งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารหมายเลข 4 1. ลาออก / ย้ายโรงเรียน ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ? ไม่มีชื่อ / ชื่อตกหล่น 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารหมายเลข 4 1. ลาออก / ย้ายโรงเรียน ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ? ไม่มีชื่อ / ชื่อตกหล่น 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารหมายเลข 4 1

2 ลาออก / ย้ายโรงเรียน ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ? ไม่มีชื่อ / ชื่อตกหล่น 2

3 สนามสอบดำเนินการอย่างไร…? 3

4 ผู้เข้าสอบดำเนินการอย่างไร…? 4

5 ถ้ามีเลขที่นั่งสอบของ ร.ร.เดิมแล้ว แต่ย้าย ร.ร. ดำเนินการอย่างไร…? ทำ เหมือน เดิม 5

6 ย้ายโรงเรียน หรือ ไม่มีชื่อ - ย้ายมาจากโรงเรียน..........มาอยู่โรงเรียน............. - โรงเรียนไม่ได้ส่งชื่อเข้าระบบ หรือ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนนั้น จริงไหม ? ก่อนอนุญาตให้เข้าสอบ โดยเฉพาะ กรณีไม่มีชื่อ / ชื่อตกหล่น 6

7 การค้นหาข้อมูลผู้เข้าสอบ CD www.sut.ac.th/ces www.niets.or.th 7

8 ฝ่ายคอมพิวเตอร์044-223014087-3751882 8

9 9


ดาวน์โหลด ppt เอกสารหมายเลข 4 1. ลาออก / ย้ายโรงเรียน ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ? ไม่มีชื่อ / ชื่อตกหล่น 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google