งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยวเบน (Diffraction) S P Fresnel Dif. Fraunhofer Dif. S P.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยวเบน (Diffraction) S P Fresnel Dif. Fraunhofer Dif. S P."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยวเบน (Diffraction) S P Fresnel Dif. Fraunhofer Dif. S P

2 ฟรอนโฮเฟอร์ : ช่อง เปิดเดี่ยว P  b

3

4 P  b b sin  = 0 b sin  = b sin  = 2 b sin  = -2 b sin  = -  m(2  I = 0 b sin  = m ;

5 I = I max b sin  = 1.43 b sin  = 2.46 b sin  =- 2.46 b sin  = - 1.43 b sin  = 0

6 ฟรอนโฮเฟอร์ : ช่อง เปิดคู่ P  b d b

7  =4   =   =6   = 2   =8   =4   = 2   =10 

8 ฟรอนโฮเฟอร์ : ช่องเปิด หลายช่อง P  b d bbb d d

9  =4   =   =6   = 2   =8   =4   = 2   =10  Primary maxima Secondary maxima ( เกรตติง N-->  )

10 ฟรอนโฮเฟอร์ : ช่องเปิด สี่เหลี่ยม bxbx byby IxIx IyIy

11 รูเปิดกลม r  วงมืดที่ 1; I = 0 วงมืดที่ 2; I = 0

12 Resolving power  Rayleigh’s criterion

13 m=0 m=1 m=2 m=-2 m=-1 เกรตติงทะลุผ่าน a ii mm

14 เกรตติง สะท้อน a ii mm m=0 m=1 m=2 m=-2 m=-1

15 N- จำนวนช่องที่เกี่ยวข้อง grating resolution m - order ที่ใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยวเบน (Diffraction) S P Fresnel Dif. Fraunhofer Dif. S P.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google