งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CLICK TO ADVANCE SLIDES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CLICK TO ADVANCE SLIDES"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CLICK TO ADVANCE SLIDES
Tommy's Window Slideshow ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES

2 ความทุกข์ทรมานในปัจจุบัน
“ข้าพเจ้าคิดว่า ความทุกข์ทรมานในปัจจุบัน เปรียบไม่ได้เลยกับพระสิริรุ่งโรจน์ที่จะทรงบันดาลให้ปรากฏแก่เรา” บทเรียนจากผีเสื้อ โรม 8:18

3 ผมเก็บรังไหมผีเสื้อไว้เกือบหนึ่งปี
แล้ววันหนึ่ง แมลงตัวน้อยก็เริ่ม ที่จะออกมา รังไหมมีโครงสร้างพิเศษ มันมีช่องแคบๆอยู่ข้างบน เป็นทางออกให้กับแมลงตัวน้อย ขนาดของทางออก ทำให้ผมฉงนใจ ว่าแมลงที่ตัวใหญ่กว่าทางออกมากนั้นจะออกมาได้อย่างไร!

4 ผมใช้ปลายกรรไกร ตัดทางออกให้กว้างขึ้น
ผมดูมันต่อสู้ดิ้นรนที่จะออกมา ดูเท่าไรก็ไม่เห็นว่าจะสำเร็จได้ ที่สุด ผมก็หมดความอดทน ผมนึกสงสารมัน และคิดว่า ผมฉลาดกว่าพระผู้สร้างมัน ผมจึงตัดสินใจ ช่วยมันออกมาดีกว่า ผมใช้ปลายกรรไกร ตัดทางออกให้กว้างขึ้น มันจะได้ออกมาง่ายๆ

5 แต่ผมก็เสียเวลาเปล่า!
... และแล้ว ทันใดนั้น ผีเสื้อของผม ก็คลานออกมาอย่างง่ายดาย... แต่มันลากเอาตัวบวมใหญ่ของมัน และปีกที่หดตัวอยู่ออกมา! ผมกระหายอยากเห็นกระบวนการที่มันจะกางปีกของมันต่อหน้าต่อตา ผมอยากจะเห็นมันบิน ให้ปรากฏเป็นสัตว์โลกที่สวยงามจริงๆ แต่ผมก็เสียเวลาเปล่า!

6 ผีเสื้อที่น่าสงสารของผม
ไม่ต่างอะไรกับซากสัตว์ มันคลานออกมาด้วยความเจ็บปวด มาสู่ชีวิตที่แสนสั้น มันควรจะได้โบยบินไปสู่อากาศ ด้วยปีกที่มีสีสวยงามดั่งรุ้ง!

7 ความใจดีแต่ผิดพลาดของผม กลับทำลายกระบวนการนั้น
ผมเรียนรู้ภายหลังว่า การที่มันต้องออกแรงต่อสู้ดิ้นรนเป็นเวลานาน ในการหาทางออกจากรังไหมนั้น ที่แท้เป็นกระบวนการตามธรรมชาติ ในการพัฒนาปีกของมัน มิฉะนั้น มันจะไม่สามารถกางปีกออกได้เลย ความใจดีแต่ผิดพลาดของผม กลับทำลายกระบวนการนั้น

8 ผมกลับมาคิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆ
เมื่อนึกสงสารผู้คนที่กำลังต่อสู้กับ ความโศกเศร้า ความทุกข์ทรมานและ ความยากลำบาก จนอยากที่จะคิดสั้น และทำผิดบาป ผมพูดกับตัวเองว่า: “เจ้าคนความคิดแคบ! เจ้าจะไปรู้อะไรว่า การต่อสู้นี้ จะนำไปสู่อะไร?”

9 ข้าพเจ้าทูลขอความเข้มแข็ง
พระองค์ประทานความยากลำบาก เพื่อข้าพเจ้าจะเข้มแข็ง ข้าพเจ้าทูลขอปรีชาญาณ พระองค์ประทานปัญหาให้แก้ไข ข้าพเจ้าทูลขอความมั่งคั่ง พระองค์ประทานสติปัญญา และพละกำลังเพื่อให้ทำงาน

10 ข้าพเจ้าทูลขอความกล้าหาญ... พระองค์ประทานอุปสรรคเพื่อให้เอาชนะ
ข้าพเจ้าทูลขอความรัก... พระองค์ให้ผู้คนที่มีปัญหา เดินเข้ามาในชีวิต

11 เราอาจไม่ได้รับ ตรงตามที่ขอนัก แต่เราจะได้รับ ทุกสิ่งที่จำเป็น!

12 เราจะไม่มีวันบินได้เลย!
เราทุกคนจำเป็นต้องเผชิญความท้าทายและความยากลำบากต่างๆในชีวิต ปราศจากอุปสรรคต่างๆเสียเลย ชีวิตของเราก็จะอ่อนแอ และไม่มีวันเข้มแข็งพอที่จะประสบความสำเร็จได้ เราจะไม่มีวันบินได้เลย!

13 ความรักของพระบิดายิ่งใหญ่ ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะอ่อนแอ
“ทุกวันใหม่ มีพระสัญญา ทุกเวลา มีความหวัง ทุกยามเช้า มีแสงสว่าง ตลอดการเดินทาง มีความช่วยเหลือเกื้อกูล”

14 การทดลองทั้งหมดนี้ เราชนะได้ง่าย อาศัยพระผู้ทรงรักเรา
ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ ความทุกข์ลำเค็ญหรือ ความคับแค้นใจหรือ การเบียดเบียนข่มเหงหรือ การขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือ ภยันตรายและคมดาบหรือ การทดลองทั้งหมดนี้ เราชนะได้ง่าย อาศัยพระผู้ทรงรักเรา โรม 8:35-37


ดาวน์โหลด ppt CLICK TO ADVANCE SLIDES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google