งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสร้างแนวคิดของ ผลิตภัณฑ์ Concept Generations Chapter06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสร้างแนวคิดของ ผลิตภัณฑ์ Concept Generations Chapter06."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การสร้างแนวคิดของ ผลิตภัณฑ์ Concept Generations Chapter06

2 Concept Generations 2 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ Planning Concept Development Concept Development System-Level Design System-Level Design Detail Design Detail Design Testing and Refinement Testing and Refinement Production Ramp-Up Production Ramp-Up Four Phases of Product Development

3 Concept Generations 3 การระบุความต้องการของลูกค้า Four Phases of Product Development

4 Concept Generations 4 บทนำ การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ (Concept Generations) คือ การสร้างสรรค์หลากหลายแนวความคิด มาอธิบายรูปแบบหน้าที่การทำงานของ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้คุณลักษณะหรือ ข้อกำหนดที่ระบุไว้ก่อนหน้า

5 Concept Generations 5 เค้าโครงเนื้อหา กระบวนการสร้างสรรค์แนวคิดของผลิตภัณฑ์ 1. เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ 2. ค้นหาข้อมูลจากภายนอกองค์กร 3. ค้นหาข้อมูลจากภายในองค์กร 4. แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 5. ตรวจสอบและประเมิน Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Product Concept(s) Set Final Specifications Plan Downstream Development Mission Statement Test Product Concept(s) Development Plan

6 Concept Generations 6 เค้าโครงเนื้อหา Sub-problems Existing Concepts New Concepts Integrated Solutions

7 Concept Generations 7 ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจปัญหา การทำความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ แบ่งปัญหาที่ซับซ้อนให้กลายเป็นปัญหาที่ ง่ายและชัดเจนขึ้น

8 Concept Generations 8 ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจปัญหา การทำความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ อาจพิจารณาแบ่งด้วยหลักการดังนี้ หน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์ ลำดับการทำงานของผู้ใช้งาน ความต้องการของลูกค้า

9 Concept Generations 9 ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจปัญหา ข้อสมมติฐาน ใช้กับตะปู ใช้กับรังตะปูที่มีอยู่ เดิม ยิงตะปูผ่านกระเบื้อง ไปที่ไม้ ถือด้วยมือ ใส่ตะปูได้เร็ว น้ำหนักเบา ทำงานต่อเนื่อง คุณลักษณะ ใช้กับตะปู 25 – 38 mm ใช้พลังงานยิงอย่าง มาก 40 J แรงตะปูอย่างน้อย 2000 N ยิงตะปูสูงสุด 1 ตัว /sec. อัตรายิงเฉลี่ย 12 ตัว /min. น้ำหนักทั้งตัวน้อยกว่า 4 kg หน่วงเวลามากที่สุด 0.25 sec.

10 Concept Generations 10

11 Concept Generations 11 ขั้นที่ 2: ค้นหาข้อมูลจาก ภายนอก การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นอกองค์กร สัมภาษณ์ผู้ใช้ที่ผู้นำในตลาด ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สำรวจสิทธิบัตร สำรวจงานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง

12 Concept Generations 12 ขั้นที่ 3: ค้นหาข้อมูลจากภายใน ข้อแนะนำในการปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ มองหาข้อดีในไอเดียหยาบ คิดจากมุมมองใหม่ ยังไม่ปักใจกับแนวคิดใดๆ คิดหลายๆ ไอเดีย เห็นคุณค่าของอารมณ์ขัน

13 Concept Generations 13 ขั้นที่ 4: แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคต่างๆ ที่นิยม แผนภาพช่วยจำ การเขียนตาราง การระดมสมอง

14 Concept Generations 14

15 Concept Generations 15 ขั้นที่ 4: แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

16 Concept Generations 16 ที่ปอกเปลือก : เสียงจากลูกค้า คุณลักษณะ “ ปอกเปลือกแครอทกับมันฝรั่ง ยากมากเลย ” “ ฉันทำมันบาดมือตัวเอง ” “ ฉันต้องการปอกแค่เปลือก ” “ ฉันถนัดซ้าย ฉันก็เลยใช้มีด ” “ อันนี้เร็วดี แต่เฉือนเนื้อเยอะ ไปหน่อย ” “ ฉันรู้สึกว่าบดเปลือกไม่ใช่ปอก เปลือก ” “ อันนี้ขึ้นสนิม ” “ ดูดี ตอนเก็บบนชั้นนะ ” 1. ปอกเปลือกผักผลไม้ได้ หลายชนิด 2. ใช้ได้กับมือทั้งสองข้าง 3. ทำให้เสียเนื้อน้อยที่สุด 4. ประหยัดเวลา 5. ทนทาน 6. ทำความสะอาดง่าย 7. ปลอดภัยทั้งขณะใช้งาน และจัดเก็บ 8. ใช้งานง่าย 9. คมอยู่เสมอ และลับคม ได้

17 Concept Generations 17 ขั้นที่ 5: ตรวจสอบและประเมิน คำถามช่วยประเมิน ค้นหาข้อมูลจากภายนอกดีแล้วหรือไม่ ยังมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่ ไอเดียต่างๆ ยังสามารถปรับปรุงหรือรวมกัน ให้ดีขึ้นหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt 1 การสร้างแนวคิดของ ผลิตภัณฑ์ Concept Generations Chapter06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google