งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MAC Address. Short for Media Access Control address, a hardware address that uniquely identifies each node of a network. In IEEE 802 networks, the Data.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MAC Address. Short for Media Access Control address, a hardware address that uniquely identifies each node of a network. In IEEE 802 networks, the Data."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MAC Address

2 Short for Media Access Control address, a hardware address that uniquely identifies each node of a network. In IEEE 802 networks, the Data Link Control (DLC) layer of the OSI Reference Model is divided into two sublayers: the Logical Link Control (LLC) layer and the Media Access Control (MAC) layer.nodenetworkIEEEData Link Control (DLC) layerOSI Reference Model The MAC layer interfaces directly with the network medium. Consequently, each different type of network medium requires a different MAC layer. On networks that do not conform to the IEEE 802 standards but do conform to the OSI Reference Model, the node address is called the Data Link Control (DLC) address.

3 การหาค่า MAC Address สำหรับลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายนิราศรัย Mac Address คือหมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ ที่ต่อกับเครือข่าย หมายเลขนี้จะมากับการ์ดแลน โดย การ์ดแลนแต่ละการ์ดจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน ตัวเลข เหล่านั้นจะอยู่ในรูปของเลขฐาน 16 จำนวน 6 คู่ ตัวเลข เหล่านี้จะมีประโยชน์ไว้ใช้สำหรับการส่งผ่านข้อมูลไป ยังต้นทางและปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดย หมายเลข Mac Address นี้จะมีให้เห็นตามหลัง Wireless Lan Card แต่ละใบหรือตามเอกสารเกี่ยวกับ Wireless Lan Card ชนิดนั้น

4 1. คลิ๊กที่ปุ่ม start แล้วเลือก Run

5 2. พิมพ์ cmd ในช่อง Open แล้วเลือก OK

6 3. พิมพ์คำสั่ง ipconfig /all จาก command prompt

7 4. นำค่า Physical Address( วงกลมสีแดง หมายเลข 2) จาก command prompt ไปทำ การลงทะเบียนลงทะเบียน

8


ดาวน์โหลด ppt MAC Address. Short for Media Access Control address, a hardware address that uniquely identifies each node of a network. In IEEE 802 networks, the Data.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google