งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANUAL Customer Relation 02 680-1000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANUAL Customer Relation 02 680-1000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANUAL http://pda.asiaplus.co.th Customer Relation 02 680-1000

2 Login เข้าสู่ระบบ ใส่ User ใส่ Passwor d

3 เลือกหัวข้อ Site Map

4 กด Downloads กดเลือกโปรแกรมที่เข้ากับ เครื่องมือถือของท่าน

5 เลือก Snap Shot เลือก Portfolio

6 แสดงเกี่ยวกับข้อมูล สถานะของ SET INDEX ปริมาณ การซื้อ - ขาย แสดงการเคลื่อนไหวของดัชนี กลุ่มอุตสาหกรรม

7 STOCK INFO แสดงราคาและ ปริมาณของหุ้นโดยละเอียด 1. ใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการ SAVE 2. กรณีต้องการให้เครื่อง Upload ข้อมูล อัตโนมัติ ต้องใส่ตัวเลขไว้ ตรงช่องนี้ เช่น ถ้าต้องการให้ Update ทุก 1 นาที ให้ใส่เลข 60 3. กด Refresh วิธีการ ใช้

8 Best Price แสดงราคาเสนอซื้อ และ ราคาเสนอขาย ที่ดีที่สุดของหุ้น วิธีการใช้ 1. ใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการ SAVE 2. กรณีต้องการให้เครื่อง Upload ข้อมูล อัตโนมัติ ต้องใส่ตัวเลขไว้ ตรงช่องนี้ เช่น ถ้าต้องการให้ Update ทุก 1 นาที ให้ใส่เลข 60 3. กด Refresh

9 วิธีการ Key Order เลื อก เลือกคำสั่งเพื่อ ซื้อ / ขาย ใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการ ทำรายการ ใส่จำนวนหุ้นที่ ต้องการซื้อ / ขาย ใส่ราคาที่ต้องการ ซื้อ / ขาย ส่งคำสั่งสำหรับวันนี้ หรือวันรุ่งขึ้น ใส่ Pin Id สำหรับส่ง คำสั่ง

10 วิธีการ Cancel Order 1. เลือก Order ที่ต้องการ Cancel 2.. ใส่ Pin Id ที่ช่อง Password 3. กด Cancel

11 View Order เมนู View Order จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดรายการซื้อ / ขาย

12 Top Gainer Intrada y Top Volume

13 Top Loser Top Swing Top Value

14 Resear ch

15 วิธีแก้ไข Password


ดาวน์โหลด ppt MANUAL Customer Relation 02 680-1000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google