งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางที่ 1 333 Organization Chart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางที่ 1 333 Organization Chart."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางที่ 1 333 Organization Chart

2 333 Stadium Business Model
ตารางที่ 2 333 Stadium Business Model Product 1. Thai Sport 2. Sport Heroes / Profession 3. Sport Tourism & Holistic Health TAT & MOPH 4. Competition , Events Management F A M I L Y E B R S T U D N มวยไทย ว่ายน้ำ เทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล กอล์ฟ เทควันโด วอลเลย์บอล กรีฑา จักรยาน ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตซอล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา SPORTS tourism Thai Traditional Medicine Sport Competition - National International ตะกร้อ Aquatic Exercise SPA Home Destination Professional sport competition ฟันดาบ Therapy Healthcare Music Concert Holistic health SLIM center Training & Seminar การเก็บตัวนักกีฬา Physical Fitness Wedding Beauty Contest Local Research Center OTOP products Traditional Festive Community & Public service International APMEA Sport Science Center Thai cuisine Exchange Professional Athletes Nutrition cuisine Customers

3 ธุรกิจคู่ค้า พันธมิตร กีฬาเพื่อมวลชน องค์รวม องค์กรเพื่อการเรียนรู้
ตารางที่ 3 Strategy Map – สนามกีฬา 333 วิสัยทัศน์ : เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยความเป็นเลิศทางการกีฬา Financial To succeed financially, how appear to Stakeholders Customer To achieve the VISION, how to appear to Customers Internal Process To satisfy stakeholders, customers Learning & Growth To achieve the VISION, how to sustain the ability to change and improve VISION : To be the self support state enterprise, through heroes in sports กำไรสูงสุด P R O A C T I V E U B L N ต้นทุนลด รายได้เพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารเงิน ลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่า ผลิตภัณฑ์ทางกีฬา Sport Tourism ธุรกิจคู่ค้า พันธมิตร หาลูกค้าใหม่ ลูกค้าสัมพันธ์ สินค้า กีฬา อื่น ๆ บริการ Brand Image ขยายฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันพัฒนาฯ นวดไทย การบริหารลูกค้า Success rate ลูกค้าเก่า ผลิตภัณฑ์ชุมชน hospitality R&D การเรียน การสอน มาตรฐานสากล Competition mgt Bio Mechanics กีฬาขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สนาม Sponsorships Sport Medicine กีฬาเพื่อมวลชน องค์รวม อุปกรณ์การแข่งขัน Events mgt Sport Nutrition เพื่อความเป็นเลิศ บุคลากรกีฬา Sport Academy Sport Science การบริหารกระบวนการ เพื่อการอาชีพ สนามกีฬา World Class Sport Mgt เทคโนโลยี่สารสนเทศ พัฒนาทักษะ Punish & Reward ตามอัตราท้องตลาด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยี่การกีฬา วัฒนธรรมองค์กร องค์กรเพื่อการเรียนรู้ ระบบ Incentives คุณธรรม จรรยาบรรณ การบริหารบุคลากร

4 Strategic Initiatives
ตารางที่ 4 Objectives Measures Target Strategic Initiatives เพื่อสามารถเลี้ยงตัวเองได้ กำไรสุทธิ เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ การบริการ จำนวนสปอนเซอร์ ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของลูกค้า NP 10% เพิ่มรายได้ : ผลิตภัณฑ์ ผู้สนับสนุน ลดค่าใช้จ่าย : ปฏิบัติการ งบลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬาระดับสากล จำนวนนักกีฬาอาชีพ สู่ความเป็นเลิศกีฬาเพื่ออาชีพ จำนวนเหรียญ สู่ความเป็นเลิศกีฬาสากล สถาบันการกีฬาระดับสากลรับรอง 10% ของจำนวนนักเรียน พัฒนากีฬาอาชีพ พัฒนาเพื่อการแข่งขันสู่โอลิมปิค Sport Heroes การให้บริการต่อชุมชน และ ภาคอีสาน สุขภาพ พลานามัยชุมชนที่แข็งแรง เสริมสร้างอาชีพ และรายได้อย่างยั่งยืนสู่ชุมชน GDP +10% Labor -1% พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานทั้งภาคอีสาน พัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพ ณ ระดับชุมชุน ผสานกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สมุนไพร ศักยภาพวิทยาศาสตร์การกีฬา อุปกรณ์ที่ทันสมัย และ ใช้งานได้ครบถ้วน ศูนย์กลางเพื่อการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การกีฬา Accredited Academy Zero Down Time Sport Psychology Biomechanics Sport Medicine Food and Nutrition องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการกีฬา จำนวนนักศึกษา เข้าเรียน และ สำเร็จการศึกษา งานวิจัยและพัฒนา บุคลากรทางการกีฬาพร้อม ความรู้ ประสบการณ์อัตราผลตอบแทนที่จูงใจ 100 คน 12/ ปี 30 คน Market rate คัดเลือก ต่อเนื่อง นักศึกษาแลกเปลี่ยน วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Gap R&A การศึกษาการบริหารจัดการทางการกีฬา อัตราโดยเปรียบเทียบกับเอกชน หนึ่งทางเลือกเพื่อการเลี้ยงอาชีพ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนผู้ประกอบอาชีพ / ธุรกิจ ทางการกีฬา 100 % อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศและสู่สากล

5 ERM : Risk Identification
ตารางที่ 5 1. Financial Risks ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงเรื่องรายได้ Treat Terminate ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย Transfer Take ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 2. Operational Risks ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ด้านบริหารและจัดการในองค์กร Terminate ด้านกระบวนการจัดการแข่งขัน Treat ด้านการจัดการแข่งขัน 3. Business Risks ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี่ Take Treat ความเสี่ยงด้านผู้ร่วมทุน ; partner Terminate ความเสี่ยงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ 4. Strategic and Event Risks ความเสี่ยงจากกลยุทธและเหตุการณ์ นโยบายรัฐ Terminate Take การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ปัญหาด้านมวลชน Transfer Treat ภัยธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt ตารางที่ 1 333 Organization Chart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google