งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลิฟต์ (Elevator) วิชา 801325 ภาคเรียนที่ 2/2552 อ. รัตน์ ตัณฑจำรูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลิฟต์ (Elevator) วิชา 801325 ภาคเรียนที่ 2/2552 อ. รัตน์ ตัณฑจำรูญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลิฟต์ (Elevator) วิชา 801325 ภาคเรียนที่ 2/2552 อ. รัตน์ ตัณฑจำรูญ

2 คำจำกัดความของลิฟต์ • ลิฟต์ เป็น เครื่องมือที่ใช้ขนส่งผู้คนหรือสิ่งของ ทางแนวตั้ง ส่วนประกอบของระบบ ลิฟต์ 1. ตู้โดยสาร (Car) 2. รางขนส่ง (Shaft or Hoistway) 3. ระบบขับเคลื่อน (Driven system)

3 Elisha Otis's Elevator Patent Drawing, 01/15/1861

4 ชนิดของระบบขับเคลื่อน (Driven Types) 1.Electro – Mechanical Types Traction Drive or Rope Drive ใช้สายเคเบิล, รอก (Pulley or Sheave), และ ตุ้มถ่วงน้ำหนัก (Counterweight) 2.Electro – Hydraulic Types Hydraulics Drive ใช้หลักการกำลังแรงดันไฮดรอลิคจากกระบอก สูบตั้งอยู่ที่พื้นดิน

5 ลักษณะการใช้งาน •Electro – Mechanical Types - ใช้กับอาคารทั่วไป ไม่จำกัดความสูง ความเร็ว - น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,000 กิโลกรัม ( โดยประมาณ ) - มีหลายรูปแบบ - ราคาไม่แพง

6 ลักษณะการใช้งาน •Electro – Hydraulic Types - บ้านพักอาศัย ความสูงไม่เกิน 20 เมตร ความเร็วต่ำ - น้ำหนักบรรทุกได้มากได้ถึง 20,000 กิโลกรัม - ไม่ต้องการพื้นที่ห้องเครื่องมากนัก - ทำงานเงียบ วิ่ง - จอดนุ่มนวล - จัดวางห้องเครื่องตำแหน่งใดก็ได้ที่ไม่ห่างเกิน 10 เมตร

7 ความปลอดภัย • ความปลอดภัยอย่างสูงสุด (Extremely Safe) • ในระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) ต้องระวังการ รั่วไหลของน้ำมัน ที่อาจทำให้ลิฟต์ตกลงมาได้ และน้ำมันไฮดรอลิคยังเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ด้วย • ในระบบแทรกชั่น (Traction) ใช้ อุปกรณ์ Safety Gear และ Overspeed Governor • ตัวอย่าง http://science.howstuffworks.com/elevator5.htm

8 ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ 1. ชนิด ความเร็ว และ ขนาดของลิฟต์ ตรงประเภทการใช้งาน, พิจารณาช่วงเวลาที่มี ผู้ใช้งานมากที่สุด 2. ตำแหน่งของลิฟต์ สะดวกกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ โถงกว้าง ควรอยู่ใกล้ บันได ไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ กระถางต้นไม้ 3. ขนาดต่างๆ ของโครงสร้างอาคารสำหรับระบบ ลิฟต์

9 Waiting Time Office20-25 secExcellent 25-30secGood 30–35 secFair > 35 secBad Apartment< 60 secExcellent 60-80 secGood > 80Bad Hotel< 40 secExcellent 40-50 secGood > 50 secBad

10 ความจุในการใช้งานที่แนะนำ ความจุใน 5 นาทีชนิดของปริมาณ สูงสุด สำนักงานระดับ หรูหรา 15-25 % ขาขึ้น สำนักงานให้เช่า 11-13 % ขาขึ้น สำนักงานของรัฐ 15 % ขาขึ้น อพาร์ทเมนต์ 5-7 % ขาขึ้นและขาลง โรงพยาบาล 10 % ขาขึ้นและขาลง โรงแรม 10-14 % ขาขึ้นและขาลง

11 การจัดกลุ่มลิฟต์ (Grouping) In-line group Alcove group


ดาวน์โหลด ppt ลิฟต์ (Elevator) วิชา 801325 ภาคเรียนที่ 2/2552 อ. รัตน์ ตัณฑจำรูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google