้มแข็ง พอที่จะประสบ ความสำเร็จได้ เราทุกคน จำเป็นต้อง เผชิญความ ท้าทายและ ความ ยากลำบาก ต่างๆในชีวิต ปราศจาก อุปสรรคต่างๆ เสียเลย ชีวิต ของเราก็จะ อ่อนแอ และ ไม่มีวัน เข้มแข็ง พอที่จะประสบ ความสำเร็จได้ เราจะไม่มีวันบินได้เลย !

14 ความรักของพระบิดา ยิ่งใหญ่ ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะ อ่อนแอ ความรักของพระบิดา ยิ่งใหญ่ ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะ อ่อนแอ “ ทุกวันใหม่ มีพระสัญญา ทุกเวลา มีความหวัง ทุกยามเช้า มีแสงสว่าง ตลอดการเดินทาง มี ความช่วยเหลือเกื้อกูล ” “ ทุกวันใหม่ มีพระสัญญา ทุกเวลา มีความหวัง ทุกยามเช้า มีแสงสว่าง ตลอดการเดินทาง มี ความช่วยเหลือเกื้อกูล ”

15 ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ ความทุกข์ลำเค็ญหรือ ความคับแค้นใจหรือ การเบียดเบียนข่มเหงหรือ การขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือ ภยันตรายและคมดาบหรือ การทดลองทั้งหมดนี้ เราชนะได้ง่าย อาศัยพระผู้ทรงรักเรา โรม 8:35- 37


ดาวน์โหลด ppt ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google