งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสรุป ผลการตรวจเอกสาร รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสรุป ผลการตรวจเอกสาร รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสรุป ผลการตรวจเอกสาร รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552

2 ผลคะแนน จำนวน ตชว. N/A 4 ตัว (1,2,6,18) คงเดิม 18 (3.1, , , ,3.2.17,3.3.1,4.2.5, 4.3.2, 5, 7, 8, 15,16) ผลเปลี่ยน คะแนนคงเดิม 14 เพิ่มขึ้น 14 ลดลง 8 ตัวชี้วัดซ้ำ 3 รวมทั้งสิ้น 61-3 = 58 ผลการติดตามประเมินผลรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ. ศ.2551

3 ตัวชี้วัดผลดำเนิน เดิม ผลดำเนิน ใหม่ คะแนนที่ได้ N/A ผลดำเนินงานเปลี่ยน คะแนนคงเดิม

4 ตัวชี้วัดผลดำเนิน เดิม ผลดำเนิน ใหม่ คะแนนที่ได้ N/A N/A ผลดำเนินงานเปลี่ยน คะแนนคงเดิม

5 ตัวชี้วัดคะแนนเดิมคะแนนที่ได้ 3.2.2N/A N/A N/A N/A เพิ่มขึ้น 

6 ตัวชี้วัดคะแนนเดิมคะแนนที่ได้ N/A เพิ่มขึ้น 

7 ตัวชี้วัดคะแนนเดิมคะแนนที่ได้ ลดลง 

8 ตัวชี้วัดที่ซ้ำให้มีการตัดออก ตัวชี้วัดที่ตัดออก 3.2.1, ( ซ้ำกับตัวชี้วัดที่ 3.3.3) ( ซ้ำกับตัวชี้วัดที่ 3.3.1) ( ซ้ำกับตัวชี้วัดที่ 3.3.2)


ดาวน์โหลด ppt รายงานสรุป ผลการตรวจเอกสาร รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google