งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องกรค์ที่สร้าง Services นี้คือ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องกรค์ที่สร้าง Services นี้คือ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องกรค์ที่สร้าง Services นี้คือ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )

3 Service ให้บริการอะไร ให้บริการค้นหา ค้นหา " ข้อมูลราคาน้ำมัน " ย้อนหลัง ให้บริการค้นหา " ข้อมูลราคาน้ำมันขาย ปลีกภูมิภาค "

4 http://www.pttplc.com/th/default.asp

5 Input ของ Services คือ การเลือกปี พ. ศ. Output ของ Services คือ จะได้ข้อมูลของ ราคาน้ำมัน ณ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

6

7

8

9

10

11 องกรค์ที่สร้าง services คือ The DICT Development Group

12 Services นี้ให้บริการ การค้นหาความของคำต่างๆ

13 http://www.dict.org/bin/Dict

14 Input ของ Services คือ การใส่คำที่เราไม่รู้ความหมาย โดยสามารถ ใส่ได้ Output ของ Services คือ เราจะได้ความหมายของคำนั่นๆ

15

16


ดาวน์โหลด ppt องกรค์ที่สร้าง Services นี้คือ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google