งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " วรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " วรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " วรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

2 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " บทบาทและความสำคัญของโทรทัศน์มี มากมาย ทั้งสาระความรู้ ข่าวสาร กิจกรรมความ เคลื่อนไหวในสังคมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หรือแม้แต่ความบันเทิงในครอบครัวก็ตาม เหล่านี้นับเป็นโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทั้งสิ้น เนื่องจากโทรทัศน์นำเสนอได้ทั้งภาพที่ เคลื่อนไหวพร้อมเสียงที่สมจริง และถ่ายทอด เหตุการณ์ได้ทันทีทันใด โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (Educational Television)

3 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " การนำโทรทัศน์มาใช้ในทางการศึกษา หรือการเรียนการสอน เรียกว่า “ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา Educational TV” รายการที่เสนออาจเป็น “ รายการเพื่อการสอน Video Instruction” โดยเฉพาะในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ รวม ไปถึงการใช้วีดิทัศน์เพื่อการพัฒนาฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรในองค์กรนั้นด้วย วีดิทัศน์กับการศึกษา

4 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " “ รายการวีดิทัศน์เพื่อการสอน Video Instruction” ใช้เพื่อการเรียนการ สอนโดยตรง ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน แพร่สัญญาณทั้งระบบวงจรปิด (Close- Circuit television ; CCtv) หรือเป็นระบบ วงจรเปิด (Open-Circuit television; OCtv) ที่ส่งสัญญาณออกอากาศไปยังผู้รับใน สถานศึกษาต่างๆ ลักษณะการสอนทางไกล ตามตารางสอนปกติในรายวิชาที่สอน เช่น มสธ. รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ETV ของ กศน. รวมทั้งการสอนผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต E Learning

5 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " การพัฒนาเทคโนโลยี Digital ทำให้ขีด ความสามารถในการส่งข้อมูล ด้วยการแปลงสัญญาณจาก A to D ด้วยการบีบ อัดสัญญาณ ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง สามารถ จัดเก็บและส่งสัญญาณได้เป็นจำนวนมาก โดยที่ สัญญาณข้อมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหว จะ สิ้นเปลืองหน่วยความจำในการจัดเก็บและส่ง สัญญาณมากน้อยแตกต่างกันโดยเฉพาะภาพ เคลื่อนไหวจะใช้หน่วยความจำมากที่สุด สัญญาณ วีดิทัศน์ จึงต้องใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เพื่อการบีบอัดสัญญาณที่เรียกว่า MPEG วีดิทัศน์กับโลกดิจิทัล

6 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " วีดิทัศน์กับโลกดิจิทัล เทคโนโลยี การบีบอัดข้อมูล MPEG (Moving Picture Experts Group) เป็น วิธีการบีบอัด ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวและ ข้อมูลเสียงได้ ในอัตราส่วนตั้งแต่ 50:1 ถึง 200 : 1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล ที่แพร่หลายในปัจจุบันมีตั้งแต่ MPEG 1 - MPEG 4

7 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " วีดิทัศน์กับโลกดิจิทัล MPEG 1 การบีบอัดข้อมูลในอัตราส่วน ประมาณ 1.5 Mbps บนแผ่นซีดีรอม VCD ทั่วไป MPEG 2 การบีบอัดข้อมูลในอัตราส่วน ประมาณ 4-6 Mbps บนแผ่น DVD หรือ ใช้กับโทรทัศน์ ระบบ HDTV (High Definition Television) เส้นสแกน 1080 i

8 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " วีดิทัศน์กับโลกดิจิทัล MPEG - 3 ไม่มีการพัฒนาต่อ เนื่องจากมี ความใกล้เคียง กับ MPEG-2 กลับโดดเด่นในเรื่อง ของเสียง MP3 MPEG - 4 มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น สำหรับการประชุมทางไกลผ่าน จอภาพ (Video Conferencing) การ ถ่ายทอดสด ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระดับ การจัดส่ง ข้อมูลที่ต่ำมากแต่ให้ความคมชัดสูง

9 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " วีดิทัศน์กับโลกดิจิทัล ไฟล์นามสกุลการใช้งาน AVI ฟอร์แมตที่พัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟต์ เรียกว่า Video For Windows มีนามสกุลเป็น AVI แสดงผลบน Windows Media Player ไม่มีการบีบอัดข้อมูล MPEG1-4/ WMV สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Windows Media Player มีการบีบอัดข้อมูล MOV ฟอร์แมตที่พัฒนาโดยบริษัท Apple นิยมใช้นำเสนอข้อมูลไฟล์ ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม Quick Time มีความคมชัดสูงมาก

10 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " www.lib.ubu.ac.th/html/techno/vdo.htm www.lib.ubu.ac.th/cgi-bin/news/detail.asp?id=225

11 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " ข้อดีของวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล จัดเก็บในรูปของไฟล์ใช้พื้นที่การจัดเก็บน้อย เช่น VCD, DVD, VDO Server มีปฏิสัมพันธ์สูงเมื่อใช้ร่วมกับเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั่วโลกอย่าง ไม่มีขีดจำกัด ผสมผสานกับสื่ออื่นๆ ได้ไม่จำกัดในลักษณะสื่อ มัลติมีเดีย ราคาถูกลง ทั้งกล้องและอุปกรณ์ตัดต่อ ก็มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปกรณ์ตัดต่อภาพ / เสียง เปลี่ยนเป็น Soft ware และ การ์ดเท่านั้น แก้ไขและผลิตรายการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำเทคนิคพิเศษได้หลากหลายซับซ้อนตามความคิด สร้างสรรค์ มีความคมชัดและถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และจะ ดียิ่งขึ้น ฯลฯ

12 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " ข้อคิดเล็กๆน้อยๆ การนำวีดิทัศน์ไปใช้ประกอบกับสื่ออื่นนั้น จะต้องพัฒนาจัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบวิธีการ นำเสนอให้เหมาะสม การสร้างระบบเครือข่าย รองรับ เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว การเตรียมอุปกรณ์เครื่องฉาย เครื่องรับ สายต่อพ่วง ตลอดจนขั้นตอนการผลิต รายการตั้งแต่เริ่ม ได้แก่ การเขียนสคริปต์ การ ดำเนินเรื่อง การถ่ายทำ การบันทึกเสียง การตัด ต่อ ตลอดจนถึงขั้นตอนการนำรายการวีดิทัศน์ ไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อีกด้วย..

13 การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกกับการ อบรมในครั้งนี้


ดาวน์โหลด ppt การอบรม " การผลิตวีดิทัศน์ระบบนัน ลิเนียร์ " วรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google