งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร บุญทิพย์ สิริธรังศรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร บุญทิพย์ สิริธรังศรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร บุญทิพย์ สิริธรังศรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Email : boontip.sir@stou.ac.th; boontip@gmail.com boontip.sir@stou.ac.th; boontip@gmail.com 

2 ดอกลำดวน คือ สัญลักษณ์ ผู้สูงอายุไทย หมายถึง มีความคงทนและ มีกลิ่นหอมนาน

3  7 อ : อากาศดี อาหาร เหมาะสม อารมณ์แจ่มใส ออกกำลังกาย ต่อเนื่อง อบายมุข หลีกเลี่ยง อุบัติเหตุ ป้องกัน อ้วนควรลด หลับสบาย ถ่ายสะดวก  3 ส : สรร หายาให้ดี สังเกต อาการ สุขภาพ ตรวจเช็ค

4

5 - หาโอกาสได้รับอากาศบริสุทธิ์ จะ ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ อาทิสวนสาธารณะใกล้ๆ สถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ - การปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านให้ปลอด โปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเท สะดวก มีการปลูกต้นไม้ จัดเก็บสิ่งปฏิกูล จะ ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสามารถช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดได้ - หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

6

7 - ลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และ ไขมัน - เน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะปลา - เพิ่มแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุมักขาด ได้แก่ แคลเซียม สังกะสี และเหล็ก นม ถั่วเหลือง ผักผลไม้ ธัญพืชต่างๆ - ควรกินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง อบ แทนประเภทผัด ทอด จะช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารได้ - หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด - ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 6 - 8 แก้วต่อวัน

8

9 - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา - คิดในทางบวก - อยู่อย่างพอเพียง - ผ่อนคลายความเครียด : ทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น ร้องเพลง เล่นไพ่นกกระจอก - กิจกรรมสันทาการ งานอดิเรก - กิจกรรมกลุ่มในชุมชน - เพิ่มคุณค่าให้ตน : จิตอาสา งานพัฒนา

10

11  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/bloodheartandcirculation.html http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/bloodheartandcirculation.html

12 - ออกกำลังกายแบบแอโรบิค 30 นาทีต่อ ครั้ง สัปดาห์ละ 3 -4 ครั้ง เป็นประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือด ( หากไม่มีโรคประจำตัว ) - ขั้นตอนการออกกำลังกาย warm up เตรียมความพร้อม โดยค่อยๆ เริ่ม ยืดเส้นยืดสายก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่ม ประมาณ 5 นาที Aerobic เพิ่มความหนักขึ้นจนถึงระดับที่ ต้องการ และทำอย่างต่อเนื่อง จนถึงระยะเวลาที่ต้องการ ประมาณ 20 นาที cool down ค่อย ๆ ลดลงช้า ๆ และค่อย ๆ หยุด เพื่อให้ร่างกายและหัวใจได้ปรับตัว ประมาณ 5 นาที

13 - หายใจเข้าออกลึกๆ โดยเฉพาะตื่น นอน - หายใจเข้าหน้าท้องขยาย นั่น หมายถึงอากาศเข้าไปถึงชายปอด - หายใจออกหน้าท้องแฟบ นั่น หมายถึง การขับกาซคาร์บอนไดออก ไซต์ออกจากปอดให้มากที่สุด ลดการ คั่งของกาซคาร์บอนไดออกไซต์

14

15 โดยเฉพาะหลีกเลี่ยงบุหรี่ และของ มึนเมา เช่น สุรา - ลดโอกาสการเกิดโรค หรือลด ความรุนแรงของโรคได้ - ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา - ช่วยป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรมต่างๆ ที่อาจ เกิดขึ้น

16 เนื่องจากกระดูกเสื่อม ลานสายตา ลดลง - เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละ บุคคลและปัญหาที่มีอยู่ - ส่งเสริมสุขภาพให้กล้ามเนื้อมีความ แข็งแรง - ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้ลด ความเสี่ยงต่อการหกล้ม หรือการเกิด อุบัติเหตุ

17 โดยการควบคุมอาหารและออกกำลัง กาย - ขาดความคล่องตัว - ปัญหาการหกล้ม - ความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคข้อ เข่าเสื่อม และโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น  หากไม่ได้ผลอาจต้องใช้ยาช่วย

18 การคำนวณจากดัชนีมวลกาย หรือ BMI (body mass index) สูตรคำนวณหา ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว ( กิโลกรัม )/ ส่วนสูง ( เมตร )2 การแปลผล ถ้าน้ำหนักตัวเกิน ค่า BMI จะอยู่ ระหว่าง 23 - 24.9 กิโลกรัม / เมตร 2 แต่ถ้าอ้วน ค่า BMI จะตั้งแต่ 25 กิโลกรัม / เมตร 2 ขึ้นไป ตัวอย่าง ผู้สูงอายุ หนัก 67 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) = 67/(1.6) 2 = 26.17 ถือว่า เข้าข่ายอ้วน

19 เนื่องจากผู้สูงอายุประสิทธิภาพการ ทำงานของตับลดลง และไตกำจัดยา ได้ยาก - ปรึกษาเภสัชกร หากประสงค์ซื้อยา หรือเจ็บป่วยเล็กน้อย - พบแพทย์เมื่อทานยา 2-3 วัน อาการ ไม่ดีขึ้น - ไม่ใช้ยาเดิมที่เก็บไว้มาใช้รักษา อาการที่เกิดใหม่ - ไม่รับยาจากผู้อื่นมาใช้

20 สังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย อาทิ - การคลำพบก้อน และก้อนโตเร็ว - มีแผลเรื้อรัง - มีปัญหาการกลืนอาหาร กลืนติด กลืนลำบาก - ท้องอืดเรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด - ไอเรื้อรัง ไข้เรื้อรัง - เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก - ถ่ายอุจจาระผิดปกติ มีอาการท้องผูก หรือ ท้องเสียเรื้อรัง - ท้องผูกสลับท้องเสียเป็นประจำ ให้พบ แพทย์

21

22 ตรวจสุขภาพทุกปี หรืออย่างน้อยทุก 3 ปี ช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันใน เลือดสูง ตรวจหาโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปาก มดลูก และยังมีตรวจการมองเห็น การได้ยิน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย

23

24


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร บุญทิพย์ สิริธรังศรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google