งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web services (SOAP). SentSMSWorld การให้บริการของ Service - Send unlimited free SMS to following countries URL : -http://www.webservicex.net/sendsmsworld.asmx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web services (SOAP). SentSMSWorld การให้บริการของ Service - Send unlimited free SMS to following countries URL : -http://www.webservicex.net/sendsmsworld.asmx."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web services (SOAP)

2 SentSMSWorld การให้บริการของ Service - Send unlimited free SMS to following countries URL : -http://www.webservicex.net/sendsmsworld.asmx

3 . Input : -Email Address - ถ้ารหัสประเทศเป็น 091 ให้ใส่ 91 - ถ้าเบอร์โทรศัพท์เป็น 098XXXXX ให้ใส่ 98XXXX - ข้อความ

4 Output : หากเราส่งข้อความสำเร็จ จะมีข้อความ Message has been sent successfully ขึ้นมา เป็นรูปแบบของ xml

5 R EQUEST SOAP POST /sendsmsworld.asmx HTTP/1.1 Host: www.webservicex.net Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: http://www.webserviceX.NET/sendSMShttp://www.webserviceX.NET/sendSMS string

6 R ESPONSE SOAP HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length string

7 V AILDATE E MAIL A DDRESS การให้บริการของ Service - ตรวจสอบว่าอีเมลล์ที่ป้อนเข้าไปมีอยู่จริงหรือไม่ URL : -http://www.webservicex.net/ValidateEmail.asmx

8 I NPUT : -Email Address

9 O UTPUT จะส่งค่ากลับเป็นคำว่า True หรือ False

10 R EQUEST SOAP POST /ValidateEmail.asmx HTTP/1.1 Host: www.webservicex.net Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: "http://www.webservicex.net/IsValidEmail" string

11 R ESPONSE SOAP HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length boolean


ดาวน์โหลด ppt Web services (SOAP). SentSMSWorld การให้บริการของ Service - Send unlimited free SMS to following countries URL : -http://www.webservicex.net/sendsmsworld.asmx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google