งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. กลยุทธ์หลักการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. กลยุทธ์หลักการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Marketing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. กลยุทธ์หลักการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Marketing)
ให้ความสำคัญ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละราย วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแต่ละราย แล้วนำเสนอให้ตรงตามความต้องการ

2 One-To-One Marketing One To One Future ลูกค้า ผู้ค้า สื่อ Web

3 One-To-One Marketing Customer Royalty Advantage Repeat Purchase
Long Relation Web Site Customer Serves as individually will make a strong relationship with loyal customer base.

4 ตย.เว็บไซต์มีทำการตลาด one to one marketing
Amazon.com ส่งอีเมลล์แนะนำหนังสือใหม่ Aa.com ให้ลูกค้าสร้างเว็บส่วนตัววางแผนการเดินทาง Tohome.com มีเมนู wish list Dell.com ให้ลูกค้ากำหนดสเปกสินค้าได้ Landsend.com ให้ลูกค้าเลือกแบบเสื้อผ้าแบบ 3D Jaquar.com ให้ลูกค้าเลือก Model รถเอง Nikey.com ให้ลูกค้าเลือกสเปกรองเท้าเอง

5

6

7

8 Majorceniplex.com Reservation online Title, branch, time
, password Receives ticket in front of theater (refer )

9

10

11

12 Customer receives marketing exposure
New media chosen to best serve/reach customer Customer decides on marketing medium for response Relationship Building 4 P’s update uniquely to customer Customer profiled based on behavior, custom segmentation developed Detail transaction/ behavior data collected Database update

13 3. กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย
Affiliate Program Ex. Amazon.com Delivery Network Ex. Misslilly.com Supplier or Alliance

14 Affiliate Marketing www.amazon.com
เริ่มต้นใช้ Affiliate Program ของคุณเอง เปิดรับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถนำบริการของเราไปใส่ในเว็บสมาชิก (Resell program) ถ้ามีลูกค้าเข้ามาจากเว็บสมาชิก ก็จะจ่ายค่า commission ให้แก่สมาชิก เว็บสมาชิก Affiliate Marketing จ่ายค่า Commission แก่สมาชิก

15 Affiliate of www.amazon.com

16 Affiliate of

17

18

19 2. Delivery Network

20 3.Supplier or Alliance

21

22


ดาวน์โหลด ppt 2. กลยุทธ์หลักการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google