งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสรุป ผลการตรวจเอกสาร รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสรุป ผลการตรวจเอกสาร รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสรุป ผลการตรวจเอกสาร รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552

2 ผลคะแนน จำนวน ตชว. N/A 4 ตัว (1,2,6,18) คงเดิม 18 (3.1, 3.2.3-3.2.6,3.2.10- 3.2.12, 3.2.15,3.2.17,3.3.1,4.2.5, 4.3.2, 5, 7, 8, 15,16) ผลเปลี่ยน คะแนนคงเดิม 14 เพิ่มขึ้น 14 ลดลง 8 ตัวชี้วัดซ้ำ 3 รวมทั้งสิ้น 61-3 = 58 ผลการติดตามประเมินผลรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ. ศ.2551

3 ตัวชี้วัดผลดำเนิน เดิม ผลดำเนิน ใหม่ คะแนนที่ได้ 3.2.9232.0000 3.2.1840385.0000 3.3.215135.0000 4.1.1N/A79.58471.0000 4.1.448515.0000 4.2.131.749433.26035.0000 4.2.356.5956.45515.0000 ผลดำเนินงานเปลี่ยน คะแนนคงเดิม

4 ตัวชี้วัดผลดำเนิน เดิม ผลดำเนิน ใหม่ คะแนนที่ได้ 4.2.421.4021.63635.0000 4.3.138.6640.26255.0000 4.4.132.0538.09525.0000 4.4.288.1990.03035.0000 4.4.3N/A2.29701.0000 1052.6648.251.0000 12N/A1.0000 ผลดำเนินงานเปลี่ยน คะแนนคงเดิม

5 ตัวชี้วัดคะแนนเดิมคะแนนที่ได้ 3.2.2N/A5.0000 3.2.7N/A3.0674 3.2.132.00005.0000 3.2.142.00004.0000 3.2.201.00004.0000 3.3.3N/A5.0000 4.1.2N/A5.0000 4.1.31.641.6434 เพิ่มขึ้น 

6 ตัวชี้วัดคะแนนเดิมคะแนนที่ได้ 4.3.34.464.6285 91.55.0000 1334.2900 17.21.802.6363 1912.1271 23N/A3.0000 เพิ่มขึ้น 

7 ตัวชี้วัดคะแนนเดิมคะแนนที่ได้ 3.2.843.0000 4.1.54.89184.7859 4.2.22.892.7991 1154.2500 1431.0000 17.13.2593.1181 2053.0000 222.501.0000 ลดลง 

8 ตัวชี้วัดที่ซ้ำให้มีการตัดออก ตัวชี้วัดที่ตัดออก 3.2.1, ( ซ้ำกับตัวชี้วัดที่ 3.3.3) 3.2.16 ( ซ้ำกับตัวชี้วัดที่ 3.3.1) 3.2.19 ( ซ้ำกับตัวชี้วัดที่ 3.3.2)


ดาวน์โหลด ppt รายงานสรุป ผลการตรวจเอกสาร รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google