งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR ประโยขน์ 1. เป็นอุปกรณ์ช่วยการ นำเสนอ ข้อมูลทั้งภาพและ แสง 2. เพิ่มประสิทธิภาพใน การเสนอผลงาน ในรูปแบบ Multi- Media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR ประโยขน์ 1. เป็นอุปกรณ์ช่วยการ นำเสนอ ข้อมูลทั้งภาพและ แสง 2. เพิ่มประสิทธิภาพใน การเสนอผลงาน ในรูปแบบ Multi- Media."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR ประโยขน์ 1. เป็นอุปกรณ์ช่วยการ นำเสนอ ข้อมูลทั้งภาพและ แสง 2. เพิ่มประสิทธิภาพใน การเสนอผลงาน ในรูปแบบ Multi- Media 3. ใช้งานง่าย และ สะดวกในการเคลื่อน ย้าย 4. ไม่ต้องปรับแต่ง ยุ่งยาก ใช้ได้แม้ในห้องที่ เปิดไฟสว่าง ต่อสัญญาณวิดีโอได้ ทุกระบบ อดิศักดิ์ กิจแสวง เนื้อหา

2 LCD PROJECTOR ใช้ ทำอะไรบ้าง 1. เสนอเป็นสื่อการเรียนการ สอน 2. เสนองานอบรมสัมมนา 3. สาธิตสินค้า จัดเสนอสินค้า หน้าร้าน 4. สนับสนุนการประชุม ทั้ง VDO และ Computer 5. สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ Home - Theatre เพื่อ ความบันเทิง

3 PROJECTOR มีกี่ชนิด มี 3 ชนิด CRT PROJECTOR LCD PROJECTOR DLP PROJECTOR CRT PROJECTOR มีน้ำหนักมาก สว่างน้อย ปรับทุกครั้งที่ เคลื่อนย้าย

4 PROJECTOR มีกี่ชนิด DLP PROJECTOR มีน้ำหนักเบา สว่างสูง อายุหลอดต่ำกว่า 2000 ชั่วโมง ต่อคอมพิวเตอร์ โดยตรง LCD PROJECTOR มีน้ำหนักเบา สว่างสูง อายุหลอด 2000 ชั่วโมง ต่อคอมพิวเตอร์ โดยตรง

5 การพิจารณาเลือกซื้อ โปรเจ็คเตอร์ ความละเอียดภาพ (Screen Resolution) ความสว่าง (Brightness/ANSI Lumens) การใช้งาน (Function Feature) ความถูกต้องแม่นยำของสีสัน (Color Reproduction) อุปกรณ์ประกอบ และคุณสมบัติของ เครื่อง (Optional Accessories / Special Features

6 ความละเอียดภาพ (Resolution) VGA (640X480 Pixels) VGA (800X600 Pixels) VGA (1024X768 Pixels) VGA (1280X1024 Pixels) VGA (1600X1280 Pixels) ภาพเปรียบเทียบ แสดงระดับ สัญญาณภาพที่ความ ละเอียดต่างๆ 640 VGA 800 VGA 1024 VGA 1280 VGA 480 600 768 1024

7 Intelligent Image Resizing ในกรณีที่สัญญาณ RGB ที่ส่งเข้ามา มีความละเอียดสูง หรือต่ำกว่า ระดับ ของ LCD Panel วงจรจะการปรับขนาด ภาพให้อัตโนมัติ - Expansion (VGA/SVGA) คือ การขยายขนาดภาพ - Compression (SXGA) คือ การ บีบอัดภาพลง

8 ความสว่าง (Brightness) ANSI Lumens คือ หน่วยวัดความสว่าง ที่กำหนด มาตรฐานโดย American National Institute ใช้การวัดความสว่างจาก 9 ตำแหน่งทั่ว จอแล้วหาค่าเฉลี่ย ใช้กับการวัดค่าความสว่างของ LCD, DLP-Projector ให้ความถูกต้องแม่นยำของการวัด คุณภาพแสงกว่าวิธีการวัดแบบอื่น (Lumen)

9 CCR (Center- Corner Ratio) อัตราส่วนความสว่างของตำแหน่ง ณ กึ่งกลางจอเปรียบกับมุมทั้งสี่ด้านของจอ ค่า CCD ยิ่งสูง คุณภาพการแสดงผลยิ่ง ดี 100% 50%85%

10 Lens Shift หรือ Digital Keystone Correction เครื่องมี Lens Shift ช่วยให้ภาพไม่เป็น คางหมู เครื่องมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ภาพ ไม่เป็นคางหมู ( ไม่มี )( มี ) เครื่องฉาย Projector


ดาวน์โหลด ppt สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR ประโยขน์ 1. เป็นอุปกรณ์ช่วยการ นำเสนอ ข้อมูลทั้งภาพและ แสง 2. เพิ่มประสิทธิภาพใน การเสนอผลงาน ในรูปแบบ Multi- Media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google