งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Groundnut, pearl millet, sorghum, pigeon pea, chickpea

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Groundnut, pearl millet, sorghum, pigeon pea, chickpea"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Groundnut, pearl millet, sorghum, pigeon pea, chickpea

2 หลังปลูกถั่วลิสง 5-10 วัน ต้นกล้าเริ่มงอก ขึ้นกับความชื้นและความลึกที่ปลูก

3 การงอกขึ้นกับการพักตัวของเมล็ด

4 การเติบโตช้าในช่วง 40 DAP และเริ่มออกดอกเมื่ออายุ 25-40 DAP

5 การออกดอกยาวนาน 20-60 วันขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นดิน

6 ลักษณะดอกถั่วลิสง

7 หลังผสมเกสรมีการสร้าง peg เพื่อสร้างฝัก
Growing ovary. Aerial peg, 5 to 7 days. Peg soil penetration, 8 to 12 days. Beginning of pod enlargement, 14 to 21 days. Early stage in pod development. Immature pod.

8 ลักษณะฝักถั่วลิสง

9

10 เปรียบเทียบการติดฝักถั่วลิสง Spanish type Virginia type

11

12 Groundnut pod, inside shell and kernal colouration determines the right maturity stage. Dark tan colour inside the shell indicates maturity

13 พันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสด ถั่วต้ม
ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 1. มี 2-4 เมล็ดต่อฝัก 2. เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง 3. อายุเก็บเกี่ยว วัน 4. ผลผลิต 460 กิโลกรัมต่อไร่ 5. เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคกลางที่เป็นดินร่วนหรือร่วนเหนียวปนทราย

14 พันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสด ถั่วต้ม
ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 1. ฝักใหญ่ มี 2-4 เมล็ดต่อฝัก   2. เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูมีลายขีดสีม่วง   3. อายุเก็บเกี่ยว วัน 4. ผลผลิต 580 กิโลกรัมต่อไร่    5. ต้านทานโรคราสนิม   6. เหมาะสำหรับปลูกในภาคเหนือที่เป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทราย  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูง

15 พันธุ์ถั่วลิสงที่นิยมปลูกสำหรับใช้ในรูปฝักสด ถั่วต้ม

16 พันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสด ถั่วต้ม
ถั่วลิสงพันธุ์สข38 1. มี 2-4 เมล็ดต่อฝัก 2. เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง 3. อายุเก็บเกี่ยว วัน 4. ผลผลิต 490 กิโลกรัมต่อไร่ 5. ปลูกได้ทุกภาคของประเทศที่เป็นดินร่วนหรือร่วนเหนียวปนทราย

17 พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ
ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 1. มี 2 เมล็ดต่อฝัก  2. เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู   3. อายุเก็บเกี่ยว  วัน  4. ผลผลิต 260 กิโลกรัมต่อไร่

18 พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ
ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 4

19 พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ
ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 5 1. เส้นลายบนฝักชัดเจน   2. มี 2 เมล็ดต่อฝัก   3. เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูเข้ม   4. อายุเก็บเกี่ยว   วัน 5. ผลผลิต 305 กิโลกรัมต่อไร่   6. ทนทานต่อโรคยอดไหม้

20 พันธุ์ถั่วลิสงสำหรับใช้ในรูปฝักแห้ง
ไทนาน9 ขอนแก่น4 ขอนแก่น5

21 พันธุ์ถั่วลิสงสำหรับใช้ในรูปฝักแห้ง

22 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสง
จำนวนฝักต่อต้น จำนวนเมล็ดต่อฝัก น้ำหนัก 100 เมล็ด เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ = น้ำหนักเมล็ด x 100 น้ำหนักฝัก

23 ดัชนีเก็บเกี่ยว (Harvest Index: HI)
ดัชนีเก็บเกี่ยว = ผลผลิตเศรษฐกิจ (เมล็ด) ผลผลิตชีวภาพ (เมล็ด+ใบ+ต้น) ผลผลิตเศรษฐกิจ (Economic yield) คือ ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ เมล็ด ผล ผลผลิตชีวภาพ (Biological yield) คือ ส่วนของมวลชีวภาพทั้งหมดที่อยู่เหนือดิน (ยกเว้นพืชหัว) ได้แก่ เมล็ด ใบ และต้น

24 Virginia peanut or runner type

25 Spanish peanut or bunch type

26 Valencia peanut Valencia peanut

27

28 Stages of Growth in Crops
What: Specific morphological stages of crop plant development Why: Communication among producers, ag industry, scientists Uses: Improves timing of some management practices water management in rice crop irrigation termination pesticide application (e.g. overwinter bollweevil)


ดาวน์โหลด ppt Groundnut, pearl millet, sorghum, pigeon pea, chickpea

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google