งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปากกาแสงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ ประเภทนำเข้า (INPUT) ชนิดหนึ่งมี ลักษณะการป้อนข้อมูลแบบ ( pen-based system) Input กลุ่มนี้ป้อนข้อมูลด้วย อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปากกาแสงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ ประเภทนำเข้า (INPUT) ชนิดหนึ่งมี ลักษณะการป้อนข้อมูลแบบ ( pen-based system) Input กลุ่มนี้ป้อนข้อมูลด้วย อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปากกาแสงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ ประเภทนำเข้า (INPUT) ชนิดหนึ่งมี ลักษณะการป้อนข้อมูลแบบ ( pen-based system) Input กลุ่มนี้ป้อนข้อมูลด้วย อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง มีลักษณะเป็นการ ป้อนแบบ Graphic

3 เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลอีกชนิดหนึ่งที่มี เซลล์แบบ photoelectric ซึ่งมีความไวต่อแสง ทำงานคล้ายกับเมาส์ ที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ มีรูปร่างเหมือนปากกาและมีแสงอยู่ตอน ปลาย มีสายที่สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยที่ปลายข้าง หนึ่งของปากกาจะมีสายเชื่อมที่ สามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

4 แตะปากกาแสงไปบนจอภาพตาม ตำแหน่งที่ต้องการ นิยมใช้กับงาน คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (Computer Aided Design หรือ CAD) การ วาดภาพสำหรับงานกราฟิก รวมทั้งยัง นิยมใช้เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลโดย การเขียนด้วยมือและจิ้มเลือกเมนู รายการที่ต้องการบนหน้าจอ

5  สามารถจี้ไปบนจอภาพโดยตรงเพื่อ บอกตำแหน่งที่ต้องการ  มีความสะดวกสบายในการวาดภาพ  สะดวกในการพกพา

6  มีราคาที่แพง  ต้องยกออกจากจอภาพไปมา ทำให้ ยุ่งยากต่อการใช้งาน

7  http://www.sglcomp.com/index.php?lay=sh ow&ac=article&Id=376069  http://birdbizcom.spaces.live.com/blog/cns! 80FA1161336CC0AC!175.entry

8 นาย ทศพล พวงทองทับ รหัส 07490499 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ปากกาแสงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ ประเภทนำเข้า (INPUT) ชนิดหนึ่งมี ลักษณะการป้อนข้อมูลแบบ ( pen-based system) Input กลุ่มนี้ป้อนข้อมูลด้วย อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google