งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR ประโยขน์ 1. เป็นอุปกรณ์ช่วยการ นำเสนอ ข้อมูลทั้งภาพและ แสง 2. เพิ่มประสิทธิภาพใน การเสนอผลงาน ในรูปแบบ Multi- Media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR ประโยขน์ 1. เป็นอุปกรณ์ช่วยการ นำเสนอ ข้อมูลทั้งภาพและ แสง 2. เพิ่มประสิทธิภาพใน การเสนอผลงาน ในรูปแบบ Multi- Media."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR ประโยขน์ 1. เป็นอุปกรณ์ช่วยการ นำเสนอ ข้อมูลทั้งภาพและ แสง 2. เพิ่มประสิทธิภาพใน การเสนอผลงาน ในรูปแบบ Multi- Media 3. ใช้งานง่าย และ สะดวกในการเคลื่อน ย้าย 4. ไม่ต้องปรับแต่ง ยุ่งยาก ใช้ได้แม้ในห้องที่ เปิดไฟสว่าง ต่อสัญญาณวิดีโอได้ ทุกระบบ อดิศักดิ์ กิจแสวง เนื้อหา

2 LCD PROJECTOR ใช้ ทำอะไรบ้าง 1. เสนอเป็นสื่อการเรียนการ สอน 2. เสนองานอบรมสัมมนา 3. สาธิตสินค้า จัดเสนอสินค้า หน้าร้าน 4. สนับสนุนการประชุม ทั้ง VDO และ Computer 5. สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ Home - Theatre เพื่อ ความบันเทิง

3 PROJECTOR มีกี่ชนิด มี 3 ชนิด CRT PROJECTOR LCD PROJECTOR DLP PROJECTOR CRT PROJECTOR มีน้ำหนักมาก สว่างน้อย ปรับทุกครั้งที่ เคลื่อนย้าย

4 PROJECTOR มีกี่ชนิด DLP PROJECTOR มีน้ำหนักเบา สว่างสูง อายุหลอดต่ำกว่า 2000 ชั่วโมง ต่อคอมพิวเตอร์ โดยตรง LCD PROJECTOR มีน้ำหนักเบา สว่างสูง อายุหลอด 2000 ชั่วโมง ต่อคอมพิวเตอร์ โดยตรง

5 การพิจารณาเลือกซื้อ โปรเจ็คเตอร์ ความละเอียดภาพ (Screen Resolution) ความสว่าง (Brightness/ANSI Lumens) การใช้งาน (Function Feature) ความถูกต้องแม่นยำของสีสัน (Color Reproduction) อุปกรณ์ประกอบ และคุณสมบัติของ เครื่อง (Optional Accessories / Special Features

6 ความละเอียดภาพ (Resolution) VGA (640X480 Pixels) VGA (800X600 Pixels) VGA (1024X768 Pixels) VGA (1280X1024 Pixels) VGA (1600X1280 Pixels) ภาพเปรียบเทียบ แสดงระดับ สัญญาณภาพที่ความ ละเอียดต่างๆ 640 VGA 800 VGA 1024 VGA 1280 VGA

7 Intelligent Image Resizing ในกรณีที่สัญญาณ RGB ที่ส่งเข้ามา มีความละเอียดสูง หรือต่ำกว่า ระดับ ของ LCD Panel วงจรจะการปรับขนาด ภาพให้อัตโนมัติ - Expansion (VGA/SVGA) คือ การขยายขนาดภาพ - Compression (SXGA) คือ การ บีบอัดภาพลง

8 ความสว่าง (Brightness) ANSI Lumens คือ หน่วยวัดความสว่าง ที่กำหนด มาตรฐานโดย American National Institute ใช้การวัดความสว่างจาก 9 ตำแหน่งทั่ว จอแล้วหาค่าเฉลี่ย ใช้กับการวัดค่าความสว่างของ LCD, DLP-Projector ให้ความถูกต้องแม่นยำของการวัด คุณภาพแสงกว่าวิธีการวัดแบบอื่น (Lumen)

9 CCR (Center- Corner Ratio) อัตราส่วนความสว่างของตำแหน่ง ณ กึ่งกลางจอเปรียบกับมุมทั้งสี่ด้านของจอ ค่า CCD ยิ่งสูง คุณภาพการแสดงผลยิ่ง ดี 100% 50%85%

10 Lens Shift หรือ Digital Keystone Correction เครื่องมี Lens Shift ช่วยให้ภาพไม่เป็น คางหมู เครื่องมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ภาพ ไม่เป็นคางหมู ( ไม่มี )( มี ) เครื่องฉาย Projector


ดาวน์โหลด ppt สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR ประโยขน์ 1. เป็นอุปกรณ์ช่วยการ นำเสนอ ข้อมูลทั้งภาพและ แสง 2. เพิ่มประสิทธิภาพใน การเสนอผลงาน ในรูปแบบ Multi- Media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google