งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องกรค์ที่สร้าง Services นี้คือ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องกรค์ที่สร้าง Services นี้คือ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องกรค์ที่สร้าง Services นี้คือ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )

3 Service ให้บริการอะไร ให้บริการค้นหา ค้นหา " ข้อมูลราคาน้ำมัน " ย้อนหลัง ให้บริการค้นหา " ข้อมูลราคาน้ำมันขาย ปลีกภูมิภาค "

4

5 Input ของ Services คือ การเลือกปี พ. ศ. Output ของ Services คือ จะได้ข้อมูลของ ราคาน้ำมัน ณ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

6

7

8

9

10

11 องกรค์ที่สร้าง services คือ The DICT Development Group

12 Services นี้ให้บริการ การค้นหาความของคำต่างๆ

13

14 Input ของ Services คือ การใส่คำที่เราไม่รู้ความหมาย โดยสามารถ ใส่ได้ Output ของ Services คือ เราจะได้ความหมายของคำนั่นๆ

15

16


ดาวน์โหลด ppt องกรค์ที่สร้าง Services นี้คือ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google