งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาและการอ้างอิง ใน Excel 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาและการอ้างอิง ใน Excel 2007"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาและการอ้างอิง ใน Excel 2007
Commercial Software Using Skill

2 การค้นหาและการอ้างอิง
การใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการค้นหา (Lookup) และการอ้างอิง (Reference)ฟังก์ชันที่ดูจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสาหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวางแผน คือฟังก์ชัน INDEX, VLOOKUP และ HLOOKUP ที่สามารถเปลี่ยน Excel เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาโปรแกรม Access อีกให้เสียเวลา

3 ฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยของการค้นหาและการอ้างอิง
INDEX MATCH VLOOKUP HLOOKUP SEARCH RANK COUNTIF COUNTA OFFSET Name Manager ตั้งชื่อให้กับเซลล์

4 การใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบข้อมูล ใน excel ERROR
ฟังก์ชั่น จะให้ผลลัพธ์เป็น TRUE ISBLANK (ค่า) ค่าที่ตรวจสอบเป็นเซลล์ว่าง ISERR (ค่า) ค่าที่ตรวจสอบเป็นข้อความผิดพลาด ยกเว้น #N/A ISERROR (ค่า) ค่าที่ตรวจสอบเป็นข้อความผิดพลาด (#N/A, #VALUE!, #REF!,#DIV/0!, #NUM!, #NAME?, or # NULL!) ISLOGICAL (ค่า) ค่าที่ตรวจสอบเป็นค่าทางตรรกศาสตร์ TRUE, FALSE ISNA (ค่า) ค่าที่ตรวจสอบมีข้อความผิดพลาด #N/A (value not available) ISNONTEXT (ค่า) ค่าที่ตรวจสอบไม่ใช่ข้อความ ISNUMBER (ค่า) ค่าที่ตรวจสอบเป็นตัวเลข ISREF (ค่า) ค่าที่ตรวจสอบเป็นตาแหน่งอ้างอิงเซลล์ (Reference) หรือไม่ ISTEXT (ค่า) ค่าที่ตรวจสอบเป็นข้อความ

5 การค้นหาและการอ้างอิง
RECORD Macro Enable Power Point Options/Popular/ Select Show Developer tab in the Ribbon


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาและการอ้างอิง ใน Excel 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google