งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดงานสัมมนา ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวิมล ธันชลัชอุดม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดงานสัมมนา ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวิมล ธันชลัชอุดม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดงานสัมมนา ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวิมล ธันชลัชอุดม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ. ศ. 2555

2 เนื้อหา สมาชิกในทีมและหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่จัดงาน ตารางการเฝ้าซุ้มนิทรรศการ ความคืบหน้าระหว่างแผนกับความเป็นจริง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2007 มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อฝึกฝนการผลิตงานนำเสนอ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วม ประชุมสัมมนา

4 สถานที่ จัดงาน อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

5 ตารางการเฝ้าซุ้มนิทรรศการ จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ เจนภพ XXX นพนภา XXX มุตตา XXX มุนินทร์ XXX วีกิจ XXX รัชนก XXX ศักดิ์ชาย XXX

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

7 Q&A ถามตอบ

8 ขอบคุณค่ะ Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดงานสัมมนา ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวิมล ธันชลัชอุดม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google