งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ Concept Generations

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ Concept Generations"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ Concept Generations
Chapter06

2 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
Planning Concept Development System-Level Design Detail Design Testing and Refinement Production Ramp-Up Four Phases of Product Development Concept Generations

3 การระบุความต้องการของลูกค้า
Four Phases of Product Development Concept Generations

4 บทนำ การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ (Concept Generations)
คือ การสร้างสรรค์หลากหลายแนวความคิดมาอธิบายรูปแบบหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์ ภายใต้คุณลักษณะหรือข้อกำหนดที่ระบุไว้ก่อนหน้า Concept Generations

5 เค้าโครงเนื้อหา กระบวนการสร้างสรรค์แนวคิดของผลิตภัณฑ์
Mission Statement กระบวนการสร้างสรรค์แนวคิดของผลิตภัณฑ์ 1. เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ 2. ค้นหาข้อมูลจากภายนอกองค์กร 3. ค้นหาข้อมูลจากภายในองค์กร 4. แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 5. ตรวจสอบและประเมิน Development Plan Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Product Concept(s) Test Product Concept(s) Set Final Specifications Plan Downstream Development Concept Generations

6 เค้าโครงเนื้อหา Sub-problems Existing Concepts New Concepts
Integrated Solutions Concept Generations

7 ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจปัญหา
การทำความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ แบ่งปัญหาที่ซับซ้อนให้กลายเป็นปัญหาที่ง่ายและชัดเจนขึ้น Concept Generations

8 ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจปัญหา
การทำความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ อาจพิจารณาแบ่งด้วยหลักการดังนี้ หน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์ ลำดับการทำงานของผู้ใช้งาน ความต้องการของลูกค้า Concept Generations

9 ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจปัญหา
ข้อสมมติฐาน ใช้กับตะปู ใช้กับรังตะปูที่มีอยู่เดิม ยิงตะปูผ่านกระเบื้องไปที่ไม้ ถือด้วยมือ ใส่ตะปูได้เร็ว น้ำหนักเบา ทำงานต่อเนื่อง คุณลักษณะ ใช้กับตะปู 25 – 38 mm ใช้พลังงานยิงอย่างมาก 40 J แรงตะปูอย่างน้อย 2000 N ยิงตะปูสูงสุด 1 ตัว/sec. อัตรายิงเฉลี่ย 12 ตัว/min. น้ำหนักทั้งตัวน้อยกว่า 4 kg หน่วงเวลามากที่สุด 0.25 sec. Concept Generations

10 Concept Generations

11 ขั้นที่ 2: ค้นหาข้อมูลจากภายนอก
การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นอกองค์กร สัมภาษณ์ผู้ใช้ที่ผู้นำในตลาด ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สำรวจสิทธิบัตร สำรวจงานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง Concept Generations

12 ขั้นที่ 3: ค้นหาข้อมูลจากภายใน
ข้อแนะนำในการปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ มองหาข้อดีในไอเดียหยาบ คิดจากมุมมองใหม่ ยังไม่ปักใจกับแนวคิดใดๆ คิดหลายๆ ไอเดีย เห็นคุณค่าของอารมณ์ขัน Concept Generations

13 ขั้นที่ 4: แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
เทคนิคต่างๆ ที่นิยม แผนภาพช่วยจำ การเขียนตาราง การระดมสมอง Concept Generations

14 Concept Generations

15 ขั้นที่ 4: แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
Concept Generations

16 ที่ปอกเปลือก: เสียงจากลูกค้า คุณลักษณะ
ที่ปอกเปลือก: เสียงจากลูกค้า คุณลักษณะ “ปอกเปลือกแครอทกับมันฝรั่งยากมากเลย” “ฉันทำมันบาดมือตัวเอง” “ฉันต้องการปอกแค่เปลือก” “ฉันถนัดซ้าย ฉันก็เลยใช้มีด” “อันนี้เร็วดี แต่เฉือนเนื้อเยอะไปหน่อย” “ฉันรู้สึกว่าบดเปลือกไม่ใช่ปอกเปลือก” “อันนี้ขึ้นสนิม” “ดูดี ตอนเก็บบนชั้นนะ” 1. ปอกเปลือกผักผลไม้ได้หลายชนิด 2. ใช้ได้กับมือทั้งสองข้าง 3. ทำให้เสียเนื้อน้อยที่สุด 4. ประหยัดเวลา 5. ทนทาน 6. ทำความสะอาดง่าย 7. ปลอดภัยทั้งขณะใช้งานและจัดเก็บ 8. ใช้งานง่าย 9. คมอยู่เสมอ และลับคมได้ Concept Generations

17 ขั้นที่ 5: ตรวจสอบและประเมิน
คำถามช่วยประเมิน ค้นหาข้อมูลจากภายนอกดีแล้วหรือไม่ ยังมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่ ไอเดียต่างๆ ยังสามารถปรับปรุงหรือรวมกันให้ดีขึ้นหรือไม่ Concept Generations


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ Concept Generations

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google