งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR
ประโยขน์ 1. เป็นอุปกรณ์ช่วยการนำเสนอ ข้อมูลทั้งภาพและแสง 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอผลงาน ในรูปแบบ Multi-Media 3. ใช้งานง่าย และสะดวกในการเคลื่อน ย้าย 4. ไม่ต้องปรับแต่งยุ่งยาก ใช้ได้แม้ในห้องที่เปิดไฟสว่าง ต่อสัญญาณวิดีโอได้ทุกระบบ อดิศักดิ์ กิจแสวง เนื้อหา

2 LCD PROJECTOR ใช้ทำอะไรบ้าง
1. เสนอเป็นสื่อการเรียนการสอน 2. เสนองานอบรมสัมมนา 3. สาธิตสินค้า จัดเสนอสินค้าหน้าร้าน 4.สนับสนุนการประชุม ทั้ง VDO และ Computer 5. สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ Home - Theatre เพื่อความบันเทิง

3 PROJECTOR มีกี่ชนิด มี 3 ชนิด LCD PROJECTOR DLP PROJECTOR มีน้ำหนักมาก
CRT PROJECTOR LCD PROJECTOR DLP PROJECTOR CRT PROJECTOR มีน้ำหนักมาก สว่างน้อย ปรับทุกครั้งที่เคลื่อนย้าย

4 PROJECTOR มีกี่ชนิด มีน้ำหนักเบา สว่างสูง อายุหลอดต่ำกว่า 2000 ชั่วโมง
DLP PROJECTOR มีน้ำหนักเบา สว่างสูง อายุหลอดต่ำกว่า 2000 ชั่วโมง ต่อคอมพิวเตอร์โดยตรง LCD PROJECTOR มีน้ำหนักเบา สว่างสูง อายุหลอด 2000 ชั่วโมง ต่อคอมพิวเตอร์โดยตรง

5 การพิจารณาเลือกซื้อโปรเจ็คเตอร์
ความละเอียดภาพ (Screen Resolution) ความสว่าง (Brightness/ANSI Lumens) การใช้งาน (Function Feature) ความถูกต้องแม่นยำของสีสัน (Color Reproduction) อุปกรณ์ประกอบ และคุณสมบัติของเครื่อง (Optional Accessories / Special Features

6 ความละเอียดภาพ (Resolution)
VGA (640X480 Pixels) VGA (800X600 Pixels) VGA (1024X768 Pixels) VGA (1280X1024 Pixels) VGA (1600X1280 Pixels) ภาพเปรียบเทียบ แสดงระดับสัญญาณภาพที่ความละเอียดต่างๆ 480 640 VGA 600 768 800 VGA 1024 VGA VGA

7 Intelligent Image Resizing
ในกรณีที่สัญญาณ RGB ที่ส่งเข้ามา มีความละเอียดสูง หรือต่ำกว่า ระดับของ LCD Panel วงจรจะการปรับขนาดภาพให้อัตโนมัติ - Expansion (VGA/SVGA) คือการขยายขนาดภาพ - Compression (SXGA) คือ การบีบอัดภาพลง

8 ความสว่าง (Brightness)
ANSI Lumens คือ หน่วยวัดความสว่าง ที่กำหนดมาตรฐานโดย American National Institute ใช้การวัดความสว่างจาก 9ตำแหน่งทั่วจอแล้วหาค่าเฉลี่ย ใช้กับการวัดค่าความสว่างของ LCD, DLP-Projector ให้ความถูกต้องแม่นยำของการวัดคุณภาพแสงกว่าวิธีการวัดแบบอื่น (Lumen)

9 CCR (Center-Corner Ratio)
อัตราส่วนความสว่างของตำแหน่ง ณ กึ่งกลางจอเปรียบกับมุมทั้งสี่ด้านของจอ ค่า CCD ยิ่งสูง คุณภาพการแสดงผลยิ่งดี 50% 85% 100% 100%

10 Lens Shift หรือ Digital Keystone Correction
เครื่องมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ภาพไม่เป็นคางหมู (ไม่มี) (มี) เครื่องฉาย Projector


ดาวน์โหลด ppt สิ่งควรรู้ MULTIMEDIA LCD PROJECTOR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google