งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยวเบน (Diffraction)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยวเบน (Diffraction)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยวเบน (Diffraction)
S P Fresnel Dif. S P Fraunhofer Dif.

2 ฟรอนโฮเฟอร์: ช่องเปิดเดี่ยว
b q P

3

4 I = 0 ; b sinq = ml b sinq = 2l b sinq = l b sinq = 0 b b sinq = -l
b= m(2p) ; b sinq = ml b sinq = 2l b sinq = l b b sinq = 0 q b sinq = -l b sinq = -2l P

5 I = Imax b sinq = 1.43l b sinq = 2.46l b sinq =-2.46l b sinq = -1.43l b sinq = 0

6 ฟรอนโฮเฟอร์: ช่องเปิดคู่
b q d b P

7 d = 0 d = 2p d =4p d =6p d =8p d =10p b = 2p a =4p

8 ฟรอนโฮเฟอร์: ช่องเปิดหลายช่อง
b q d b d b P d b

9 (เกรตติง N--> ) d = 0 d = 2p d =4p d =6p d =8p d =10p b = 2p b =4p
Primary maxima d = 0 d = 2p d =4p d =6p d =8p d =10p Secondary maxima b = 2p b =4p

10 ฟรอนโฮเฟอร์: ช่องเปิดสี่เหลี่ยม
bx by Ix Iy

11 รูเปิดกลม r q วงมืดที่ 1; I = 0 วงมืดที่ 2; I = 0

12 Resolving power Dq Rayleigh’s criterion

13 เกรตติงทะลุผ่าน a qi qm m=0 m=1 m=2 m=-2 m=-1

14 เกรตติงสะท้อน a qi qm m=2 m=1 m=0 m=-1 m=-2

15 N-จำนวนช่องที่เกี่ยวข้อง
grating resolution N-จำนวนช่องที่เกี่ยวข้อง m - order ที่ใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยวเบน (Diffraction)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google