งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดงานสัมมนา ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวิมล ธันชลัชอุดม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดงานสัมมนา ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวิมล ธันชลัชอุดม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดงานสัมมนา ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวิมล ธันชลัชอุดม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2 เนื้อหา สมาชิกในทีมและหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่จัดงาน
ตารางการเฝ้าซุ้มนิทรรศการ ความคืบหน้าระหว่างแผนกับความเป็นจริง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2007 มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อฝึกฝนการผลิตงานนำเสนอ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

4 สถานที่จัดงาน อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5 ตารางการเฝ้าซุ้มนิทรรศการ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เจนภพ X นพนภา มุตตา มุนินทร์ วีกิจ รัชนก ศักดิ์ชาย

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

7 ถามตอบ Q&A

8 Thank you for your attention
ขอบคุณค่ะ Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดงานสัมมนา ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวิมล ธันชลัชอุดม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google