งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. กลยุทธ์หลักการตลาด แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Marketing) ให้ความสำคัญ และสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าแต่ละราย วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแต่ละราย แล้ว นำเสนอให้ตรงตามความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. กลยุทธ์หลักการตลาด แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Marketing) ให้ความสำคัญ และสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าแต่ละราย วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแต่ละราย แล้ว นำเสนอให้ตรงตามความต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. กลยุทธ์หลักการตลาด แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Marketing) ให้ความสำคัญ และสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าแต่ละราย วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแต่ละราย แล้ว นำเสนอให้ตรงตามความต้องการ

2 Web One To One Future ลูกค้าผู้ค้า สื่อ One-To-One Marketing

3 Web Site Customer Serves as individually will make a strong relationship with loyal customer base. Advantage Customer Royalty Repeat Purchase Long Relation One-To-One Marketing

4 ตย. เว็บไซต์มีทำการตลาด one to one marketing Amazon.com ส่งอีเมลล์แนะนำ หนังสือใหม่ Aa.com ให้ลูกค้าสร้างเว็บส่วนตัว วางแผนการเดินทาง Tohome.com มีเมนู wish list Dell.com ให้ลูกค้ากำหนดสเปก สินค้าได้ Landsend.com ให้ลูกค้าเลือกแบบ เสื้อผ้าแบบ 3D Jaquar.com ให้ลูกค้าเลือก Model รถเอง Nikey.com ให้ลูกค้าเลือกสเปก รองเท้าเอง

5

6

7

8 Majorceniplex.com Reservation online Title, branch, time E-mail, password Receives ticket in front of theater (refer e-mail)

9

10

11

12 Relation ship Building Customer receives marketing exposure Customer decides on marketing medium for response Detail transaction / behavior data collected 4 P’s update uniquely to customer Customer profiled based on behavior, custom segmentatio n developed Database update New media chosen to best serve/reach customer

13 3. กลยุทธ์การสร้าง เครือข่าย 1.Affiliate Program Ex. Amazon.com 2.Delivery Network Ex. Misslilly.com 3.Supplier or Alliance

14 Affiliate Marketing 1. เริ่มต้นใช้ Affiliate Program ของคุณเอง เปิดรับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถนำบริการ ของเราไปใส่ในเว็บสมาชิก (Resell program) 2. ถ้ามีลูกค้าเข้ามาจากเว็บสมาชิก ก็จะจ่ายค่า commission ให้แก่สมาชิก www.amazon.com เว็บสมาชิก Affiliate Marketing จ่ายค่า Commission แก่ สมาชิก

15 Affiliate of www.amazon.com

16 Affiliate of www.BN.com

17

18

19 2. Delivery Network

20 3.Supplier or Alliance

21

22


ดาวน์โหลด ppt 2. กลยุทธ์หลักการตลาด แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Marketing) ให้ความสำคัญ และสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าแต่ละราย วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแต่ละราย แล้ว นำเสนอให้ตรงตามความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google