งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส.
เอกสารหมายเลข 4 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส. บรรยายโดย... บุษบา ชัยมงคล

2 ไม่มีชื่อ / ชื่อตกหล่น
ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ? ลาออก / ย้ายโรงเรียน ไม่มีชื่อ / ชื่อตกหล่น

3 สนามสอบดำเนินการอย่างไร…?
ให้เขียนแบบฟอร์ม สทศ. 5 สอบห้องสุดท้าย / ที่ว่าง ข้อสอบ + กระดาษคำตอบ สำรอง ลงชื่อใน สทศ. 3

4 ผู้เข้าสอบดำเนินการอย่างไร…?
เขียนแบบฟอร์ม สทศ. 5 ระบุเหตุผล ฝน “ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ” ไม่ต้องฝนเลขที่นั่งสอบ กรณีไม่มีชื่อ / ชื่อตกหล่น ให้แจ้งร.ร. ทำหนังสือถึง สทศ.

5 ถ้ามีเลขที่นั่งสอบของ ร.ร.เดิมแล้ว แต่ย้าย ร.ร. ดำเนินการอย่างไร…?
ทำ เหมือน เดิม อย่าไปสอบห้องที่มีชื่อ และ ไม่ต้องฝนเลขที่นั่งสอบ

6  ย้ายโรงเรียน หรือ ไม่มีชื่อ
ย้ายโรงเรียน หรือ ไม่มีชื่อ - ย้ายมาจากโรงเรียน มาอยู่โรงเรียน - โรงเรียนไม่ได้ส่งชื่อเข้าระบบ หรือ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนนั้น จริงไหม ? ก่อนอนุญาตให้เข้าสอบ โดยเฉพาะ กรณีไม่มีชื่อ / ชื่อตกหล่น

7 การค้นหาข้อมูลผู้เข้าสอบ
CD

8 ฝ่ายคอมพิวเตอร์

9 คำถาม...


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google