งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AMPS โทรศัพท์เคลื่อนที่ เซลลูลาร์. ความเป็นมาของ โทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ อเล็กซานเดอร์เกร แฮม เบล เป็นผู้วางรากฐาน ระบบโทรศัพท์ไว้ตั้งแต่ปี พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AMPS โทรศัพท์เคลื่อนที่ เซลลูลาร์. ความเป็นมาของ โทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ อเล็กซานเดอร์เกร แฮม เบล เป็นผู้วางรากฐาน ระบบโทรศัพท์ไว้ตั้งแต่ปี พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AMPS โทรศัพท์เคลื่อนที่ เซลลูลาร์

2 ความเป็นมาของ โทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ อเล็กซานเดอร์เกร แฮม เบล เป็นผู้วางรากฐาน ระบบโทรศัพท์ไว้ตั้งแต่ปี พ. ศ จนประมาณปี 1983 ระบบเซลลูลาร์เริ่มพัฒนาขึ้นใช้งาน ระบบแรกที่ พัฒนามาใช้งานเรียกว่า ระบบ AMPS (Analog Advance Mobile Phone Service) ระบบดังกล่าวส่งสัญญาณไร้ สายแบบอะนาล็อก โดยใช้คลื่นความถี่ที่ เมกะเฮิร์ทซ์ โดยใช้หลักการแบ่งช่องทางความถี่หรือที่ เรียกว่า FDMA - Frequency Division Multiple Access อเล็กซานเดอร์เกร แฮม เบล เป็นผู้วางรากฐาน ระบบโทรศัพท์ไว้ตั้งแต่ปี พ. ศ จนประมาณปี 1983 ระบบเซลลูลาร์เริ่มพัฒนาขึ้นใช้งาน ระบบแรกที่ พัฒนามาใช้งานเรียกว่า ระบบ AMPS (Analog Advance Mobile Phone Service) ระบบดังกล่าวส่งสัญญาณไร้ สายแบบอะนาล็อก โดยใช้คลื่นความถี่ที่ เมกะเฮิร์ทซ์ โดยใช้หลักการแบ่งช่องทางความถี่หรือที่ เรียกว่า FDMA - Frequency Division Multiple Access

3 ระบบโทรศัพท์เซลลูล่าแบบ AMPS ย่อมาจากคำว่า Advanced Mobile Phone Service ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบอนาล็อกยุค แรก ที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกใน ทศวรรษ 1980 ย่อมาจากคำว่า Advanced Mobile Phone Service ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบอนาล็อกยุค แรก ที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกใน ทศวรรษ 1980 ระบบ AMPS เป็นระบบเซลลูล่าร์ที่ส่งข้อมูลแบบ อานาล็อกระบบนี้ถูกคิดค้นโดยห้องทดลอง เบลล์ (Bell Labs) และเริ่มใช้ในประเทศอเมริกาตั้งแต่ ปีพ. ศ ระบบเดียวกันนี้ในประเทศอังกฤษเรียกว่า TACS และในประเทศญี่ปุ่นเรียกว่า MCS - L1 ระบบ AMPS เป็นระบบเซลลูล่าร์ที่ส่งข้อมูลแบบ อานาล็อกระบบนี้ถูกคิดค้นโดยห้องทดลอง เบลล์ (Bell Labs) และเริ่มใช้ในประเทศอเมริกาตั้งแต่ ปีพ. ศ ระบบเดียวกันนี้ในประเทศอังกฤษเรียกว่า TACS และในประเทศญี่ปุ่นเรียกว่า MCS - L1 ระบบนี้พื้นที่ที่ครอบคลุมจะถูกแบ่งเป็นเซลล์ย่อย ๆ แต่ละเซลล์มีรูปร่างหกเหลี่ยมขนาดกว้าง 10 ถึง 20 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณวิทยุที่ ถูกแพร่ออกจากเครื่องโทรศัพท์มือถือด้วยความถี่ เมกะเฮิรตซ์ โดยทั่วไปกำลังของโทรศัพท์มือถือ มีเพียง 0.6 วัตต์ และเครื่องส่งในรถยนต์มี กำลัง 3 วัตต์ ซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่ยอมโดย FCC (Federal Communications Commission) ระบบนี้พื้นที่ที่ครอบคลุมจะถูกแบ่งเป็นเซลล์ย่อย ๆ แต่ละเซลล์มีรูปร่างหกเหลี่ยมขนาดกว้าง 10 ถึง 20 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณวิทยุที่ ถูกแพร่ออกจากเครื่องโทรศัพท์มือถือด้วยความถี่ เมกะเฮิรตซ์ โดยทั่วไปกำลังของโทรศัพท์มือถือ มีเพียง 0.6 วัตต์ และเครื่องส่งในรถยนต์มี กำลัง 3 วัตต์ ซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่ยอมโดย FCC (Federal Communications Commission)

4 ข้อดี – ข้อเสีย ของระบบ AMPS ข้อดี ข้อดี 1. AMPS สามารถให้บริการพร้อมกันทั้ง 2 ระบบ ในเขตพื้นที่เซลล์ เดียวกันได้ 2. เครื่องโทรศัพท์ในระบบนี้สามารถใช้ได้ในย่านความถี่ 850 MHz และ 1900 MHz 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงสัญญาณดิจิตอล ทำให้ สามารถใช้งานในคลื่นความถี่เดียวกัน ข้อเสีย ข้อเสีย 1. การบีบอัดให้เป็นสัญญาณดิจิตอลจาก 56 Kbps บีบให้เหลือ 8 Kbps จะทำให้การส่ง สัญญาณช้า สัญญาณช้า 2. ในประเทศไทยยังไม่มีระบบนี้ใช้ 3. ในต่างประเทศระบบนี้ยังไม่มีการใช้แพร่หลายมากนัก

5


ดาวน์โหลด ppt AMPS โทรศัพท์เคลื่อนที่ เซลลูลาร์. ความเป็นมาของ โทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ อเล็กซานเดอร์เกร แฮม เบล เป็นผู้วางรากฐาน ระบบโทรศัพท์ไว้ตั้งแต่ปี พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google