งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 6 การแทรกสอดของคลื่นแสง ตอนที่ 6.1 การแทรกสอดของคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 2 แหล่ง ตอนที่ 6.1 การแทรกสอดของคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 2 แหล่ง เงื่อนไขของการแทรกสอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 6 การแทรกสอดของคลื่นแสง ตอนที่ 6.1 การแทรกสอดของคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 2 แหล่ง ตอนที่ 6.1 การแทรกสอดของคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 2 แหล่ง เงื่อนไขของการแทรกสอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 6 การแทรกสอดของคลื่นแสง ตอนที่ 6.1 การแทรกสอดของคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 2 แหล่ง ตอนที่ 6.1 การแทรกสอดของคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 2 แหล่ง เงื่อนไขของการแทรกสอด เงื่อนไขของการแทรกสอด การทดลองของยัง การทดลองของยัง การแทรกสอดโดยการสะท้อนจากฟิล์มบาง การแทรกสอดโดยการสะท้อนจากฟิล์มบาง ตอนที่ 6.2 การแทรกสอดที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงหลายแหล่ง ตอนที่ 6.2 การแทรกสอดที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงหลายแหล่ง การบวกเฟเซอร์ของคลื่น การบวกเฟเซอร์ของคลื่น ริ้วแทรกสอดที่เกิดจากช่องเล็กยาว 3 ช่อง ริ้วแทรกสอดที่เกิดจากช่องเล็กยาว 3 ช่อง ริ้วแทรกสอดที่เกิดจากช่องเล็กยาว N ช่อง ริ้วแทรกสอดที่เกิดจากช่องเล็กยาว N ช่อง

2 เงื่อนไขของการแทรกสอด 1. แหล่งกำเนิดแสงเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ (Coherent source) -ความสัมพันธ์ของเฟสระหว่างแหล่งกำเนิดแสงทั้งหมดมีค่าคงที 2. แหล่งกำเนิดแสง เป็นแสงที่มีความยาวคลื่น (Wavelength) เดียว 2. แหล่งกำเนิดแสง เป็นแสงที่มีความยาวคลื่น (Wavelength) เดียว -(Monochromatic) หรือความถี่เดียว 3. การรวมกันของคลื่นเป็นแบบการซ้อนทับกัน (Superposition)

3 http://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/Tutorial/Tutorial_files/Web-basics-nature.htm เฟส คือ อะไร จะเห็นว่า เฟส 0 กับ 2  คลื่นจะมีลักษณะเดียวกัน จึงไม่สามารถทราบได้ว่า เฟส ของคลื่นเริ่มที่ใด สิ่งสำคัญคือให้พิจารณาความต่างเฟส ระหว่างคลื่นทั้งสอง

4 http://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/Tutorial/Tutorial_files/Web-basics-nature.htm เฟส ของคลื่นตรงกัน แอมพลิจูดเพิ่มขึ้น “เสริมกัน” การรวมคลื่น

5 http://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/Tutorial/Tutorial_files/Web-basics-nature.htm เฟส ต่างกัน 180° แอมพลิจูดรวมเป็นศูนย์ “หักล้างกันหมด” การรวมคลื่น

6 สรุปการแทรกสอด สิ่งสำคัญคือ ผลต่างเฟส ของคลื่นที่เกิดการแทรกสอดกัน สิ่งสำคัญคือ ผลต่างเฟส ของคลื่นที่เกิดการแทรกสอดกัน ถ้าเฟสตรงกันหรือต่างกัน เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกัน ถ้าเฟสตรงกันหรือต่างกัน เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกัน ถ้าเฟสต่างกัน จะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกัน ถ้าเฟสต่างกัน จะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกัน เฟสของคลื่นอาจจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ แต่ผลต่างของ เฟสจะต้องคงที่ตลอดเวลา (coherent = แหล่งกำเนิดอาพันธ์) เฟสของคลื่นอาจจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ แต่ผลต่างของ เฟสจะต้องคงที่ตลอดเวลา (coherent = แหล่งกำเนิดอาพันธ์) ผลต่างเฟส ********* ผลต่างของระยะทางคลื่นเคลื่อนที่ ผลต่างเฟส ********* ผลต่างของระยะทางคลื่นเคลื่อนที่

7 การทดลองแบบสลิตคู่ของยัง (Young’s double-slit experiment)

8 การทดลองแบบสลิตคู่ของยัง การแทรกสอดบนฉากรับ

9 การรวมกันของคลื่นบนฉากรับ ผลต่างเฟส 0 สว่าง ทำไมเฟสต่างกัน ??? สว่าง มืด

10 Path difference : m = 1 m = 0

11 m = 1 m = -2 m = 0 m = 2 m = -1 m = 0 m = 1 m = -1

12

13 การแทรกสอดของแถบสว่าง d L >> d ฉากรับ y = 0

14 การแทรกสอดของแถบมืด d L >> d ฉากรับ y = 0

15 ตัวอย่าง : d L >> d ฉากรับ m = 1 ก. การแทรกสอดของแถบ สว่าง อันดับแรกของความยาวคลื่นทั้งสองมีระยะห่างเท่าไร ? d = 0.1 mm และ L = 50 cm สำหรับ = 400 nm และ = 700 nm สำหรับแถบสว่าง m = 1 ระยะห่างระหว่างแถบสว่างของความยาวคลื่นทั้งสองมีค่า = 1.5 mm ข. การแทรกสอดของแถบ สว่าง อันดับที่สองของความยาวคลื่นทั้งสองมีระยะห่างเท่าไร ? ค. การแทรกสอดของแถบ มืด อันแรกของความยาวคลื่นทั้งสองมีระยะห่างเท่าไร ?

16 การกระจายความเข้มแสงจากการแทรกสอด ที่จุด P

17 การกระจายความเข้มแสงจากการแทรกสอด

18 การกระจายความเข้มแสงจากการแทรกสอด

19 การรวมคลื่นด้วยแผนภาพเฟเซอร์

20 x

21 วิธีเขียนแผนภาพเฟเซอร์

22 and

23

24

25 การแทรกสอดจากสลิต 3 ช่อง

26

27 การเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท้อน การศึกษาริ้วการแทรกสอดด้วยกระจกของลอยด์ พบว่าเกิดแถบมืดที่จุด P’ ซึ่งเป็นจุดที่แสงจากแหล่ง กำเนิดเดินทางมาเป็นระยะทางเท่ากัน แสดงว่าแหล่งกำเนิดแสงมีเฟสต่างกัน 180°

28

29 การแทรกสอดในฟิล์มบาง เงื่อนไขของแถบสว่าง เงื่อนไขของแถบมืด

30 วงแหวนนิวตัน เลนส์บาง

31

32 ฟิล์มไม่สะท้อนแสง ความหนาน้อยที่สุดที่ จะทำให้เกิดการแทรกสอด แบบหักล้างกัน m = 0


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 6 การแทรกสอดของคลื่นแสง ตอนที่ 6.1 การแทรกสอดของคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 2 แหล่ง ตอนที่ 6.1 การแทรกสอดของคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 2 แหล่ง เงื่อนไขของการแทรกสอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google