งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Water  บทบาทสำคัญ - เป็นตัวทำละลาย (solvent) - รักษาระดับอุณหภูมิใน ร่างกาย - เป็นแหล่งแร่ธาตุบางชนิด - เกี่ยวข้องในรูปร่างและ ความคงตัวของเซลล์ - ช่วยในการหล่อลื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Water  บทบาทสำคัญ - เป็นตัวทำละลาย (solvent) - รักษาระดับอุณหภูมิใน ร่างกาย - เป็นแหล่งแร่ธาตุบางชนิด - เกี่ยวข้องในรูปร่างและ ความคงตัวของเซลล์ - ช่วยในการหล่อลื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Water  บทบาทสำคัญ - เป็นตัวทำละลาย (solvent) - รักษาระดับอุณหภูมิใน ร่างกาย - เป็นแหล่งแร่ธาตุบางชนิด - เกี่ยวข้องในรูปร่างและ ความคงตัวของเซลล์ - ช่วยในการหล่อลื่น นำสารอาหารไปที่ต่างๆ ให้การทำงานใน - นอกเซลล์ เป็นปกติ

3

4  ความต้องการของ ร่างกาย ( ตาม RDIs) 1.0 - 1.5 มิลลิลิตร / อาหาร 1 คาลอรี = 2 litres / 2000 kcal = 8 glasses / day Water

5 สัดส่วนน้ำใน ร่างกาย

6 การรักษาสมดุลย์น้ำ ในร่างกาย

7 กากอาหาร (Roughage)  บทบาท สำคัญ - ช่วยในการ ขับถ่าย  ได้แก่ : - cellulose - fibers

8 Dietary fibers

9 Diverticul osis

10


ดาวน์โหลด ppt Water  บทบาทสำคัญ - เป็นตัวทำละลาย (solvent) - รักษาระดับอุณหภูมิใน ร่างกาย - เป็นแหล่งแร่ธาตุบางชนิด - เกี่ยวข้องในรูปร่างและ ความคงตัวของเซลล์ - ช่วยในการหล่อลื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google