งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์. Chapter 2 Objectives System Units Inputs Outputs Data Representation Memory/ Storage Processor Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์. Chapter 2 Objectives System Units Inputs Outputs Data Representation Memory/ Storage Processor Next."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์

2 Chapter 2 Objectives System Units Inputs Outputs Data Representation Memory/ Storage Processor Next

3 The System Unit What is the system unit? p. 184 Fig. 4-1 Next  Case that contains electronic components of the computer used to process data  Sometimes called the chassis

4 The System Unit What are common components inside the system unit? p. 185 Fig. 4-2 Next  Memory  Adapter cards  Sound card  Video card  Ports  Drive bays  Power supply power supply ports drive bays processor memory sound card video card  Processor

5 The System Unit What is the motherboard? p. 186 Fig. 4-3 Next  Main circuit board in system unit  Contains adapter cards, processor chips, and memory chips  Also called system board Click to view Web Link, click Chapter 4, Click Web Link from left navigation, then click Motherboards below Chapter

6 Processor Control Unit Arithmetic Logic Unit (ALU) Processor What is the central processing unit (CPU)? p. 187 Fig. 4-4 Next Input Devices Storage Devices Output Devices  Interprets and carries out basic instructions that operate a computer Memory DataInformation Instructions Data Information Control Unit  Control unit directs and coordinates operations in computer  Arithmetic logic unit (ALU) performs arithmetic, comparison, and logical operations  Also called the processor

7 Processor What are the guidelines for selecting a processor? p. 192 Fig. 4-8 Next

8 นิยามของ Input ข้อมูลหรือชุดคำสั่งที่ถูกส่งเข้าไปยังหน่วยความจำ ของคอมพิวเตอร์ Input Devices  อุปกรณ์ที่ใช้ส่งผ่านข้อมูลหรือชุดคำสั่ง

9 Keyboard อุปกรณ์อินพุทใช้รับค่าคีย์ (Key) ที่ผู้ใช้ทำการกด ที่ส่งผ่านข้อมูลและ คำสั่งไปยัง คอมพิวเตอร์ มีหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันตาม ฟังก์ชัน ขนาด และ คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ

10 Pointing Devices อุปกรณ์อินพุทที่ทำให้ ผู้ใช้สามารถควบคุม จุดชี้ (Pointer) บน หน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้

11 Mouse เป็น Pointing Device ที่มีขนาด เหมาะสมกับอุ้งมือของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถ  เลื่อนเมาส์ -> เปลี่ยนตำแหน่ง จุดชี้บนหน้าจอ  คลิกปุ่มซ้าย / ขวา -> เลือก รายการบนหน้าจอ  scroll ที่ wheel button -> เปลี่ยนตำแหน่งเช่น เลื่อนขึ้น / ลง

12 Mouse Type Mechanical Mouse  มีลูกกลมด้านในใช้จับการ เคลื่อนไหว  ใช้คู่กับ Mouse Pad Optical Mouse  ใช้แสงเป็นตัวจับการ เคลื่อนไหว  มีความเที่ยงตรงมากกว่า Mechanical Mouse mouse buttons wheel button mouse pad ball

13 Trackball คล้ายกับ Mechanical Mouse โดยจะมีลูกกลมวางอยู่ กับที่ ผู้ใช้สามารถหมุน ลูกกลมไปที่ตำแหน่ง ต่างๆ เพื่อเคลื่อน ตำแหน่ง Pointer บน หน้าจอ

14 Touchpad & Pointing Sticks Touchpad  แผ่นจับการเคลื่อนไหว ผู้ใช้สามารถ ขยับนิ้วบนแผ่นเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ของ Pointer บนหน้าจอ  ใช้คู่กับ Notebook เพื่อลดพื้นที่ของ เมาส์ Pointing Sticks  อุปกรณ์จับการเคลื่อนไหวขนาดเท่า ยางลบบนดินสอ  ผู้ใช้สามารถดัน Pointing Stick เพื่อ เลื่อนตำแหน่ง Pointer ไปทิศทางที่ ต้องการได้

15 Other Devices Joystick & Wheels Light Pen Touch Screen Pen Input  Stylus ใช้กับ PDA  Digital Pen ใช้กับ Tablet PC

16 Voice Input การับค่าอินพุทผ่านไมโครโฟนในรูปแบบเสียง Voice Recognition  คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องเข้าใจเสียงคำสั่งหรือข้อมูลนี้  มีโปรแกรมที่เป็นเหมือน Library ในการเก็บเสียง map กับชุดคำศัพท์  Speaker-Dependent Software – โปรแกรมจะเก็บเสียงเฉพาะ คน และจะทำงานเมื่อผู้พูดเป็นเจ้าของเสียง  Speaker-Independent Software – โปรแกรมเก็บเสียง ( ทั่วๆไป ) สามารถใช้ได้กับทุกคน

17 Digital Cameras กล้องดิจิตอลทำงานอย่างไร p. 251 Fig. 5-25 Step 1. กำหนดจุดที่ต้องการถ่าย Step 2. ภาพถูกถ่ายลงบน chop ที่เรียกว่า a charge-coupled device (CCD). Step 3. CCD ทำการแปลงภาพเป็น สัญญาณ Analog Step 4. สัญญาณ Analog ถูก แปลงเป็น Digital ด้วย analog-to- digital converter (ADC). Step 5. Digital signal processor (DSP) ทำการปรับ คุณภาพของรูปและจัดเก็บข้อมูลง storage ขนาดเล็ก Step 6. เราสามารถถ่ายโอนไฟล์รูป ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ Step 7. นำไปพิมพ์ ออกต่อไป

18 Scanner & Reading Devices อุปกรณ์อินพุทที่นำเข้าข้อมูลจากเอกสารผ่านวิธีการ อ่านรูปแบบต่างๆ ลดเวลาการพิมพ์ซ้ำข้อมูล ตัวอย่างของอุปกรณ์เหล่านี้  Optical Scanner  Optical Reader  Bar code reader  RFID reader  Magnetic Stripe Card Reader  Magnetic-Ink Character Recognition Readers

19 Output ข้อมูลที่ถูกประมวลผลให้อยู่ในสภาพที่สามารถ นำไปใช้ได้ รูปแบบของ Output  Text – รายงาน, จดหมาย, โฆษณา, หนังสือ, ฯฯ  Graphics – จดหมายที่มีโลโก้บริษัท, รายงานที่มี รูปกราฟอธิบาย, รูปถ่าย  Audio  Video

20 Display Devices อุปกรณ์เอาท์พุทที่แสดง Text, Graphic, Audio, & Video บนหน้าจอ (Screen)  Flat-Panel Display  CRT Monitor

21 Display Devices What is an LCD monitor? p. 302 Fig. 6-2 Next  Uses liquid crystal display  Have a small footprint  Mobile devices that contain LCD displays include  Notebook computer, Tablet PC, PDA, and Smart Phone

22 Flat-Panel Displays What about using multiple LCD monitors? p. 303 Fig. 6-3 Next  Some users position two or more monitors side by side or stacked  Allows users to run multiple applications simultaneously

23 Flat-Panel Displays How does LCD work? p. 304 Step 1. Panel of fluorescent tubes emits light waves through polarizing glass filter, which guides light toward layer of liquid crystal cells. Step 2. As light passes through liquid crystal, electrical charge causes some of the cells to twist, making light waves bend as they pass through color filter. Step 3. When light reaches second polarizing glass filter, light is allowed to pass through any cells that line up at the first polarizing glass filter. Absence and presence of colored light cause image to display on the screen. Liquid crystal cells Color filter Transparent electrodes Alignment layer Polarizing glass filter Fluorescent tube panel  Uses liquid compound to present information on a display Click to view Web Link, click Chapter 6, Click Web Link from left navigation, then click LCD Technology below Chapter 6

24 CRT Monitors p. 307 Fig. 6-9 Next  มี cathode-ray tube (CRT) อยู่ด้านหลัง  ด้านหน้าหลอด cathode มี screen ที่แต่ละจุดเคลือบ ด้วย phosphor  แต่ละจุดของ phosphor ประกอบด้วยสี Red, Green, Blue  หลอด cathode จะยิ่ง electron ออกไปตกกระทบ กับแต่ละจุดทำให้แสดงสี ที่ต่างกันออกไป (electron จะวิ่งไปกลับตลอด ทำให้ หน้าจอคงสีไว้ดังเดิม )

25 Printers What is a printer? p. 310 Fig. 6-11 Next  Output device that produces text and graphics on paper  Result is hard copy, or printout  Two orientations: portrait and landscape portrait landscape

26 Printers What is a nonimpact printer? p. 312 Fig. 6-14 Next  พิมพ์ได้โดยไม่ต้องใช้แรงกดไปที่กระดาษ ( เสียงขณะ พิมพ์เบา )  Ink-jet printer ฉีดสีไปที่กระดาษ  สามารถพิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดำ

27 Impact Printer เครื่องพิมพ์ที่ทำงานโดยการใช้แรงกดไปที่แผ่นฟิล์มสี แนบติดไปที่กระดาษ มีเสียงดังขณะทำงาน Near Letter Quality (NLQ) คือมีคุณภาพต่ำกว่า เอกสารทางธุรกิจทั่วไป ส่วนมากใช้กับงานเช่น พิมพ์ซองจดหมาย, พิมพ์ Label, หรือพิมพ์ Invoice

28 Printers What is a dot-matrix printer? p. 319 Fig. 6-24 Next  ใช้ชุดเข็มกดลงบนหมึกฟิล์ม แล้วแนวติดไปที่กระดาษ  ชุดเข็มเหล่านี้จะมีการ จัดเรียงตัวให้เหมาะสมกับ พื้นที่ที่ต้องการพิมพ์  ความเร็วจะวัดได้ในหน่วย Character per second (CPS)

29 Speakers and Headsets What is an audio output device? p. 320 Figs. 6-26 – 6-27 Next  อุปกรณ์ที่ใช้สร้างสํญญาณเสียงและส่งออกภายนอก คอมพิวเตอร์ Click to view Web Link, click Chapter 6, Click Web Link from left navigation, then click Speakers and Headsets below Chapter 6

30 Data Representation How do computers represent data? p. 194 Fig. 4-11 Next  Recognize only two discrete states: on or off  Use a binary system to recognize two states  Use Number system with two unique digits: 0 and 1, called bits (short for binary digits)  Most computers are digital

31 Data Representation What is a byte? p. 195 Fig. 4-12 Next  Eight bits grouped together as a unit  Provides enough different combinations of 0s and 1s to represent 256 individual characters  Numbers  Uppercase and lowercase letters  Punctuation marks  Other

32 Data Representation What are three popular coding systems to represent data? p. 195 Fig. 4-13 Next  ASCII—American Standard Code for Information Interchange  EBCDIC—Extended Binary Coded Decimal Interchange Code  Unicode—coding scheme capable of representing all world’s languages ASCIISymbolEBCDIC 00110000011110000 00110001111110001 00110010211110010 00110011311110011

33 Memory What is memory? p. 196 Fig. 4-15 Next  Electronic components that store instructions, data, and results  Consists of one or more chips on motherboard or other circuit board  Each byte stored in unique location called an address, similar to seats in a concert hall

34 Memory How is memory measured? p. 197 Fig. 4-16 Next TermAbbreviationApproximate Size KilobyteKB or K1 thousand bytes MegabyteMB1 million bytes GigabyteGB1 billion bytes TerabyteTB1 trillion bytes  By number of bytes available for storage

35 Memory What is random access memory (RAM)? p. 198 Next The more RAM a computer has, the faster it responds Also called main memory or primary storage Most RAM is volatile, it is lost when computer’s power is turned off Memory chips that can be read from and written to by processor Click to view Web Link, click Chapter 4, Click Web Link from left navigation, then click RAM below Chapter

36 Memory Where does memory reside? p. 199 Fig. 4-18 Next  Resides on small circuit board called memory module  Memory slots on motherboard hold memory modules memory chipmemory slot dual inline memory module

37 Memory How much RAM do you need? p. 200 Fig. 4-19 Next  Depends on type of applications you intend to run on your computer RAM Use 256 MB to 1 GB512 MB to 1 GB 2 GB and up Home and business users managing personal finance Using standard application software such as word processing Using educational or entertainment CD-ROMs Communicating with others on the Web Users requiring more advanced multimedia capabilities Running number-intensive accounting, financial, or spreadsheet programs Using voice recognition Working with videos, music, and digital imaging Creating Web sites Participating in video conferences Playing Internet games Power users creating professional Web sites Running sophisticated CAD, 3D design, or other graphics-intensive software

38 Memory What is read-only memory (ROM)? p. 201 Next Memory chips that store permanent data and instructions Nonvolatile memory, it is not lost when computer’s power is turned off Three types: Firmware — Manufactured with permanently written data, instructions, or information EEPROM ( e lectrically e rasable p rogrammable r ead- o nly m emory)— Type of PROM containing microcode programmer can erase PROM (programmable read-only memory)— Blank ROM chip onto which a programmer can write permanently

39 Storage นิยามของ Storage Storage Medium Capacity Types of Memory/ Storage and Data Magnetic Disk  Floppy Disk  Zip Disk  Hard Disk

40 Store/Retrieve Process Writing – เขียนข้อมูลลง storage Reading – อ่านข้อมูลจาก storage Access time – ความเร็วในการอ่านข้อมูลวัดได้จาก  เวลาที่ใช้ในการระบุตำแหน่งข้อมูลบน storage มีหน่วย เป็น milliseconds หรือ  เวลาที่ใช้ในการส่ง data จาก memory ไปยัง processor มีหน่วยเป็น nanoseconds

41 Magnetic Disks ใช้การจัดเรียงตัวของอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Particle) ในการแทนค่า bit (0/1) ก่อนใช้งานต้องทำการ Format ก่อน เพื่อแบ่ง Track และ Sector ที่ให้ OS สามารถทำการเขียนข้อมูลลง ไปได้

42 Magnetic Disk Track – 1 วงรอบบนแผ่น Magnetic Disk Sector – ใน 1 วงรอบจะถูก แบ่งออกเป็นช่วงๆ แต่ ละช่วงเก็บข้อมูลได้ ประมาณ 512 bytes Cluster – เป็นกลุ่มของ Sector และเป็นหน่วยที่ เล็กที่สุดในการเก็บ ข้อมูล Note: 1 Cluster = 1 Allocation Unit นั่นคือแม้ว่า 1 ไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูลจะ มีขนาดเพียงไม่กี่ byte ก็จะใช้พื้นที่ทั้ง cluster เก็บข้อมูล (แต่ 1 ไฟล์ สามารถมีขนาดได้หลาย cluster)

43 Floppy Disk หรือ diskette ประกอบด้วย แผ่นฟิล์มเคลือบสาร แม่เหล็ก ภายใต้ package พลาสติก Floppy Disk Drive – อุปกรณ์ ที่ใช้อ่านและเขียนข้อมูล ลงบนแผ่น Floppy

44 Zip Disk เก็บข้อมูลได้มากกว่า Floppy Disk ประมาณ 500 เท่า (100 – 750 MB) ใช้ Zip Drive ในการอ่าน ข้อมูลจากแผ่น Zip Disk

45 Hard Disk How does a hard disk work? Step 1. Circuit board controls movement of head actuator and a small motor. Step 2. Small motor spins platters while computer is running. Step 3. When software requests a disk access, read/write heads determine current or new location of data. Step 4. Head actuator positions read/write head arms over correct location on platters to read or write data.

46 Optical Disc ทำจากแผ่น metal หรือพลาสติกที่ข้อมูลบนแผ่นจะถูก อ่านและเขียนโดย Laser The k and the c in disk and disc  Disk ใช้กับ Magnetic Disk  Disc ใช้กับ Optical Disc เก็บข้อมูลโดยใช้  Pits – ส่วนที่บุ๋มลงไป ( ใช้ High-powered laser เป็นตัว สร้าง )  Land - บริเวณผิวเรียบ

47 Optical Discs How does a laser read data on an optical disc? p. 367 Fig. 7-20 Next laser diode prism light- sensing diode 01 lens pitland disc label Step 1. Laser diode ยิงแสงไปที่ แผ่นผิว Step 2. ถ้าแสงตก กระทบโดน Pit จะถูกดูดกลืน แต่ถ้าแสง กระทบ Land จะ สะท้อนกลับมา Step 3. ถ้ามีแสงสะท้อน กลับมาที่ Light- sensing diode จะ ถูกอ่านค่าเป็น 1 และถ้าไม่มีแสง สะท้อนกลับจะถูก อ่านค่าเป็น 0

48 Optical Discs How is data stored on an optical disc? p. 367 Fig. 7-21 Next  Typically stored in single track  Track divided into evenly sized sectors that store items single track spirals to edge of disc disc sectors

49 Summary of the Components of the System Unit Components of the system unit How memory stores data, instructions, and information Sequence of operations that occur when a computer executes an instruction Comparison of various personal computer processors on the market today Chapter 2 Complete How to clean a system unit


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์. Chapter 2 Objectives System Units Inputs Outputs Data Representation Memory/ Storage Processor Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google